Živé vysílání

05:50 Čtení z Bible 21
06:00 Ranní vysílání Rádia 7
06:15 Myšlenka na den
Můj přítel na prahu
06:20 Písničky, kalendárium
06:30 Biblická úvaha
Vy jste světlo světa

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Můj přítel na prahu/Tereza Kašparcová


Základy

images/porady/zaklad.jpg

Elementární pravdy křesťanské víry v 16. krátkých zastaveních s různými autory.

Vysílací časy: pondělí 18:30 / repríza: středa 15:30, sobota 18:30
Stopáž: 5 minut
Odpovědný redaktor: Pavel Kohl

Naposledy odvysílanou sérii v podání Pavla Kohla naleznete zde.


1. Bůh - osoba nebo něco?

Bůh - slovo, které je ukryto za mnoha věcmi i činnostmi. Jaký ale skutečně je? Je možné jej poznat? Pokud ano, kde ho ale hledat a poznávat? Rád bych přemýšlel pěkně lidově od podlahy. Tedy od místa, kde jsme, co vidíme a zakoušíme.

2. Kdo je Ježíš Kristus?

V minulé části jsme hledali Boha a došli jsme k tomu, že bude mít vlastnosti osoby. Jako tvůrce vesmíru bude obdařen velkou moudrostí, bude mít emoce, nejspíše bude umět naslouchat a uvidí, co se zde na zemi děje.

3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Ježíš Kristus, kterého jsme si vylíčili jako náboženského vůdce, a hlavního představitele křesťanství, byl skutečná historická postava. O jeho životě je mnoho důkazů, ale jsou mezi nimi i některé, které mu přisuzují výjimečné postavení mezi všemi lidmi.

4. Spasení? Co to je?

Z minula víme, že Ježíš chce být naším přítelem. S přítelem je dobré trávit čas, pokud chceme, abychom se o něm dověděli více a mohli jsme mu důvěřovat. Ježíše můžeme poznávat skrze čas s ním v rozhovoru, neboli modlitbě, při čtení o jeho životě, v Bibli, a vyprávěním dalších lidí. Tak jej můžeme poznat jako krále, přítele, Pána, Boha nebo také zachránce, Mesiáše. Zachránce ze svého titulu zachraňuje, ale od čeho?

5. Co je to hřích?

Nikdo z nás není dokonalý, pokud bychom dokonalí byli, žili bychom v ráji, nebyly by zde války, rozepře, ale všichni bychom se nad daný problém povznesli s klidem mnicha. Jenže tak tomu tady na zemi není. Proč? Je tu nepřítel, který se ukrývá v srdci každého z nás, hřích. Otázka zní, co je to hřích?

6. Jak vyznat hřích?

Říkali jsme si, že hřích je tu s námi a brání nám zakoušet Boží slávu. Největší hřích, který vůči Pánu Bohu máme, je to, že mu nevěříme. Konkrétně, že jej nemilujeme celým svým srdcem.

7. Kdy začíná život věčný?

Dozvěděli jsme se, že při vyklizení našeho života od starých prohřešků a při nové důvěře Bohu, získáváme mocného spojence, Ducha svatého. Představíme si ho podrobněji v některé z dalších úvah. Znamená to, že již nejsme na naše žití sami. Bůh nám ale nenabízí jen příjemné žití, ba právě naopak. Na mnoha místech Bible vidíme, že do životů věřících přichází rozličné zkoušky. Zakoušeli je už první učedníci, kteří byli mučeni, vězněni. Co je vedlo nezapřít svou víru? Bylo by jednodušší se víry zříci a zachránit si tak svůj život.

8. Odpuštění

Odpuštění je jeden ze základních kamenů křesťanství, proto má i své místo v těchto úvahách. Odpuštění je také součástí nejznámější modlitby - známé jako modlitba Páně či Otče náš. Píše se tam: A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. V jiném překladu je použito slovo dlužníkům. Pokud jsme někomu půjčili peníze, zůstává nám je dlužen, dokud je nesplatí. To fungovalo v dobách Ježíše, a platí to i dnes. Tento text nás ale vybízí jít ještě dál. Odpustit! Je to dokonce podmínka, aby mohlo být odpuštěno nám. Pokud si budeme držet naše zranění druhými, stejně tak bude držet Bůh seznam hříchů proti nám. Můžete si tipnout, který seznam bude delší.

9. Život s Bohem

Pokud mám nějak popsat život s Bohem vybaví se mi prvně mnoho paradoxů. Těžko to lze popsat, ale pokud s Bohem žiji zakouším radost i smutek, sílu i bezmoc, milost i trest, či prázdnotu i plnost. Dobře rozvedu to trochu konkrétněji. Když jsem se svými silami v koncích a obrátím se k Bohu, zakusím jeho pomoc a záchranu. Když lituji svých přestoupení, Bůh je odpouští, a já zakouším svobodu a radost. Také je tu paradox vzkříšení. Musíme nejprve zemřít, abychom mohli žít. Nenabádám teď nikoho, aby si zahrával se svým životem, tento jev se odehrává v našem nitru a naší mysli. Ale pokud se nepustím starého zaběhnutého života, nemůže do něj vejít Bůh s ničím novým. Bůh dělá podivuhodné věci, třeba může udělat výjimku ve fyzikálních zákonech, protože je jejich autor.

10. Milost - sen nebo realita?

Další pojem, který se vztahuje ke křesťanství je milost. Milost známe například od prezidentů, kteří udělili milost vězňům. Vězni dostali něco, co si nezasloužili. Měli pykat trest, ale teď jsou volní. S námi a Bohem je to stejné. Také jsme si měli odpykat trest, za naše špatnosti, ale dostali jsme milost. Dostali jsme nový život, naději na ten věčný, pomoc, rodinu a mnoho dalšího. Ačkoliv si podle Božích zákonů zasloužíme smrt. To je dobrá zpráva!

11. Život z milosti a v milosti

Minule jsme si říkali, že Boží nabídku milosti stačí jen přijmout. Co vám taková nabídka přinese? Život z milosti a v milosti. Jak se taková milost projevuje v každodenním životě? Spoustu překvapení a situací, o kterých si budete myslet, že se vám jen zdají.

12. Duch svatý

V jedné z předchozích úvah jsem zmínil Ducha svatého. Dnes se tedy u něj můžeme zastavit a trochu více jej popsat. Kdo je Duch svatý? A proč je tak důležitý? Nedovedu si bez něj představit křesťanský život. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že se bez něj neobejde veškerý život.

13. Život z Ducha

Už víme, kdo je Duch svatý. Život, který s ním můžeme zakoušet je někdy podobný starým bájím a mýtům. Nevím jak jinak představit život v nadpřirozené realitě. Najednou se naše přemýšlení dostane do neviditelné roviny. Jak napsal spisovatel Exupéry:" Co je důležité je očím neviditelné." Jak vidět lásku, Boha? Jen skrze plody, které nesou.

14. Bůh ano, ale církev?

V našich úvahách jsme si již představili Boha a život s ním, přidali jsme různé další pojmy, a zde by mohl být konec. Jenže bychom zapomněli na důležitou součást křesťanského života, na církev. Několikrát v těchto úvahách zaznělo, že pokud tápete s otázkami o Bohu, máte zajít za někým, kdo Boha zná. A to je jeden z důvodů, proč je potřeba církev.

15. Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Stejně bych se mohl zeptat: Proč je tolik rodů v Izraeli? Proč jich je dvanáct? Izrael měl vždy dvanáct kmenů, ale byl stejně jedním národem. Aspoň to platilo do doby, dokud nad nimi panoval přímo Bůh a ne králové.

16. Modlitba

Dostali jsme se až na samotný závěr našich úvah o křesťanství, a jak se říká to nejlepší na konec. Modlitbu, jsme už v našem přemýšlení zmínili. Ale co taková modlitba je a není? Nejjednodušší definice, kterou znám, říká, že Modlitba je rozhovor. Já mluvím k Bohu, on naslouchá, ale také Bůh mluví ke mě a já naslouchám. Zdá se to jednoduché, ale někdy je potřeba hodně úsilí, zvláště k tomu naslouchání.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.