Živé vysílání

20:00 Pohovka
Marián Lipovský, Timothy a CD Jediný
21:00 Světem Bible
Přísloví 27,1-27
21:30 Světem Bible
Přísloví 28,1-28
22:00 Noční můry
Bezstarostné léto,...podzim?, zima?, jaro?
23:00 Modlitby podle Bible
Jonáš (5/7): Lítost (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Petunky - Veronika Kmetová


Základy

images/porady/zaklad.jpg

Elementární pravdy křesťanské víry v 16. krátkých zastaveních s různými autory.

Vysílací časy: pondělí 18:30 / repríza: středa 15:30, sobota 18:30
Stopáž: 5 minut
Odpovědný redaktor: Pavel Kohl

Naposledy odvysílanou sérii v podání Petra Janouška naleznete zde.


1. Bůh - osoba nebo něco?

Téměř každý z nás v "něco" věří. Opravdových ateistů je ve skutečnosti jen velmi málo, tedy těch, kteří nevěří v nic, co nějakým způsobem přesahuje naší existenci, naše vědění a poznání. Lidé věří v obrovské množství různých bohů a bůžků, ale velmi často také v naprosto neosobní energii, jejíž vlastnosti jsou zúženy pouze na velikost a případně polaritu - je to energie pozitivní, nebo negativní?

2. Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Tuto otázku nám před několika lety položil náš učitel základů křesťanství na Evangelické Teologické fakultě Karlovy univerzity. Každý z nás studentů jsme mohli přispět svým názorem a on všechny naše odpovědi postupně psal na tabuli. Když byla tabule úplně popsaná - protože o Ježíši Kristu je možné říci obrovskou spoustu věcí - tak začal ze všech našich myšlenek podtrhávat ty, které měli biblický základ. Tedy ty, které byli v bibli doslovně uvedeny.

3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Mezi křesťanstvím a jakýmkoliv jiným náboženstvím nebo filosofickým systémem existuje několik zásadních rozdílů. O jednom jsme již mluvili v předchozím díle. Bůh, kterého nám zjevuje bible nám nejenom říká co a jak máme dělat, stejně jako spousta dalších bohů, ale on sám nám s tím pomáhá, uschopňuje a proměňuje nás, protože na to sami vlastními silami nestačíme.

4. Spasení? Co to je?

Definovat spasení vlastně vůbec není jednoduchá věc. Velmi totiž záleží na tom, v jakém stavu a rozpoložení se zrovna nacházíte.

5. Co je to hřích?

Zdá se mi, že se v posledních letech slovo hřích používá stále méně a méně a dokonce by se dalo s trochou nadsázky říct, že se stává archaizmem - tedy slovem zastaralým a nepoužívaným. Přesto je to výraz, bez kterého se v našem pořadu prostě nemůžeme obejít. Jeho význam je totiž těžko nahraditelný jiným vyjádřením. Co tedy slovo hřích znamená a co označuje.

6. Jak vyznat hřích?

K tomu, abychom mohli vyznat hřích - tedy řečeno jazykem bible, abychom mohli učinit pokání, je potřeba nejprve splnit několik podmínek. Hned ta první se vám může zdát naprosto absurdní. Nejprve je potřeba zhřešit.

7. Kdy začíná život věčný?

V Matoušově evangeliu 19:16  čteme otázku, kterou pokládá jeden člověk Pánu Ježíši "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"

8. Odpuštění

Odpuštění je jako když se před vámi otevřou dveře vězení, ze kterého jste se sami dostat nemohli. A to nejen v případě, že je vám odpuštěno, ale dokonce i v případě, že vy odpustíte někomu, kdo se provinil proti vám. Neodpuštění naopak, toto vězení vytváří a to opět v obou případech - když odpuštění potřebujete, ale je vám odepřeno nebo když někdo prosí o odpuštění vás a vy odmítnete.

9. Život s Bohem

Je mi 45 let a téměř polovinu svého života jsem žil bez Boha. Posledních 26 let však žiji s Bohem a tak si mohu dovolit srovnávat jaké to je - žít s ním nebo bez něho. Hned na úvod bych chtěl říct, že lituji jedné věci, totiž toho, že jsem se k Bohu neobrátil mnohem dříve. Za nic na světě bych totiž neměnil.

10. Milost - sen nebo realita?

Milost je nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu - říká jedna z možných definic tohoto slova. K tomu, abychom se mohli vůbec začít bavit o milosti je však potřeba porozumět tomu, že si všichni bez rozdílu zasluhujeme trest. Za co? Co jsme provedli?

11. Život z milosti a v milosti

V minulém díle základů jsem se snažil vysvětlit, že Bohem nabízená milost není jen nějakým snem, který se mi rozplyne pod rukama, když se ho pokusím uchopit, ale že je to každodenní realita, která je však natolik osobní a unikátní, že ji vlastně nelze slovy popsat - tedy že si jí musí člověk prožít, aby se mu stala realitou. Dnes bych chtěl mluvit o prožívání této milosti. Opět bych si rád pomohl určitým obrazem, podobenstvím chcete-li.

12. Duch svatý

O Duchu svatém toho bylo v minulosti mnoho napsáno a vysloveno v mnoha kázáních a vyučováních. A rozhodně můžeme očekávat, že toho ještě hodně napsáno a vysloveno bude. Proč? Protože se Duch svatý, stejně jako Otec a Syn naším omezeným rozumem nepostižitelný, stále znovu a znovu velmi jedinečným způsobem projevuje v životech miliónů lidí a množství těchto lidí se o tuto unikátní zkušenost chtějí podělit. Dovolte mi tedy, abych se podělil i já - svým nedokonalým, přesto však jedinečným způsobem.

13. Život z Ducha

Pavlův list Římanům 8:5-6 říká: ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. A dále pak ještě mnohem důrazněji ve 14. verši: ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Je zde postaven jasný kontrast na 2 různé cesty, 2 různé přístupy k životu. Jeden mluví o životě v podřízenosti a vedení Duchem Božím a druhý je život tělesný, sobecký. S tím ovšem vyvstává mnoho otázek. Jak se to dělá? Jak mám poznat hlas Ducha svatého? To se mám s každou maličkostí obracet v modlitbě na Hospodina? Musím přece taky normálně pracovat, chodit do práce nebo do školy ne? Jak to tedy mám udělat?

14. Bůh ano, ale církev?

Už mnoho let se v různých výzkumech objevuje Česká republika jako jedna z nejateističtějších zemí Evropy. V poslední době ale bylo zjištěno, že to není až tak úplně pravda. Co se týká spirituality, jsme na tom srovnatelně. V čem ovšem Česká republika skutečně vede, je obrovská nedůvěra v církev. A proto je téma další kapitoly základů vcelku nasnadě. "Bůh? Ano, nějaký určitě je. Ale církev? Tak to ani náhodou - do té mě nikdo nedostane!"

15. Proč je tolik církví?

Jedno židovské přísloví říká, že kde jsou 2 lidé, tam jsou alespoň 3 různé názory. Dalo by se proto říct, že je to vlastně docela veliké požehnání a výhra, když se dokážeme na něčem domluvit. Každý z nás má totiž naprosto unikátní pohled na svět, který je ovlivněn naší výchovou, věkem, vzděláním, zkušenostmi, intelektem, prostředím a tento výčet by mohl klidně pokračovat ještě pěkně dlouho.

16. Modlitba

Žalm 102:2 říká "Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání!" Modlitba je naše volání k Bohu, jsou to naše prosby, díky, přímluvy, otázky a mnohokrát i stížnosti. V modlitbě se obracíme k Bohu a snažíme se formulovat to, co cítíme, po čem toužíme, čemu nerozumíme a co nás trápí.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.