Živé vysílání

12:45 Písničky, kalendárium
13:00 Fortepiano
Proč jít na misii
14:00 Myšlenka na den
Houby a očekávání (R)
14:15 Písničky na přání
14:45 Klika
Duchovní ovoce (3/5): Láska jako důkaz (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


3. Proč Kristus a ne někdo jiný

Posledně jsme hovořili o historicitě Ježíše Krista a o tom, jak nám On představil Boha. Nakonec jsem zmínil, že Ježíš nepřišel pouze proto, aby nám Boha představil. Jeho příchod měl mnohem hlubší smysl. Jaký?

 

 

Abych to mohl vysvětlit, musím začít z trochu jiného konce. Bible nám představuje Boha také jako toho, kdo je dokonalý. A jde nám teď především o dokonalost ve smyslu spravedlnosti. On nikdy neudělal chybu. A Bible nám také říká, že v Jeho přítomnosti nemůže být nic nedokonalého. Ale my lidé jsme nedokonalí a chybující. Bible tyto chyby nazývá hříchem a říká tedy, že jsme hříšní. Hříšným je naprosto každý člověk. A naše vlastní zkušenost nám to jistě potvrzuje. Selháváme, tedy hřešíme. Někdy nám to je líto, někdy nám to ani líto není. Někdy nás to trápí, někdy pocit viny potlačíme. Někdy ta selhání mají velké důsledky, třeba když v opilosti způsobíme smrtelnou dopravní nehodu. Někdy jsou důsledky minimální.

Nicméně naprosto jakýkoli z hříchů působí, že nemůžeme být v Boží blízkosti. A hlavně, jednou na věčnosti nebudeme moci být v Boží blízkosti, tedy v nebi. Ano, to musím také vysvětlit. Bible jednoznačně tvrdí, že člověk je věčná bytost. A každý člověk stráví věčnost buď s Bohem v místě, kterému říkáme nebe, nebo bez Boha v místě, kterému říkáme peklo. Jiná možnost není. Ale nenechte se svést pohádkovými obrazy. Nebe není místo, kde se houpáme na obláčku, a peklo není místo, kde z nás čerti vaří guláš. Pokud bychom to měli říci zjednodušeně, tak nebe je místo, kde je Bůh a kde je pouze dobro. Peklo je naproti tomu místo, kde není Bůh a kde není absolutně žádné dobro, pouze zlo. Samozřejmě, neumíme si to plně představit, protože je to nad naše lidské chápání, ale snad máme alespoň trochu nějakou představu.

Takže už jsme řekli, že v nebi nemůže být nic zlého. A jelikož každý z nás v sobě to zlo nese, nikdo z nás by v nebi nemohl být. Důsledkem tohoto stavu je naše smrtelnost. A když říkáme smrtelnost, tak myslím smrt, která vede k té věčnosti bez Boha. Bůh je bez hříchu, je nesmrtelný. My jsme hříšní a umíráme. Ale co Ježíš?

Ježíš přišel do tohoto světa jako Bůh, který se stal člověkem. Nicméně, celý svůj život prožil bez hříchu. Nikdy neudělal nic zlého. Nikdo z nás lidí toho není schopen. My to nedokážeme. On to dokázal. On jediný to dokázal. A tady se konečně dostáváme k odpovědi na otázku, proč Ježíš Kristus přišel. Ježíš přišel, aby jako dokonalý člověk na sebe vzal trest, který jsme si zasloužili my. Naším trestem je fyzická smrt a věčnost bez Boha. Ježíš byl dokonalý, neměl tedy zemřít. Ale Ježíš přesto umírá, protože na sebe bere to, co jsme si zasloužili my. On na sebe bere trest za naše hříchy. A přesně toto je hlavním důvodem, proč Ježíš přišel na tento svět. Přišel, aby svoji smrtí zaplatil za každý hřích, který kdy jakýkoli člověk spáchal. Přišel, aby připravil odpuštění jakéhokoli hříchu.

Dovolte jednoduchý příklad. Představte si, že jedu autem nedovolenou rychlostí a změří mne policejní radar. Policista ode mne žádá uhrazení pokuty ve výši 1.000 Kč. Najednou však jde kolem můj přítel a tu pokutu zaplatí za mne. Pokuta je zaplacena. Policista už po mně nic nechce. Podobně Kristus zaplatil za naše hříchy. A Jeho kasa stačí na každou naši pokutu, na každý náš hřích.
Zopakujme si to tedy znovu, Ježíš přišel na tento svět nejen proto, aby udělal několik zázraků. Nepřišel pouze proto, aby nám řekl, jak žít lépe. Nepřišel také pouze proto, aby nám řekl něco o Bohu. Hlavním důvodem jeho příchodu bylo to, aby projevil Boží lásku k člověku tím, že zemřel za hříchy celého lidstva, aby se tak stal cestou k věčnosti s Bohem.

Ježíš zemřel, ale jelikož byl mocnější než smrt, vstal z mrtvých. Odešel do nebe a čeká tam na všechny ty, kteří tam jednou budou s Ním. Ale kdo tam s Ním bude? Znamená to, že Bůh všem lidem odpustil a všichni s Ním budou v nebi? O tom si řekneme zase příště. A pokud jste nedočkaví, přečtete si třeba začátek Janova evangelia.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.