Živé vysílání

12:45 Písničky, kalendárium
13:00 Fortepiano
Proč jít na misii
14:00 Myšlenka na den
Houby a očekávání (R)
14:15 Písničky na přání
14:45 Klika
Duchovní ovoce (3/5): Láska jako důkaz (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


9. Život s Bohem

Na konci minulého povídání jsme končili vysvětlením toho, co znamená mít život věčný už tady na zemi za tohoto života. Použili jsme obraz sportovce, který už vyhrál, ale ještě nedostal medaili. Následuje období mezi vítězstvím a přebráním medaile. 

 

 

Podobné období zažívá člověk, který uvěří Bohu, dokud žije ještě tady na zemi. Je před ním období, kdy je ještě tady na této zemi, ještě není v nebi s Bohem. Co s tím životem? Jak vyplnit ten čas? Vždyť to nejlepší je před námi. Proč tady vlastně Bůh ty, kdo uvěřili, ještě nechává na zemi, a proč je nevezme rovnou k sobě? Bůh nám v Bibli odhaluje, že má pro život každého člověka nějaké poslání i tady na zemi. A On má také nějaké poslání pro ty, kdo Mu uvěřili. Tím základním posláním je, aby svým životem ukazovali na Boha. Tím se mají stát jakýmsi důkazem toho, že Bůh je. Sám Ježíš říká, že mají být světlem a solí tomuto světu. Když se mluví o světle, tak nám na mysl přichází koncepty dobra a životní orientace. Když se mluví o soli, tak v tom vidíme také koncept dobra, ale také třeba ochrany před zkázou. A to jsou jisté role, které křesťanům Bůh svěřil po zbytek jejich života tady na zemi. Mají ukázat na to, že je tady Bůh a mají se stát živou pozvánkou k tomu, aby lidé Bohu uvěřili.

Ale jak to naplňovat? Jak žít? Vždyť to, že se člověk stane křesťanem, z něj automaticky neudělá dobrého člověka, který nedělá chyby a pro druhé je jen přínosem. I ten, kdo uvěří Kristu, se stále pere se svými zlozvyky, slabinami, prostě se svými hříchy.

Pán Bůh to vše samozřejmě dobře ví, a proto nám přichází na pomoc. Jedním nástrojem, který nám dal, je Jeho slovo, Bible. Už na začátku této série jsme hovořili o tom, že Bůh nám dal Bibli, aby se nám představil. Ale On se v Bibli nejen představuje, ale také nám radí, jak žít. Když otevřete Bibli, najde spoustu praktických rad, které se týkají mnohých oblastí lidského života. Samozřejmě se Bible týká nejvíce těch oblastí, které hrají v našem životě nejdůležitější roli.

A tak v Bibli například najdete obrovskou spoustu rad týkající se vztahů. Najdete tam rady, jak být přítelem. Najdete tam rady týkající se konfliktů a nedorozumění. Najdete tam rady jak si odpustit. Najdete tam rady týkající se manželství. Najdete tam rady týkající se vztahů k dětem a k jejich výchově.

Dalším velkým tématem je sexualita. Ani toto téma není pro Bibli tabu. V Bibli najdete vysvětlení Božího plánu se sexualitou. Najdete tam jasné informace o tom, jak se svojí sexualitou zacházet. Najdete tam informace o homosexualitě. Najdete tam i citlivé informace o tom, co dělat při nevěře.
Velkým tématem v Bibli jsou i peníze. Počínaje radami jak hospodařit, půjčovat a utrácet, až po informace týkající se štědrosti a ochoty pomoci.
Mohli bychom pokračovat dále. Třeba najdete informaci o tom, jak pracovat, jak se stavět k nadřízeným nebo třeba jak chápat politickou moc.
Nad tím vším jsou samozřejmě principy, které zahrnují vlastně jakoukoli oblast. Jsou to oblasti ukazující na náš charakter, na naše hodnoty, na naše nakládání s časem a podobně. Bible nás teda volá k tomu, abychom si stavěli zrcadlo a zároveň, abychom se měnili. Křesťanský život totiž není o dosažení nějaké stavu, kdy jsme sami se sebou spokojeni. Křesťanský život je o neustálé snaze být proměňován k lepšímu.
Ale ne vždy to jde lehce. Často selháváme. Neměníme se tolik, kolik bychom měli. Co s tím? Určitě se k tomu ještě vrátíme.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.