Živé vysílání

12:45 Písničky, kalendárium
13:00 Fortepiano
Proč jít na misii
14:00 Myšlenka na den
Houby a očekávání (R)
14:15 Písničky na přání
14:45 Klika
Duchovní ovoce (3/5): Láska jako důkaz (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


1. Bůh - osoba nebo něco?

Kdo je Bůh? Jaký je? Nebo třeba i co je? To jsou otázky, které napadají mnoho lidí. Z mých osobních zkušeností jsem nabyl dojmu, že u nás přibývá těch, kteří mi řeknou, že oni také v něco věří. "Ale v co?" ptám se často. No v "něco" nad námi.

 

 

Myslím, že je dokážu pochopit. Ono je opravdu docela těžké popřít, že nad námi je něco většího. Ale co je to "něco"? Jak to mám vědět? 

Musíme si položit moc důležitou otázku. Je to něco, co je nad námi, vůbec poznatelné? To je otázka, kterou si samozřejmě kladou mnozí. A má jistou logiku říci, že to něco, co nás převyšuje, je poznatelné pouze tehdy, pokud chce být poznáno, pokud se nějak představí či zjeví.
Jako křesťané jsme přesvědčeni, že se Bůh člověku zjevuje. Obvykle mluvíme o dvojím druhu zjevení. Tím prvním zjevením je přirozené zjevení. Bůh se nám představuje skrze svět, ve kterém žijeme. Když se díváme na tento svět, tak vidíme řád. Ano, jsou tady ti, co věří, že se to všechno uspořádalo náhodou. Ale tak velkou víru já nemám. Řád vidíme ve všech oblastech. Můžete se podívat do mikrosvěta, sledovat strukturu atomů a buněk a vidíte řád. Nebo se naopak můžete dívat na vesmír, na naší sluneční soustavu, galaxie a i zde vidíte jemnou rovnováhu a řád. Věřím, že takto se nám Bůh představuje jako ten, kdo je původcem řádu. Ano, jistě, ze světa kolem nás toho o Bohu moc nepoznáme, ale už tady vidíme, že je více než nějaká náhodná energie. Je to Bůh, který tvoří, který je superinteligentní, který má plán.

Ale můžeme se podívat dále. Podívejme se na člověka. Podívejme se na jeho schopnost vidět krásu. Podívejme se na jeho schopnost milovat. Podívejme se na jeho schopnost rozpoznat dobro od zla. Kde se v člověku vzala morálka? I tady se Bůh jaksi představuje a zase se něco maličko o Něm dovídáme. Pokud Bůh něco takového tvoří, tak sám nemůže být neemoční. Pokud Bůh něco takového tvoří, tak nemůže být nevztahový. Už v přírodě tedy vidíme Boha, který je alespoň částečně definovatelný. Ale je mi zároveň jasné, že tohle by pro mnohé nebylo dostatečné představení. A já také uznávám, že kdybychom znali Boha pouze takto, tak by nám to moc naděje do života nepřineslo.

Ale Bůh se zjevil ještě jinak. Zjevil se osobně a představil se mnohým lidem. A vrcholem tohoto Božího zjevení bylo to, že se stal člověkem a představil nám Boha v osobě Ježíše Krista. O Něm budeme hovořit příště. Ale je tady ještě něco, co je pro nás, kteří žijeme v dnešní době, naprosto zásadní. Bůh vedl mnohé z těch, kterým se osobně představil, k tomu, aby zapsali to, co On sám chtěl. A toto zapsané představení my dnes nazýváme Biblí. Bible, tedy texty Starého a Nového zákona, jsou psanými záznamy toho, co Bůh chtěl člověku sdělit. A tuto Bibli můžeme dnes číst a tady se i nám Bůh představuje. Tady je objektivní zdroj informací, díky kterému poznáváme, že Bůh je osoba. Tady poznáváme, že Bůh je osobou, která myslí, plánuje, tvoří, komunikuje, ale zároveň miluje a má emoce. Bible nás nenechává na žádných pochybách, že Bůh je reálnou osobou. A snížit jej pouze na "něco" je vlastně velkou urážkou toho, kým On je.

Samozřejmě někdo může toto Boží představení zpochybnit a říci, že Bibli se nedá věřit. Ano, mnozí Bibli zesměšňuji a ponižují. Mnozí roznášejí nepravdivé informace typu, že Bibli napsala až církev, aby mohla manipulovat lidmi, že se mnohokrát změnila, apod. Nicméně fakta nelze překroutit. Archeologové a historici nám přinášejí stále více a více důkazů o původu, historické přesnosti a důvěryhodnosti Bible. A když se do Bible začteme, tak uvidíme, že její vnitřní svědectví potvrzuje, že máme co dočinění s Božím slovem, se slovem, které nám představuje osobního Boha, který nás stvořil. Tento Bůh se chce představit i vám. Sáhněte po Bibli a dovolte Mu, aby se představil i vám. A příště se zamyslíme nad tím, jak se nám představuje Ježíš Kristus.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.