Rádio7

Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky

Jan 4,14

TWR-CZ
 
Křesťanské, nenáboženské.
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7

Právě vysíláme:

Raňajky Rádia 7 (ranný magazín s duchovnými úvaham
(vysílá slovenská redakce)

Myšlenka na den

 

Vysílá
slovenská redakce

wma_smallwma128|64|32 |  mp3logomp3 128|32 aacplusaac+128|32 oggogg 128|24
youtube facebook flag_czflag_enflag_geflag_ruflag_fr
N0wlNDA4WCU1Q2haOSU4MCU3RnRZSSU3RUZUbSUyQyU3RnRDWUdR
 

Hledat


Ekonomická bilance

Ekonomická bilance

 

Kontakty

radio7@radio7.cz

+420 544 233 771

P.O.Box 96
656 96
Brno

facebook

youtube_icon_small

Další kontakty

Slovenská redakce Rádia 7:

TWR-SK

  

Mobilní platformy

mobile-logos

 

Anketa

busyNačítání ankety...

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 1255 
Hlavní strana Kdo jsme Co děláme
Co děláme PDF Tisk Email

 

Hlavní zaměření TWR-CZ

Hlavní náplň činnosti je určena Stanovami TWR-CZ a zaměřuje se především na:

 

 • přípravu rozhlasových pořadů a vysílání

 • návaznou službu posluchačům

 • vzdělávací činnost

 • práci hudebního studia

 • vydavatelskou činnost

 • spolupráci a podporu mezinárodních aktivit TWR

 • spolupráci s církvemi

 • humanitární akce

 

Zásady pro veškerou činnost TWR-CZ vychází z křesťanských principů, přičemž základním měřítkem obsahové kvality produkce TWR-CZ je Bible. Hlavní body, kterými se práce české redakce TWR řídí, jsou formulovány ve Vyznání víry a Lausannské smlouvě.

...natáčíme a vysíláme rozhovory

... připravujeme relace pro Český rozhlas Plzeň

 

Příprava rozhlasových pořadů a vysílání

v mateřském jazyce je hlavním posláním TWR-CZ a ostatní výše uvedené oblasti činnosti mají k tomuto poslání vztah.

 

TWR-CZ připravuje pořady pro:

Českou část vysílání Ráda 7 – 12 hodin denně, živé vysílání naplněné nabídkou různorodých pořadů. Poměr mluveného slova a hudby je 1:1; do vysílání zveme nejrůznější hosty především z řad křesťanů. Realizace tohoto vysílání je nejnáročnější.

Radio Proglas – 6x týdně 15 minut + v sobotu 60 minut. Premiérové pořady pro Radio Proglas vytváří pestrou paletu různých typů programu – od povzbuzujících, přes vzdělávací až po praktické rubriky. Sobotní pořad je vysílán živě a bývá zaměřen na jedno téma, o kterém moderátor diskutuje s hostem pořadu s možností reagovat i na přímé vstupy posluchačů do vysílání. Pořady pro Radio Proglas jsou určeny nejen pro křesťanskou veřejnost.

Příležitostně – a na základě mimořádných možností připravuje TWR-CZ rozhlasové relace i pro jiné rozhlasové společnosti.

 

Příprava relací zahrnuje práci s autorem (téma, forma sdělení, natočení), technické zpracování (případně i moderace, střih nahrávky a archivace),

redaktorské zpracování (katalogizace, popis a řazení do vysílacích celků, evidence a výkazy).

 

TWR-CZ nevysílá reklamu.

Podrobný popis jednotlivých typů relací a rubrik najdete zde.

Řazení jednotlivých programů najdete v programových schématech zde.

reklamu za nás dělají jiní

... máme radost, když lidé poslouchají

 

Návazná služba posluchačům

TWR-CZ nevytváří žádný organizovaný klub posluchačů ani virtuální elektronickou církev. Smyslem služby TWR ve vztahu k věřícím lidem je povzbuzovat, pomáhat začlenit se do společenství místního sboru církve, obecně sdělovat evangelium a přivádět lidi ke Kristu. K tomu slouží rozhlasové vysílání, které je doplněno o osobní péči posluchačům, kteří o nějakou pomoc projeví zájem.

Oddělení návazné služby (v současné době jeden pracovník) ve spolupráci s ostatními členy redakce pomáhá posluchačům v oblastech souvisejících s hlavní činnosti TWR-CZ, a to zejména následujícím způsobem:

 • reaguje na podněty a otázky posluchačůKompletace zpravodaje před rozesláním

 • vyřizuje různé žádosti (technické problémy s příjmem vysílání, duchovní otázky, kopie relací, texty k biblickému vyučování atd.)

 • rozesílá zpravodaj Anténa (2 x ročně zdarma všem registrovaných zájemcům)

 • eviduje finanční dary na činnost TWR-CZ

 • zpracovává úryvky z dopisů pro archivaci

 • zpracovává hlášení o produkci pořadů překládaných ze zahraničí

 • k posluchačům přistupuje osobně

Úryvky z dopisů posluchačů najdete zde.

Nabídku pořadů ke stažení najdete zde.

 

Vzdělávací činnost

 • systematická péče o odborný i duchovní růst pracovníků a spolupracovníků TWR

 • příležitostná i systematická výuka odborných předmětů na křesťanských školách a seminářích

 • příležitostné školicí akce v oblasti rétoriky a mediální komunikace v církvích

   

  Co_delame_seminare Co_delame_ucime

 

Hudební studio

 • natáčení křesťanských hudebních skupin, zpěváků, sborů

 • natáčení rozhlasových her a dramatizací (především pro dětské pořady)

 • výroba zvukových nosičů (CD, MC)

Od roku 2006 zahájení nonstop vysílání je provoz hudebního studia z kapacitních důvodů omezen.

Více informací o hudebním studiu najdete zde.

 

Vydavatelská činnost

 • vydávání interního zpravodaje Anténa s půlroční periodicitou. Všechna čísla najdete zde Autogramiáda knihy relací Dr. Jiřího Beneše ve studiu TWR-CZ

 • TWR-CZ v omezené míře vydává příležitostné knižní tituly. Většinou jde o písemnou formu rozhlasových relací nebo knihy, které byly do vysílání převzaty. Do vydávaných publikací patří také tituly související s činnosti TWR (historické a vzpomínkové knihy).

 • příležitostné vydávání zvukových nosičů (hudební i dramatická tvorba, mluvené slovo)

Některé tituly jsou vydávány ve spolupráci s autory, především některá hudební alba.

 

Vydavatelskou činnost omezujeme a zaměřujeme se spíše na vydávání propagačních a evangelizačních materiálů.

Tituly, které jsou aktuálně k dispozici najdete v rubrikách Nabízíme - Knihy a Nabízíme - Zvukové nosiče.

 

 

Spolupráce a podpora mezinárodních aktivit TWR

 • v oblasti praktické (nabídka praktické technické pomoci, zapůjčení natáčecího studia, konzultace a poradenství, školení)

 • v oblasti finanční

  • Finančně podporujeme speciálně vybrané evropské projekty, kam jednotliví národní partneři TWR přispívají určitým procentem ze svých příjmů. TWR-CZ na tento projekt přispívá 1 % z darů, které jsou určeny na obecný provoz TWR-CZ.

  • TWR-CZ se v roce 2009 rozhodlo podpořit 2 redaktorky TWR, které připravují křesťanské pořady pro země severní Afriky. Tato cílová oblast je pro křesťanskou víru uzavřena a zmíněné redaktorky pracují v utajení v jiné zemi. TWR-CZ se zavázalo, že mezinárodnímu společenství pomůže zajišťovat finanční prostředky na krytí mzdových nákladů těchto dvou redaktorek a to od českých dobrovolných dárců. Více informací o tomto projektu najdete zde.

 

TWR-CZ je dobrovolným a nezávislým smluvním národním partnerem mezinárodního společenství TWR a chce se podílet na celosvětové misii prostřednictvím vysílání TWR.

 

Spolupráce s církvemi

 • jako misijní nástroj církve Redakční porada

 • mediální podpora církevních aktivit

 • využití církevního potenciálu (obdarovaných věřících) pro činnost TWR-CZ

 • mediální partnerství

 

Humanitární akce

V ČR je několik společností, pro které je humanitární pomoc prioritou. TWR-CZ se do této oblasti zapojuje zcela výjimečně a spíše spolupracuje formou mediální podpory.

 
 
 
  Zpět
Přečteno:: 24792
Pridat.eu Facebook! Twitter! Google! CZIN.eu
 
© 2017 Trans World Radio