Rádio7

Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“

Židům 13,5

TWR-CZ
 
Rádio 7 není dobré, dobrý je Bůh.
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7

Právě vysíláme:

Raňajky Rádia 7 (ranný magazín s duchovnými úvaham
(vysílá slovenská redakce)

Myšlenka na den

 

Vysílá
slovenská redakce

wma_smallwma128|64|32 |  mp3logomp3 128|32 aacplusaac+128|32 oggogg 128|24
youtube facebook flag_czflag_enflag_geflag_ruflag_fr
N0wlNDA4WCU1Q2haOSU4MCU3RnRZSSU3RUZUbSUyQyU3RnRDWUdR
 

Hledat


Ekonomická bilance

Ekonomická bilance

 

Kontakty

radio7@radio7.cz

+420 544 233 771

P.O.Box 96
656 96
Brno

facebook

youtube_icon_small

Další kontakty

Slovenská redakce Rádia 7:

TWR-SK

  

Mobilní platformy

mobile-logos

 

Anketa

busyNačítání ankety...

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 1269 
Hlavní strana Poslat dar
Podpoříte práci TWR-CZ? PDF Tisk Email

Základní informace

Jsme Bohu i Vám vděční, že přemýšlíte o podpoře rozhlasové misie TWR-CZ. Ještě než budete pokračovat ve čtení těchto pokynů, doporučujeme vám článek Kdo to platí, najdete ho zde, a také článek Hospodaření TWR-CZ, který je k nahlédnutí zde.

 

 

Přijměte od nás několik praktických rad:

 
 • můžete si stanovit reálnou výši vaší měsíční podpory (je možné ji kdykoliv měnit)

 • stanovte si četnost posílání této částky na účet TWR-CZ (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)

 • oznamte svoje rozhodnutí do kanceláře TWR-CZ (Jitka Hovořáková, nebo Vlastimil Kolegar – tel.: 544 233 771) a vyžádejte si osobní identifikační kód (je přiřazen k Vašemu jménu a nemění se). Identifikační kód, který je součástí vašeho variabilního symbolu, slouží k bezproblémovému převodu financí, s cílem předcházet nesrovnalostem v platebním styku a umožnit nám jednoduše identifikovat dárce.

 

 

Nabídka ke zvážení  myslíme na druhé

 

TWR-CZ můžete podpořit jednorázově, nebo jej podporovat pravidelně. Každému dárci vyhovuje jiný způsob; způsoby se samozřejmě dají měnit a kombinovat.

 

Jednorázové dary

Tento způsob je výhodný tehdy, když chcete podle svých možností a podle svého rozhodnutí poslat dar občas a v různé výši částky. Tento způsob je dobře využitelný také tehdy, když nemáte možnost využít nějakého servisu, který za vás bude posílat dary podle vámi předem daných dispozic.

Pravidelné dary

Tento způsob nejčastěji využívají zaměstnanci, kteří dají zaměstnavateli pokyn k pravidelnému měsíčnímu zasílání daru vždy při výplatním termínu. Stejně tak ale mohou takto podporovat podnikatelé a také každý občan, který má zřízen nějaký běžný účet u svého bankovního ústavu. Pokud máte určitou hotovost na účtu, můžete zřídit trvalý příkaz k zasílání daru.

Tento způsob je výhodný proto, že veškeré transakce proběhnou automaticky, a tak se – co se převodu financí týče – už nemusíte o nic starat.

 

 

Variabilní symbol

je pomocný, ale velmi důležitý údaj, který se uvádí do příslušné kolonky složenky nebo platebního příkazu bance. Ve vzájemné peněžním styku mezi dárcem a TWR-CZ je jednoznačnou (a často také jedinou) možností identifikace dárce.

 

Proto v platebním styku uvádějte desetimístný variabilní symbol složený takto:

 

XXXXX00 XXX

Prvních 5 čísel je vaše identifikační číslo, přidělené od TWR-CZ.

Registrovaní posluchači TWR mají přiděleno osobní číslo, neregistrovaní uvedou například svoje rodné číslo a následně se ohlásí, abychom platbu identifikovali.

Pokyny k registraci – viz úvod tohoto článku.

 

XXXXX 00 XXX

Další dvě čísla (6. a 7. pozice) jsou vždy 00 (dvě nuly).

 

XXXXX 00 XXX

Poslední tři čísla (8. až 10. pozice) určují cíl vaší podpory. Pokud ponecháte 000, je podpora určena pro TWR-CZ obecně. V případě vašeho zájmu si můžete vybrat některý z cílů vaší podpory:

 

Koho podpoříte?

- - - - - - - 000 ... obecný dar pro podporu služby TWR-CZ

- - - - - - - 100 … mzdový fond TWR-CZ

- - - - - - - 101 ... podpora Kateřiny Hodecové

- - - - - - - 131 ... podpora Luďka Brdečko

- - - - - - - 107 ... podpora Jitky Vyležíkové

- - - - - - - 109 ... podpora Daniela Zemana

- - - - - - - 116 ... podpora Jiřiny Giny Čunkové

- - - - - - - 118 ... podpora Lenky Malinové

- - - - - - - 121 ... podpora Lucie Endlicherové

- - - - - - - 124 …podpora Lídy Hojkové

- - - - - - - 130 ... podpora Pavla Kohla 

 

- - - - - - - 201 … knihy

- - - - - - - 202 … kazety, CD a jiné

- - - - - - - 401 … technické vybavení a rozvoj

- - - - - - - 501 … internet download

- - - - - - - 777 … celodenní vysílání

 

- - - - - - - 333 … podpora našich redaktorek pro Afriku

 

Vybere-li si dárce pro svou podporu někoho z pracovníků redakce, obdrží zpětně nejen potvrzení o daru (jednou ročně), ale i příležitostný osobní dopis podporované osoby.

I když si vyberete konkrétní cíl vaší podpory (pracovníka nebo účel), vždy jdou veškeré vaše dary přes kontrolu vedení TWR-CZ. Jednoduše řečeno – Vaše dary nejdou přímo „do kapsy“ vámi zvoleného pracovníka, ale slouží jako účelová pokladnička pro krytí jeho finančních nákladů.

Takto cílené dary jsou u jednotlivých pracovníků především velkou motivací pro jejich službu, protože tak vnímají osobní podporu jednotlivců ve svěřeném úkolu.

 

 

Potvrzení o darech

 

Každý jednotlivý dar nad 10.000 Kč potvrzujeme ihned po obdržení (informativní oznámení, že jsme dar v pořádku přijali).

Všechny dary, které v součtu za rok tvoří více než 200 Kč, potvrzujeme písemně v lednu následujícího roku – včetně potvrzení pro daňové úlevy. Toto potvrzení odesíláme nejpozději do 15.ledna.

Dary, které v součtu za rok nedosahují výše 200 Kč, potvrzujeme jen na výslovné vyžádání dárce.

Každý dar bez ohledu na jeho výši potvrzujeme obratem e-mailem v těch případech, kdy dárce uvede svoji e-mailovou adresu.

Na zvláštní přání dárce potvrdíme dary vždy dohodnutým způsobem.

 

Potvrzením chceme vyjádřit vděčnost za dary, ale také zabránit ztrátám darů během transferu, proto prosíme dárce, aby své dary kontrolovali se zaslaným potvrzením. Děkujeme!

 spoříme pro druhé

 

 

Finanční dar můžete poslat těmito způsoby:

 

 • bankovním převodem (více informací zde)

 • poštovní poukázkou typu A (více informací zde)

 • poštovní poukázkou typu C (více informací zde)

 • předáním hotovosti (více informací zde)

 • elektronicky pomocí služby Paypal (více informací zde)

 

Pokud bude vaše finanční podpora odesílána ze Slovenska v Eurech, hledejte informace zde.

Pokud bude vaše finanční podpora odesílána z ostatního zahraničí, hledejte informacezde.

 

Komplexní údaje o bankovním spojení do TWR-CZ najdete zde.

 

  Zpět
Přečteno:: 164829
Pridat.eu Facebook! Twitter! Google! CZIN.eu
 
© 2017 Trans World Radio