Živé vysílání

09:15 Život víry
(R)
10:00 Fortepiano
Splněný sen (R)
11:30 Základy
Základy (12/16): Duch svatý (R)
11:50 Myšlenka na den
Hrstková (R)
12:00 Správy z kresťanského sveta
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Hrstková


9. Život s Bohem

Pokud mám nějak popsat život s Bohem vybaví se mi prvně mnoho paradoxů. Těžko to lze popsat, ale pokud s Bohem žiji zakouším radost i smutek, sílu i bezmoc, milost i trest, či prázdnotu i plnost. Dobře rozvedu to trochu konkrétněji. Když jsem se svými silami v koncích a obrátím se k Bohu, zakusím jeho pomoc a záchranu. Když lituji svých přestoupení, Bůh je odpouští, a já zakouším svobodu a radost. Také je tu paradox vzkříšení. Musíme nejprve zemřít, abychom mohli žít. Nenabádám teď nikoho, aby si zahrával se svým životem, tento jev se odehrává v našem nitru a naší mysli. Ale pokud se nepustím starého zaběhnutého života, nemůže do něj vejít Bůh s ničím novým. Bůh dělá podivuhodné věci, třeba může udělat výjimku ve fyzikálních zákonech, protože je jejich autor.

 

 To je druhá věc, která se projevuje v životě s Bohem. Bůh nás zve do velkého dobrodružství a mnoha výzev. Nevím jestli jste introverti, nebo extroverty, ale představte si člověka, který není schopen mluvit s lidmi, a stane se z něj kazatel. Bůh mění lidská srdce a pohledy na svět. Můžeme to vidět na životě Ježíše, který obracel vzhůru nohama smýšlení lidí. Chtěl abychom se starali o chudé a nemocné, i když je společnost odsunula a nechtěla se jim věnovat. Na několika místech to dělá proto, aby upozornil na důležité věci ty bohaté a mocné. Uzdravoval ty nejchudší, kteří si lékařskou pomoc nemohli koupit. Bohaté vybízel, aby se svého majetku vzdali. 

Bůh nám také zaslibuje, že nás ochrání. Je mnoho příběhů, kdy lidé přežili nějakou velkou katastrofu, protože se zrovna ocitli ve správném místě ve správnou dobu. Někomu uletělo letadlo, které potom havarovalo. Mě jednou boží posel zastavil, když jsem si nevšiml červené na semaforu a chtěl jsem vstoupit do vozovky a vedle zaskřípaly brzdy auta. Bůh drží své slovo. Jen pozor na situace, kdy jej neposloucháme, pak se můžeme stejně dostat do úzkých. Jistě nás Bůh nebude chránit před policií, když vyloupíme banku. To by bylo proti jeho spravedlnosti.
Z předchozího vyplývá, že život s Bohem není jen jeden den v týdnu, někde ve studené lavici kostela. Nejde ani volání před zkouškou, na kterou jsem se neučil. Je to mnohem víc. Bůh nás chce každý den, a každý den máme být napojeni na Něj. Podobně jako Izraelci, kteří na poušti čekali každý den na nový chléb z nebe. Připomíná nám to i Pán Ježíš v modlitbě Otče náš: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. I chleba po několika dnech ztvrdne nebo zplesniví. Je potřeba k Bohu chodit každý den znovu.
Jak toho docílit? Uvedu opět něco ze života. Každý z nás jistě používáme spoustu malých drobností, například mobilní telefony. Dnes už jsou tyto věci tak chytré, že za malý okamžik mohu zjistit nejbližší spoj, nebo zda se blíží déšť. Nikdy ale nebudou tyto informace tak spolehlivé jako Bůh. Mnohokrát se mi stalo, že mi mobil hlásil déšť a přitom ani nekáplo, nebo mi zaručoval příjezd do cílové destinace o 15 minut později, než jsem potřeboval. Když jsem se však ptal Boha, on mi poradil cestu kratší a rychlejší, díky které jsem mohl přijít přesně. Ano, Bůh k nám hovoří a my můžeme hovořit s ním. Mluví skrze myšlenky, touhy, Bibli, druhé lidi, sny, výjimečně i slyšitelně. A skrze každodenní chození s ním se učíme Božímu hlasu naslouchat. Rozpoznat ten jeho hlas, který je tichý a líbezný, mezi hlasy televizí, zpráv, našeho těla a světa, které na nás křičí ze všech stran.
A co víc... Bůh je neustále na blízku, protože se rozhodl přebývat uvnitř nás, v našem srdci. Tedy pokud jej tam pozveme. A Bůh není jen nějaký přístroj. On je osoba, se kterou můžeme komunikovat, bavit se, sdělovat své problémy. Je tak velký, že nejde popsat našimi slovy, a jediné jak o něm můžeme zjistit více, je poznat jej. Opravdu zakusit život s ním. Slovy apoštola Pavla: Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.