Playlist

Živé vysílání

16:30 Listárna
17:00 Interval
Voxel: CD Nanovo (R)
18:05 Myšlenka na den
Klenoty (R)
18:30 Štafeta
Rodinné rady (R)
19:00 Písničky

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Klenoty - Marie Faldynová


Týdenní program Rádia 7

Programové schema

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Světem Bible
  list Judův 1,1-4 (R)
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  00:45Písničky

  01:00Concertino
  Emilio de Cavalieri (R)
  Moderuje: Dalibor Bakala
  02:00Písničky

  02:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (16/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  02:45Písničky

  03:00Řeka života
  Jesse Irvin Overholtzer (R)
  Moderuje: Kateřina Hodecová
  Host: Zbyšek Šikula
  04:00Písničky

  04:15Doteky
  Kotva života (1/2) (R)
  Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
  04:45Písničky

  05:00Zrcadlo
  Pravda pod mikroskopem (202): Dopis ateistovi (3/6): Darwinův ne tak slavný kolega (R)
  Moderuje: Luděk Brdečko
  Autor: Dave Fisher, čte: Daniel Zeman, Pavel Hromádka
  05:15Písničky

  05:30Life+
  Marriage/Manželství (R)
  Moderuje: Ailsa Randall
  05:45Písničky

  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Biblická úvaha
  Znesvěcení a posvěcení
  Autor, čte: Marie Frydrychová
  07:00Magazín Židé a my
  Judaismus, jeho základy a tradice (R)
  Moderuje: Karel a Darina Sedláčkovi
  07:30Telefonát, Písničky

  08:00Myšlenka na den
  Klenoty
  Autor: Marie Faldynová, čte: Kateřina Hodecová
  08:05Písničky

  08:30Uši k duši
  Listování: Soren Kierkegaard (11): Vzdor
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Marek Macák
  08:45Písničky

  09:00Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (1/9): Bílý lemurek (R)
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  09:30KOMPAS
  Rechabeám (7): Válka
  Moderuje: Marián Možucha
  Autor, čte: Marián Možucha
  09:45Písničky

  10:00Za obzor
  Za obzor - Kambodža
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Jan Zajíc
  11:00Písničky

  11:15Život víry
  Pavel Kopal
  Moderuje: Lída Hojková
  Host: Pavel Kopal
  11:45Písničky

  12:05Písničky

  12:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (17/25)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  13:00Rozmarýna
  Křesťanství a psychologie - jak spolu vycházet? (R)
  Moderuje: Lída Pohanková
  Host: Vlasta Pechancová
  14:05Písničky na přání

  15:00Písničky

  15:15Biblická úvaha
  Znesvěcení a posvěcení (R)
  Autor, čte: Marie Frydrychová
  15:25Písničky

  15:45Čtení z Bible

  15:50Písničky

  16:00Okno do historie
  Husův důraz na pravdu jako základ (R)
  Autor, čte: Holeček František
  16:15Písničky

  16:30Listárna

  17:00Interval
  Voxel: CD Nanovo (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  18:05Myšlenka na den
  Klenoty (R)
  Autor: Marie Faldynová, čte: Kateřina Hodecová
  18:30Štafeta
  Rodinné rady (R)
  Moderuje: Dana Kenningová
  Host: Magda Mečkovská
  19:00Písničky

  19:15Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (2/9): Stará lampa
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  19:30Písničky

  19:45Nejen chlebem
  Smiluj se nad mými bohy (R)
  Autor, čte: Jan Vopalecký
  20:00Písničky

  20:15Světem Bible
  list Judův 1,5-9
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  20:45Písničky

  21:00Večer pod lampou
  Islám jako výzva pro křesťany (4/8)
  Autor: Pavel Hošek, čte: Kratochvíl Tomáš
  22:00Momentky
  (R)
  Moderuje: Bohdanka Gillíková
  23:00Písničky

  23:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (17/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  23:45Písničky

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Krok za krokem
  Genesis (27): Útěk od strýce (R)
  Autor: Jiří Novák
  01:00Interval
  Voxel: CD Nanovo (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  02:00Písničky

  02:15Dary z rukou Mistra
  Dar evangelisty - Michal Vaněk (R)
  Moderuje: Jiřina Gina Čunková
  Host: Michal Vaněk
  02:45Písničky

  03:00Za obzor
  Za obzor - Kambodža (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Jan Zajíc
  04:00Písničky

  04:15#nofilter
  Identita (R)
  Moderuje: Tomáš Mikuš
  04:45Písničky

  05:15Život víry
  Pavel Kopal (R)
  Moderuje: Lída Hojková
  Host: Pavel Kopal
  05:45Písničky

  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Biblická úvaha
  Transformace lásky
  Autor: Josef Škrobák, čte: Petr Stoy, verše čte: Lenka Malinová
  07:00Modlitby podle Bible
  Boží vlastnosti (7): Bůh slyší modlitby svých dětí (R)
  Moderuje: Helena Brdečková
  07:30Písničky

  07:50Myšlenka na den
  Červen
  Autor, čte: Petr Plaňanský
  09:00Kalendárium, Pozvánky, Magazíny

  09:45Písničky

  10:15Doteky
  Kotva života (1/2) (R)
  Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
  10:45Písničky

  11:00Fortepiano
  Být jako dítě (R)
  Moderuje: Lenka Malinová
  Host: František Krupička
  12:05Pohovka
  Building 429 (R)
  Moderuje: Štěpán Matuška
  13:00Korálky

  Moderuje: Bohdanka Gillíková
  14:00Večer pod lampou
  Islám jako výzva pro křesťany (4/8) (R)
  Autor: Pavel Hošek, čte: Kratochvíl Tomáš
  15:00Písničky z archivu
  Jana Pospíšilová: CD Vězeň
  Připravil: Kateřina Hodecová
  15:30Studna slova
  Efezským (10/82): Když se naplnil čas
  Moderuje: Jitka Vyležíková
  Autor, čte: Jiří Hurta
  15:45Písničky

  16:00Poklady z archivu
  Ježíš Kristus (11): Jistota spasení
  Moderuje: Helena Brdečková
  17:00Kudy kam
  Zákon Ducha života (R)
  Moderuje: Petr Raus
  18:05Myšlenka na den
  Červen (R)
  Autor, čte: Petr Plaňanský
  18:30Dušebol
  Naděje (R)
  Moderuje: Martin a Kateřina Okáčovi
  19:00Akademie
  Křesťan v politice
  Host: Zdeněk Papoušek
  20:00Písničky

  20:15Ke kořenům
  1. list Janův (7/9)
  Moderuje: Petr Vaďura
  Host: Mireia Ryšková
  21:00Jazzový klub
  Dave Holland: CD Ones All
  Moderuje: Broňa Procházková
  22:00Bohoslužba
  Letnice a pomazání Duchem svatým (R)
  Káže: Jiří Pospíšil
  22:45Písničky

  23:15Zákoutí
  Fotograf raději mlčí (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Daniel Schulz
  23:45Písničky

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Ke kořenům
  1. list Janův (7/9) (R)
  Moderuje: Petr Vaďura
  Host: Mireia Ryšková
  01:00Akademie
  Křesťan v politice (R)
  Host: Zdeněk Papoušek
  02:00Písničky

  02:15Dušebol
  Naděje (R)
  Moderuje: Martin a Kateřina Okáčovi
  02:45Písničky

  03:00Poklady z archivu
  Ježíš Kristus (11): Jistota spasení (R)
  Moderuje: Helena Brdečková
  04:00Písničky z archivu
  Jana Pospíšilová: CD Vězeň (R)
  Připravil: Kateřina Hodecová
  04:30Biblická úvaha
  Transformace lásky (R)
  Autor: Josef Škrobák, čte: Petr Stoy, verše čte: Lenka Malinová
  04:45Písničky

  05:15Bohoslužba archiv
  Duch svatý (R)
  Káže: Marek Prosner
  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Studna slova
  Efezským (10/82): Když se naplnil čas (R)
  Moderuje: Jitka Vyležíková
  Autor, čte: Jiří Hurta
  07:00Čtení z Bible

  08:00Sváteční slovo
  Fokus
  Autor, čte: Karel Káňa
  08:10Písničky

  09:00Bohoslužba
  Vytrvalost v modlitbě
  Káže: Jiří Zdráhal
  09:45Písničky

  10:15Život víry
  Pavel Kopal (R)
  Moderuje: Lída Hojková
  Host: Pavel Kopal
  10:45Písničky

  11:00Rozmarýna
  Křesťanství a psychologie - jak spolu vycházet? (R)
  Moderuje: Lída Pohanková
  Host: Vlasta Pechancová
  12:00Sváteční slovo
  Fokus (R)
  Autor, čte: Karel Káňa
  12:05Interval
  Voxel: CD Nanovo (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  13:00Kormidlo
  Řemeslo: Pekařka
  Moderuje: Petra Eliášová
  Autor, čte: Petra Eliášová
  14:00Poklady z archivu
  Ježíš Kristus (11): Jistota spasení (R)
  Moderuje: Helena Brdečková
  15:00Concertino
  Otto Bettman: Bachovo vzdělání
  Moderuje: Dalibor Bakala
  16:00Písničky

  16:30Písničky z archivu
  Jana Pospíšilová: CD Vězeň (R)
  Připravil: Kateřina Hodecová
  17:00Bohoslužba archiv
  Na prvním místě
  Káže: Pavel Coufal
  18:05Sváteční slovo
  Fokus (R)
  Autor, čte: Karel Káňa
  18:10Písničky

  18:30Zákoutí
  Malé velké věci
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Alexandra Martina Běhalová
  19:00Za obzor
  Za obzor - Kambodža (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Jan Zajíc
  20:00Písničky

  20:15Doteky
  Kotva života (2/2)
  Autor: Charles F. Stanley, čte: Pavel Hromádka
  20:45Písničky

  21:00Modlitby podle Bible
  Boží vlastnosti (8): Bůh dává svobodu
  Moderuje: Helena Brdečková
  21:30Písničky

  22:00Řeka života
  Jesse Irvin Overholtzer (R)
  Moderuje: Kateřina Hodecová
  Host: Zbyšek Šikula
  23:00Krok za krokem
  Genesis (28): Cesta domů
  Hovoří: Jiří Novák
  23:45Písničky

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Světem Bible
  list Judův 1,5-9 (R)
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  00:45Písničky

  01:00Pohovka
  Building 429 (R)
  Moderuje: Štěpán Matuška
  02:00Písničky

  02:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (17/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  02:45Písničky

  03:00Rozmarýna
  Křesťanství a psychologie - jak spolu vycházet? (R)
  Moderuje: Lída Pohanková
  Host: Vlasta Pechancová
  04:00Písničky

  04:15Štafeta
  Rodinné rady (R)
  Moderuje: Dana Kenningová
  Host: Magda Mečkovská
  04:45Písničky

  05:00Nejen chlebem
  Smiluj se nad mými bohy (R)
  Autor, čte: Jan Vopalecký
  05:15Písničky

  05:30Okno do historie
  Husův důraz na pravdu jako základ (R)
  Autor, čte: Holeček František
  05:45Písničky

  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Biblická úvaha
  Duchovní zápas církve
  Autor, čte: Martin Moldan
  07:00Listárna

  07:30Telefonát, Písničky

  08:00Myšlenka na den
  Sklenice
  Autor: Kateřina Havlíková, čte: Rozita Mertová
  08:05Písničky

  08:30Stopy

  Moderuje: Bohdanka Gillíková
  Host: Václav Šimara
  08:45Písničky

  09:00Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (2/9): Stará lampa (R)
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  09:30Překročit hranice
  Láska jako způsob života (3/6)
  Autor, čte: Lukáš Targosz
  09:45Písničky

  10:00Fortepiano
  Mezi dvěma světy
  Moderuje: Lenka Malinová
  Host: Marek Šafr
  11:00Písničky

  11:15#nofilter
  Svatost
  Moderuje: Zoltán Édes
  11:45Písničky

  12:05Písničky

  12:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (18/25)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  13:00Kudy kam
  Zákon Ducha života (R)
  Moderuje: Petr Raus
  14:05Písničky na přání

  15:00Písničky

  15:15Biblická úvaha
  Duchovní zápas církve (R)
  Autor, čte: Martin Moldan
  15:25Písničky

  15:45Čtení z Bible

  15:50Písničky

  16:00KOMPAS
  Rechabeám (7): Válka (R)
  Moderuje: Marián Možucha
  Autor, čte: Marián Možucha
  16:15Písničky

  17:00Jazzový klub
  Dave Holland: CD Ones All (R)
  Moderuje: Broňa Procházková
  18:05Myšlenka na den
  Sklenice (R)
  Autor: Kateřina Havlíková, čte: Rozita Mertová
  18:30Život víry
  Pavel Kopal (R)
  Moderuje: Lída Hojková
  Host: Pavel Kopal
  19:00Písničky

  19:15Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (3/9): Bojácný motýl
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  19:30Písničky

  19:45Uši k duši
  Listování: Soren Kierkegaard (11): Vzdor (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Marek Macák
  20:00Písničky

  20:15Světem Bible
  list Judův 1,10-16
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  20:45Písničky

  21:00Momentky

  Moderuje: Ondřej Medřický
  22:00Ke kořenům
  1. list Janův (7/9) (R)
  Moderuje: Petr Vaďura
  Host: Mireia Ryšková
  22:45Písničky

  23:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (18/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  23:45Písničky

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Světem Bible
  list Judův 1,10-16 (R)
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  00:45Písničky

  01:00Momentky
  (R)
  Moderuje: Ondřej Medřický
  02:00Písničky

  02:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (18/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  02:45Písničky

  03:00Na sobotní frekvenci Proglasu
  O přátelství (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Jakub Limr
  04:00Písničky

  04:15Modlitby podle Bible
  Boží vlastnosti (8): Bůh dává svobodu (R)
  Moderuje: Helena Brdečková
  04:45Písničky

  05:00Uši k duši
  Listování: Soren Kierkegaard (11): Vzdor (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Marek Macák
  05:15Písničky

  05:30KOMPAS
  Rechabeám (7): Válka (R)
  Moderuje: Marián Možucha
  Autor, čte: Marián Možucha
  05:45Písničky

  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Biblická úvaha
  Nové srdce - Jr 17,9
  Autor, čte: Karel Řežábek
  07:30Telefonát, Písničky

  08:00Myšlenka na den
  Jinou cestou?
  Autor, čte: Lída Hojková
  08:05Písničky

  08:30Nahoru
  Myslel jsem, že jsem jediný
  Moderuje: Štěpán Matuška
  Hovoří: Petr Dvořáček, Pavel Kohl
  08:45Písničky

  09:00Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (3/9): Bojácný motýl (R)
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  09:30Základy
  Základy (12/16): Duch svatý
  Autor, čte: Saša Štěpanovský
  09:40Písničky

  10:00Dušebol
  Zotavení
  Moderuje: Martin Okáč
  10:30Písničky

  10:45Kdo je to

  11:00Písničky

  11:15Průsečíky
  Boží záměry a umělá inteligence
  Moderuje: Petr Matoušek
  Host: Marián Možucha
  11:45Písničky

  12:00Myšlenka na den
  Jinou cestou? (R)
  Autor, čte: Lída Hojková
  12:05Písničky

  12:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (19/25)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  13:00Fortepiano
  Mezi dvěma světy (R)
  Moderuje: Lenka Malinová
  Host: Marek Šafr
  14:05Písničky na přání

  15:00Písničky

  15:15Biblická úvaha
  Nové srdce - Jr 17,9 (R)
  Autor, čte: Karel Řežábek
  15:25Písničky

  15:45Čtení z Bible

  15:50Písničky

  16:00Překročit hranice
  Láska jako způsob života (3/6) (R)
  Autor, čte: Lukáš Targosz
  16:15Písničky

  17:00Korálky
  (R)
  Moderuje: Bohdanka Gillíková
  18:05Myšlenka na den
  Jinou cestou? (R)
  Autor, čte: Lída Hojková
  18:30#nofilter
  Svatost (R)
  Moderuje: Zoltán Édes
  19:00Písničky

  19:15Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (4/9):O tučňácích
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  19:30Písničky

  19:45Stopy
  (R)
  Moderuje: Bohdanka Gillíková
  Host: Václav Šimara
  20:00Písničky

  20:15Světem Bible
  list Judův 1,17-19
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  20:45Písničky

  21:00Pohovka
  Big Daddy Weave
  Moderuje: Štěpán Matuška
  22:00Akademie
  Křesťan v politice (R)
  Host: Zdeněk Papoušek
  23:00Písničky

  23:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (19/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  23:45Písničky

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Světem Bible
  list Judův 1,17-19 (R)
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  00:45Písničky

  01:00Jazzový klub
  Dave Holland: CD Ones All (R)
  Moderuje: Broňa Procházková
  02:00Písničky

  02:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (19/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  02:45Písničky

  03:00Fortepiano
  Mezi dvěma světy (R)
  Moderuje: Lenka Malinová
  Host: Marek Šafr
  04:00Písničky

  04:15Zákoutí
  Malé velké věci (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Alexandra Martina Běhalová
  04:45Písničky

  05:00Stopy
  (R)
  Moderuje: Bohdanka Gillíková
  Host: Václav Šimara
  05:15Písničky

  05:30Překročit hranice
  Láska jako způsob života (3/6) (R)
  Autor, čte: Lukáš Targosz
  05:45Písničky

  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Biblická úvaha
  Hranice
  Autor, čte: David Novák
  07:30Telefonát, Písničky

  08:00Myšlenka na den
  Stopy
  Autor, čte: Lenka Malinová
  08:05Písničky

  08:30Zrcadlo
  Pravda pod mikroskopem (203): Dopis ateistovi (4/6): Jak Wallace smýšlel o Bohu?
  Moderuje: Luděk Brdečko
  Autor: Dave Fisher, čte: Daniel Zeman, Pavel Hromádka
  08:45Písničky

  09:00Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (4/9):O tučňácích (R)
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  09:30Life+
  Animals and pets/Zvířata a domácí mazlíčci
  Moderuje: Ailsa Randall
  09:45Písničky

  10:00Řeka života
  Matthew Henry
  Autor, čte: Lída Hojková, čte: Daniel Zeman
  11:00Písničky

  11:15Dary z rukou Mistra
  Jazyky a přímluva
  Moderuje: Jiřina Gina Čunková
  Host: Olga Moldanová
  11:45Písničky

  12:00Myšlenka na den
  Stopy (R)
  Autor, čte: Lenka Malinová
  12:05Písničky

  12:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (20/25)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  13:00Akademie
  Křesťan v politice (R)
  Host: Zdeněk Papoušek
  14:05Písničky na přání

  15:00Písničky

  15:15Biblická úvaha
  Hranice (R)
  Autor, čte: David Novák
  15:25Písničky

  15:45Čtení z Bible

  15:50Písničky

  16:00Základy
  Základy (12/16): Duch svatý (R)
  Autor, čte: Saša Štěpanovský
  16:10Písničky

  17:00Pohovka
  Big Daddy Weave (R)
  Moderuje: Štěpán Matuška
  18:05Myšlenka na den
  Stopy (R)
  Autor, čte: Lenka Malinová
  18:30Průsečíky
  Boží záměry a umělá inteligence (R)
  Moderuje: Petr Matoušek
  Host: Marián Možucha
  19:00Písničky

  19:15Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (5/9): Požár
  Autor: jméno viz název, Iveta Doležalová, čte: jméno viz poznámka, Jiří Hajdyla
  19:30Písničky

  19:45Nahoru
  Myslel jsem, že jsem jediný (R)
  Moderuje: Štěpán Matuška
  Hovoří: Petr Dvořáček, Pavel Kohl
  20:00Písničky

  20:15Světem Bible
  list Judův 1,20-25
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  20:45Písničky

  21:00Kudy kam
  Blaze pronásledovaným pro spravedlnost
  Moderuje: Roman Toušek
  22:00Concertino
  Otto Bettman: Bachovo vzdělání (R)
  Moderuje: Dalibor Bakala
  23:00Písničky

  23:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (20/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  23:45Písničky

 • 00:00Přehled pořadů, písničky

  00:15Světem Bible
  list Judův 1,20-25 (R)
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  00:45Písničky

  01:00Kudy kam
  Blaze pronásledovaným pro spravedlnost (R)
  Moderuje: Roman Toušek
  02:00Písničky

  02:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (20/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  02:45Písničky

  03:00Večer pod lampou
  Islám jako výzva pro křesťany (4/8) (R)
  Autor: Pavel Hošek, čte: Kratochvíl Tomáš
  04:00Písničky

  04:15Průsečíky
  Boží záměry a umělá inteligence (R)
  Moderuje: Petr Matoušek
  Host: Marián Možucha
  04:45Písničky

  05:00Nahoru
  Myslel jsem, že jsem jediný (R)
  Moderuje: Štěpán Matuška
  Hovoří: Petr Dvořáček, Pavel Kohl
  05:15Písničky

  05:30Základy
  Základy (12/16): Duch svatý (R)
  Autor, čte: Saša Štěpanovský
  05:45Písničky

  06:00Přehled pořadů, písničky

  06:15Tichý čas

  06:25Písničky

  06:45Biblická úvaha
  O víře a rozumu
  Autor, čte: Asszónyi Jan
  07:30Telefonát, Písničky

  08:00Myšlenka na den
  Na čem Bohu záleží
  Autor, čte: Jana Frantíková
  08:05Písničky

  08:30Nejen chlebem
  Dotek žhavým uhlíkem
  Autor, čte: Jan Vopalecký
  08:45Písničky

  09:00Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (5/9): Požár (R)
  Autor: jméno viz název, Iveta Doležalová, čte: jméno viz poznámka, Jiří Hajdyla
  09:30Okno do historie
  Pravda, víra a rozum
  Autor, čte: Holeček František
  09:45Písničky

  10:00Rozmarýna
  Když se stěhuje kazatelská rodina
  Moderuje: Kateřina Vávrová
  Host: Daniela Asszonyi
  11:00Písničky

  11:15Štafeta
  Naslouchání
  Moderuje: Dana Kenningová
  Host: Pavel Mečkovský
  11:45Písničky

  12:00Myšlenka na den
  Na čem Bohu záleží (R)
  Autor, čte: Jana Frantíková
  12:05Písničky

  12:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (21/25)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  13:00Řeka života
  Matthew Henry (R)
  Autor, čte: Lída Hojková, čte: Daniel Zeman
  14:05Písničky na přání

  15:00Písničky

  15:15Biblická úvaha
  O víře a rozumu (R)
  Autor, čte: Asszónyi Jan
  15:25Písničky

  15:45Čtení z Bible

  15:50Písničky

  16:00Life+
  Animals and pets/Zvířata a domácí mazlíčci (R)
  Moderuje: Ailsa Randall
  16:15Písničky

  17:00Kormidlo
  Řemeslo: Pekařka (R)
  Moderuje: Petra Eliášová
  Autor, čte: Petra Eliášová
  18:05Myšlenka na den
  Na čem Bohu záleží (R)
  Autor, čte: Jana Frantíková
  18:30Dary z rukou Mistra
  Jazyky a přímluva (R)
  Moderuje: Jiřina Gina Čunková
  Host: Olga Moldanová
  19:00Písničky

  19:15Kanafásek
  O větříkovi Všudyfoukalovi (6/9): Ráj
  Autor: Iveta Doležalová, čte: Jiří Hajdyla
  19:30Písničky

  19:45Zrcadlo
  Pravda pod mikroskopem (203): Dopis ateistovi (4/6): Jak Wallace smýšlel o Bohu? (R)
  Moderuje: Luděk Brdečko
  Autor: Dave Fisher, čte: Daniel Zeman, Pavel Hromádka
  20:00Písničky

  20:15Světem Bible
  Ageus: Úvod
  Autor: John V. McGee, čte: Pavel Vopalecký
  20:45Písničky

  21:00Interval

  Moderuje: Lucie Endlicherová
  22:00Na sobotní frekvenci Proglasu
  O přátelství (R)
  Moderuje: Lucie Endlicherová
  Host: Jakub Limr
  23:00Písničky

  23:15Čtení na pokračování
  Sloužil jsem Arafatovi (21/25) (R)
  Autor: Tass Saada, čte: Vladimír Vácha
  23:45Písničky

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.