Živé vysílání

09:15 Život víry
(R)
10:00 Fortepiano
Splněný sen (R)
11:15 Zrcadlo
Pravda pod mikroskopem (93): Výběr nejlepšího možného vysvětlení (R)
11:30 Základy
Základy (12/16): Duch svatý (R)
11:50 Myšlenka na den
Hrstková (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Hrstková


12. Duch svatý

V jedné z předchozích úvah jsem zmínil Ducha svatého. Dnes se tedy u něj můžeme zastavit a trochu více jej popsat. Kdo je Duch svatý? A proč je tak důležitý? Nedovedu si bez něj představit křesťanský život. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že se bez něj neobejde veškerý život.

 

 

 Podívejme se do Bible, která nám vznik života popisuje. Při stvoření člověka, Bůh vdechl do člověka Ducha života. (Gen 2,7) Do té doby byl člověk jen hromádka prachu. Duch svatý byl dokonce již při tvoření světa, kdy se vznášel nad vodami prazemě. (Gen 1, 2) Pokud budeme číst Bibli dále, tak zjistíme, že Duch svatý spočíval na různých králích, prorocích, či vedoucích lidu. Mnohým řemeslníkům dával zručnost, jiným vůdcům výřečnost. Proroci, díky působení Ducha mohli přinášet Boží slovo lidem, a překonat i pronásledování.
Dolistujeme-li Biblí až do Nové smlouvy, všimneme si postavy Ježíše Krista, o němž čteme, že se narodil skrze působení Ducha svatého. Jeho matka Marie nepoznala muže, ale počala z Ducha svatého (Mt 1,18). Ježíš byl tedy velmi úzce spjat s Duchem svatým. Ale ani tady působení Božího Ducha nekončí. Ve skutcích apoštolských čteme, že apoštolům Duch dával promlouvat rozličnými jazyky, dával jim moc uzdravovat nemocné, a činit velké zázraky. Dokonce uchopil apoštola Filipa a teleportoval ho pryč. O Duchu čteme i v 5. verši před koncem Bible. Tam volá společně s církví "Přijď". (Zjevení 22,17) Vidíme, že Duch svatý se vyskytuje a působí napříč Biblí. V listu Timoteovi (1. Tim 3,16) se dočítáme, že stojí dokonce i za Biblí samotnou. Proto si dovolím tvrdit, že je nedílnou součástí života křesťana. Bez něj by křesťanství nemohlo existovat. Stejně tak jako bez Ježíše a Boha Otce. Ti tři jsou jedno (1. Jan 5,7), ale přitom každý vystupuje samostatně (viz Matouš 3,16-17).
Dobře, již víme, že Duch svatý je důležitý, ale stále nevíme, kdo nebo co to je? Zůstanu tedy ještě u Bible. Podle ní má Duch svatý lidské vlastnosti a emoce. Můžeme jej zarmoutit, může lkát, může vykládat Boží tajemství, může se přimlouvat, může zkoumat lidské nitro. Z toho vyplývá, že je spíše osobou, než nějakou věcí. Na rozdíl od Ježíše, je ale Duch nehmotný. Není vidět, a může být na více místech současně. Ne jako Ježíš, který sloužil jen na území dnešního Izraele. Duch svatý pokračuje v jeho díle po celém světě. Chová se trochu jako vítr, chvíli působí v Americe o pár století později v Číně. Evropu zasáhlo působení Ducha svatého v době Moravských bratří, kteří se pod jeho vedení vydali do celého světa. Ježíš nám jej poslal jako pomocníka, a slouží stejně jako On. A protože nás má vést a pomáhat, potřebujeme s ním mít osobní vztah. Jak vztah s ním získat? Stačí se obrátit k Bohu, Duch svatý přijde do našeho života. A skrze něj můžeme pak dělat stejně věci, které dělal Ježíš a apoštolové. Duch svatý se usídlí v našem srdci a pomáhá nám bojovat s naším starým životem. A jak říká Bible, ten který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Je to tedy mocný spojenec v boji s hříchem. Také nás vyzbrojuje do služby Bohu. Skrze něj získáváme nadpřirozené dary, kterých je hned několik a každý křesťan by s nimi měl sloužit druhým. Pokud mu dáme prostor v životě, je možné, že se díky němu ocitneme na místě, kde najednou pomáháme úplně cizímu člověku. Případně mluvíme směle o Bohu. Pokud vás zajímá, jaký je život s ním, pak se připojte k přemýšlení příště.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.