Živé vysílání

20:00 Pohovka
Marián Lipovský, Timothy a CD Jediný
21:00 Světem Bible
Přísloví 27,1-27
21:30 Světem Bible
Přísloví 28,1-28
22:00 Noční můry
Bezstarostné léto,...podzim?, zima?, jaro?
23:00 Modlitby podle Bible
Jonáš (5/7): Lítost (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Petunky - Veronika Kmetová


1. Bůh - osoba nebo něco?

Téměř každý z nás v "něco" věří. Opravdových ateistů je ve skutečnosti jen velmi málo, tedy těch, kteří nevěří v nic, co nějakým způsobem přesahuje naší existenci, naše vědění a poznání. Lidé věří v obrovské množství různých bohů a bůžků, ale velmi často také v naprosto neosobní energii, jejíž vlastnosti jsou zúženy pouze na velikost a případně polaritu - je to energie pozitivní, nebo negativní?

 

Pro mě je však velmi důležité věřit ve velmi osobního, dobrého a milujícího Boha, kterého nacházím v bibli. Pokusím se vysvětlit proč. Věřím v osobního Boha, protože pouhá neosobní energie nemůže být sama o sobě nijak prospěšná. Představte si například oheň. Pokud mu nedáte jasné hranice, pak spálí všechno, co mu přijde do cesty. Stejně tak energie skrytá v atomu - pokud se jí snažím využít, pak se musím velmi snažit o to, aby nenapáchala mnohem více škody, než užitku. Možná mi namítnete, že věříte v pozitivní energii přírody, nebo vesmíru, která nemůže být tímto způsobem zneužita. Takovou energii načerpám a budu se pak chovat jen pozitivně a budu mít pozitivní myšlení. No nezní to krásně? Jenomže i kdyby něco takového existovalo, pak ve chvíli kdy se tato neosobní energie - byť pozitivní - spojí s člověkem, nemůžeme ji už nadále považovat za čistě kladnou, protože jsme to my sami, kdo určujeme, k čemu ji využijeme. A i přesto, že bychom se snažili sebevíc působit jen dobro, pak ze zkušenosti víme, že to, co se na první pohled zdá býti veskrze dobrým může mít na druhé straně přímo katastrofické důsledky. Proto jsem přesvědčen, že víra v Boha, který není jen pouhou energií, ale je osobností s vlastní vůlí, moudrostí, nekonečným poznáním a který dává všemu smysl a řád, je vlastně jediný logicky správný výsledek mého uvažování na toto téma.
Proč věřím v dobrého Boha? Když se podívám na přírodu kolem sebe a začnu si uvědomovat veškerá pravidla, zákonitosti a dokonalost, se kterou je vše kolem mne stvořeno, pak si uvědomuji, že to nemohl stvořit a nemůže nad tím vším vládnout nikdo zlý. Vždyť je přeci všude kolem nás vše stvořeno s obrovskou péčí, láskou a citem pro krásu. Všechno dává dohromady smysl. Za tím nemůže být nikdo zlý. V listu Římanům je to nádherně popsáno těmito slovy: (1:19-20) vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Stačí se přeci jen trochu rozhlédnou a přemýšlet - koloběh vody například, krása a ladnost labutí, let orla na obloze, cesta tažných ptáků, velikost velryb, rychlost geparda, a nebo třeba síla a pracovitost mravence. To vše nevzniklo náhodou, ale někdo tomu dal smyl, řád a krásu. Dobrý Bůh je tedy opět smysluplným výsledkem mého pozorování a zkušeností, které během života získávám.
A proč věřím v milujícího Boha? Protože jsem se s ním setkal a zjistil jsem, že On je láska. Vždyť se sám ze sebe rozhodl stát se jedním z lidí, přiblížil se k nám, porozuměl a zažil si na vlastní kůži veškeré naše slabosti, strachy a problémy. A to všechno proto, aby se stal cestou k sobě samému. Poznal jsem totiž, že Bůh, kterého nám zjevuje bible, není jako jeden z mnoha dalších stovek a tisíců bohů a bůžků, kteří člověku pouze říkají co a jak dělat aby si zajistil Boží přízeň, ale že nám k tomu taky dává vše, co potřebujeme a uschopňuje nás k tomu, abychom s ním mohli žít v milujícím vztahu.
Při svých úvahách nad věcmi, které nás přesahují, nad stvořením a nad smyslem svého vlastního života tedy docházím k tomu, že to "něco" není neosobní, ale naopak mě musí nesmírně převyšovat ve své inteligenci, moudrosti, moci ale například také soucitu a lásce. Zjišťuji, že zde musí existovat Bůh, který nejen vše kolem mě dokonale stvořil, ale také má nade vším naprosto svrchovanou moc. Zjišťuji také, a nejen svým rozumovým uvažováním, ale také zkušeností, vírou a každodenním kontaktem s ním, že smyslem Jeho díla je LÁSKA. On je láska a po lásce touží.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.