Živé vysílání

01:00 Za obzor
Kostarika (R)
02:00 Kudy kam
Římanům (3/4): Zákon Ducha života (R)
03:00 Do světa
Hrnčíř (33): Znamení (R)
03:15 Čtení z Bible 21
03:30 Čtení na pokračování
Svatá válka (14/25) (R)

Vysíláním vás provází

Vysíláme
noční reprízy

Myšlenka na den

Moje církev - Hana Zandalová


13. Život z Ducha

Pavlův list Římanům 8:5-6 říká: ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. A dále pak ještě mnohem důrazněji ve 14. verši: ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Je zde postaven jasný kontrast na 2 různé cesty, 2 různé přístupy k životu. Jeden mluví o životě v podřízenosti a vedení Duchem Božím a druhý je život tělesný, sobecký. S tím ovšem vyvstává mnoho otázek. Jak se to dělá? Jak mám poznat hlas Ducha svatého? To se mám s každou maličkostí obracet v modlitbě na Hospodina? Musím přece taky normálně pracovat, chodit do práce nebo do školy ne? Jak to tedy mám udělat?

 

 Vezměme to tedy pěkně popořádku. Když jsi odevzdal svůj život Bohu do rukou a rozhodl si se žít podle Jeho pravidel, tak součástí tohoto rozhodnutí je také to, že svoji vůli podřídíš Jeho vůli - vždyť se přece v Modlitbě Páně modlíme "buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi". Jeho plán s tebou je plánem o pokoji a o naději, říká prorok Jeremiáš v 29.kapitole svého proroctví, a proto se nemusíš bát toho, že by ti následování Krista mělo přinést nějakou újmu. Pozor ale, vůbec to nemusí jít podle tvého plánu! A v tom je většinou to největší úskalí! My máme svoje představy a svoje plány, o kterých si myslíme, že jsou tím nejlepším! Bůh nás ale zná mnohem lépe než my sami, než naši rodiče, než naši přátelé a tak se občas stane, že nás vede takovou cestou, kde budu muset těm svým (nebo rodičovským, nebo přátelským) plánům říci NE! 

Jak rozpoznám hlas Ducha svatého? Na tuto otázku před mnoha lety odpovídal Rudek Bubík, bývalý biskup Apoštolské církve, na jedné letní sborové dovolené. Řekl tehdy něco v tomto smyslu. "Když jsem někdy velmi daleko od domova na cestách, tak se snažím mluvit se svojí manželkou několikrát za týden po telefonu, i kdyby to mělo být třeba jen na pár minut. Během takového rozhovoru většinou není čas na nějaké drobnosti každodenního života, ale musíme se soustředit na věci podstatné a důležité. Ale i přesto, že to moje žena neřekne, tak já z toho rozhovoru poznám, jestli jí třeba něco trápí, nebo jestli se náhodou necítí trochu nemocná. A jak to poznám? Já to ani nedokážu vysvětlit, ale protože jsme s ženou strávili 50 let života, tak to prostě poznám!" A velmi podobné je to s Pánem Ježíšem Kristem. Naslouchat a porozumět Duchu svatému se nově narozené Boží dítě musí trpělivě učit. Ke každému z nás totiž Bůh mluví jiným způsobem. To co funguje u tebe, vůbec nemusí zabírat na mě a naopak. Jen je potřeba to nevzdávat se a posilovat svoji víru. Vždyť i Ježíš říká, že stačí, aby ta víra byla na začátku jen jako zrnko hořčice, ale může z ní vyrůst obrovský strom. A jak se v tom mohu trénovat? Celé to podle mého názoru stojí na 3 pilířích našeho osobního vztahu s Bohem. A tím je každodenní čtení Božího slova, modlitba a společenství křesťanů. Každý z těchto pilířů je vlastně nenahraditelný, a pokud budu něco z toho zanedbávat, bude ten můj duchovní živote pod vedením Ducha svatého pokulhávat.
Každý křesťan totiž jednou musel začínat a potýkat se se stejnými otázkami, se kterými se potýkáš i ty. A každý křesťan si musel svoji podřízenost Božímu Duchu vybojovat v modlitbě na kolenou, při čtení Písma a v poslušnosti těch, kteří mu byli dáni jako Duchovní autorita. Záleží jen a jen na tom, jestli jsi ochoten a rozhodnut hledat a nacházet Boží vůli na každý den svého života. A Bůh potom dokáže v tobě a skrze tebe obrovské zázraky.
Na začátku mého života s Bohem pro mě byl obrovským vzorem pastor David Wilkerson. Člověk bez vysokoškolského titulu, který však byl rozhodnut jít s Bohem naprosto kamkoliv. A jeho služba dodnes zasahuje miliony lidí po celém světě. Dnes však považuji za mnohem větší zázrak proměnu konkrétního člověka a jeho naprosté odsobečtění. Například slova Richarda Wurmbranta, vyslovená při výslechu v komunistickém vězení v Rumunsku v období tuhé totality. Popisuje tam situaci, kdy přivázán k židli a vydán na milost a nemilost svým trýznitelům, mu dal Bůh sílu k těmto slovům. "Chcete mě zabít? Udělejte to! Jen mi tím zkrátíte cestu domů, k mému Otci. Chcete mě zmrzačit a zlámat každou kost v těle? Udělejte to a vlastně mi tím pomůžete, protože celý svůj život se snažím nepodléhat žádostem těla, ale nechat se vést Duchem. S naprosto bezmocným tělem bude tento zápas jednou provždy vyhraný. Chcete mi sebrat všechno, co mám? Tak vysoký žebřík nemáte, abyste mi sebrali poklad, který mám uložený v nebi. Chcete mě oddělit od mé rodiny? Můžete mě oddělit od mé ženy a mého syna, ale nikdy mě nemůžete oddělit od mého bratra a přítele Ježíše Krista, který je se mnou i tady a teď. Vy mi vlastně nemůžete nijak ublížit!"

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.