Živé vysílání

12:45 Písničky, kalendárium
13:00 Fortepiano
Proč jít na misii
14:00 Myšlenka na den
Houby a očekávání (R)
14:15 Písničky na přání
14:45 Klika
Duchovní ovoce (3/5): Láska jako důkaz (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


14. Bůh ano, ale církev?

Když jsme si povídali o Duchu svatém, tak jsme zmínili, že po Kristově odchodu byl lidem dán Duch svatý a následně vznikla církev. Ale proč ji tady vlastě máme? A co vlastně podle Bible církev je?

 

 

Bible jasně učí, že součásti Kristovy církve jsou všichni, kdo díky Boží milosti uvěřili Ježíši Kristu. A přesně toto je význam slova církev. Slovo církev znamená něco jako "svolané shromáždění." takže je to shromáždění těch, kdo byli svolaní. A je důležité si uvědomit, že ten, kdo svolává je Bůh! On povolává k víře. A všichni tito budou jednou shromážděni u Boha v Jeho Věčném království. Zatím je tedy tato církev rozptýlena po celém světě a je vlastně neviditelná, protože jen Pán Bůh jistě ví, kdo je její součástí a kdo není.

Nicméně, Boží slovo nás vyzývá, abychom se jako církev shromažďovali. Vidíme to už na příkladu prvních křesťanů. Takže tato celosvětová neviditelná církev se projevuje v jednotlivých lokálních a viditelných společenstvích křesťanů. A když se podíváme, co bylo nosnými prvky těchto společenství, tedy té místní církve, tak vidíme, že to bylo zvěstování Božího slova spojené často se křtem či vysluhováním večeře Páně. Z toho vzešla jedna z definic té místní církve, která říká, že církev je tam, kde se věrně zvěstuje Boží slovo a řádně vysluhují svátosti, což je souhrnné označení pro křest a večeři Páně. Všechno ostatní už je druhotné. Takže církev není nezbytně tam, kde je kostel, tam, kde jsou varhany, tak kde je farář, tam kde je registrovaná církevní organizace. To neznamená, že tyto věci jsou špatné, ale jsou druhotné. Například v komunistické Koreji existuje církev, ale nemá ani pevnou strukturu, ani kostely, ani varhany a mnohé další věci. Scházejí se tajně, doma, ale scházejí se u Božího slova a u svátostí. A to je církev.

Možná více než otázka, co je církev, se nabízí otázka, proč a zda vůbec potřebujeme církev. Bible se k tomu vyjadřuje celkem jasně. Podle Bible křesťan k životu potřebuje církev asi stejně, jako například ruka potřebuje k životu zbytek těla. Přesně takový obraz nám nabízí Bible, která přirovnává církev k tělu a jednotlivé křesťany k částem těla. Boží slovo nám ukazuje, že přestože můžeme být všichni naprosto odlišní, není jeden důležitější než druhý. Všechny části těla jsou potřebné, aby tělo plnilo své poslání.

Bible také říká, že hlavou tohoto těla je Kristus. A Kristus tedy činí živým celé tělo. Už jsme řekli, je to skrze Jeho slovo a svátosti. Zvěstování Božího slova je tedy prvotní důvod, proč křesťan potřebuje církev. Ale není jediný. To bychom mohli sedět doma a poslouchat rádio. Dalším rozměrem jsou svátosti, jednorázově křest, kterým jsme napojování na toto tělo a potom i Večeře Páně, která nás sjednocuje s Kristem. A to už nejde na dálku. Ale církev má být také místem vzájemné lásky, vzájemného povzbuzení, vzájemné služby nebo třeba vzájemného napomínání. To neznamená, že se to někde v církvi dokonale děje. Určitě ne. Jsme chybující lidé. Ale nesmíme přestat o takovéto vztahy usilovat.

Musíme ale zmínit ještě jedno zásadní poslání. Církev tady není, aby se vytvořil nějaký klub těch, kterým je spolu dobře. Církev je tady, aby šla a aby přinášela poselství evangelia slovem i činem tomuto světu. Proto si nás tady Pán Bůh ještě nechal.

A tak pokud nejste členem církve, která opravdu církví je, tak si takový duchovní domov rychle najděte. Je to opravdu důležité. Vy je potřebujete a oni vás taky.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.