Živé vysílání

05:50 Čtení z Bible 21
06:00 Ranní vysílání Rádia 7
06:15 Myšlenka na den
Houby a očekávání
06:20 Písničky, kalendárium
06:30 Biblická úvaha
Biblické protiklady aneb Prach jsi

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


6. Jak vyznat hřích?

Posledně jsme si povídali o hříchu a také o pocitu viny, který přichází, když hřešíme. Zmínil jsem taky obraz, který měli indiáni, kteří si představovali, že výčitky svědomí působí ostrý trojúhelník, který máme ve svém srdci. Také říkali, že ten trojúhelník se častým používáním tupí. 

 

 

A tak nám zůstala otázka, co dělat pocitem viny? A je to vlastně stejný dotaz, jako otázka, jak ostřit ten domnělý trojúhelník, který je v našem nitru.hů.

Když dítě svým chováním ublíží tatínkovi nebo mamince, tak to, co všem pomůže, je proces odpuštění, který v sobě zahrnuje omluvu a přijetí omluvy. Když tento proces dobře proběhne, tak dojde k odstranění pocitu viny bez toho, aby byl přestupek relativizován. Dítě je si vědomo, že to, co udělalo, je špatné, ale zároveň zažilo tu rodičovskou lásku, která přichází s odpuštěním a otevřenou náručí. Právě tento proces přináší uzdravení a zároveň vychovává.

Uvedený příklad nám vlastně demonstruje, jak se řeší provinění v jakýchkoli vztazích mezi lidmi. Prostě potřebujeme zažít odpuštění. Ale hřích nenarušuje pouze vztahy mezi lidmi. Hřích narušuje také vztah mezi Bohem a člověkem. Každý hřích je neposlušností vůči Bohu. Co tedy dělat s naším hříchem? Co dělat s pocitem viny? Co dělat, abychom neotupěli vůči hříchu? Odpovědí je, že otázky hříchu musíme řešit nejen s lidmi, ale i s Bohem.
Jak to můžeme udělat? V prvé řadě si potřebujeme sami vinu přiznat. Když už máme výčitky svědomí, tak je to jasné. Ale někdy si ani neuvědomíme, že jsme v něčem selhali. Někdy dokonce ani nevíme, že něco ze způsobů našeho života je hříšné. Například jsem se setkal s lidmi, kteří spolu žili nesezdaní a ani nevěděli, že v Božích očích je to hříchem. Další třeba nevěděli, že Pán Bůh chce, abychom poctivě platili daně a poplatky.
K tomu, abychom věděli, co je hřích a co hřích není, nám Pán Bůh dal Bibli, kde nám napsal, jak máme žít. A tak pokud chceme vědět, co je dobré a co není, potřebujeme to hledat v Bibli. To je jeden z důvodů, proč tu Bibli máme číst.

Ale někdy víme, že něco je zlé, ale neuvědomujeme si, že to i my děláme. Možná si neuvědomujeme, že pomlouváme. Možná si neuvědomujeme, že jsme pyšní. A i tady Pán Bůh otevírá naše oči především skrze Boží slovo. Pán Bůh si používá Božího Ducha, abychom v tomto slovu uviděli svůj hřích. Ale Pán Bůh má i jiné cesty a může si použít třeba dalšího člověka nebo nějaké kázání, které uslyšíme, nebo třeba to, že si stejného nešvaru všimneme nejprve na někom jiném. Ano, potřebujeme si uvědomit svůj hřích.

Takže jsme si přiznali svůj hřích, ale to nám samo o sobě ještě nevyřeší náš problém. Musíme udělat další krok. Musíme hřích přiznat i Bohu a poprosit Jej o odpuštění. Jako křesťané můžeme k Bohu mluvit přímo. Říkáme tomu modlitba. A v této modlitbě můžeme svými slovy Bohu říct, že svého hříchu litujeme a poprosit Jej o odpuštění. Není na to žádná předepsaná formulka. Jde o to, abychom Bohu řekli, co máme na srdci, podobně jako bychom to říkali lidskému příteli. Každopádně je potřebné pojmenovat konkrétní hříchy, říci, že jich litujeme a že prosíme o odpuštění. Zároveň je vhodné prosit o sílu, abychom stejný hřích nemuseli opakovat.

Vždy je dobré vyznávat konkrétní hříchy, ale to prostě neznamená, že když si nějaký hřích neuvědomujeme nebo když nějaký hřích zapomeneme pojmenovat, že jsme to u Boha prohráli. Určitě ne. Právě proto nevyznáváme pouze konkrétní hříchy. V modlitbě pokání je dobré Bohu vyznat i ten obecný fakt, že jsme hříšnými lidmi a že prosíme o odpuštění naší hříšnosti jako takové.

Na začátku jsem říkal, že problém provinění a pocitu viny řešíme omluvou a přijetím omluvy. My jsme si teď řekli, jak se omluvit Pánu Bohu. Ale jak poznáme, že On naši omluvu přijal? O tom zase příště.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.