Rádio7

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj

Římanům 8,6

TWR-CZ
 
Křesťanské, nenáboženské.
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7

Právě vysíláme:

Raňajky Rádia 7 (ranný magazín s duchovnými úvaham
(vysílá slovenská redakce)

Myšlenka na den

 

Vysílá
slovenská redakce

wma_smallwma128|64|32 |  mp3logomp3 128|32 aacplusaac+128|32 oggogg 128|24
youtube facebook flag_czflag_enflag_geflag_ruflag_fr
N0wlNDA4WCU1Q2haOSU4MCU3RnRZSSU3RUZUbSUyQyU3RnRDWUdR
 

Hledat


Ekonomická bilance

Ekonomická bilance

 

Kontakty

radio7@radio7.cz

+420 544 233 771

P.O.Box 96
656 96
Brno

facebook

youtube_icon_small

Další kontakty

Slovenská redakce Rádia 7:

TWR-SK

  

Mobilní platformy

mobile-logos

 

Anketa

busyNačítání ankety...

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 1239 
Hlavní strana Kdo jsme TWR-CZ Organizační struktura
Organizační struktura TWR-CZ PDF Tisk Email

Rada TWR-CZ

Zasedání Rady TWR-CZje nejvyšším orgánem TWR-CZ. Má dohlížecí kompetence, schvaluje ekonomické roční uzávěrky, zprávu o činnosti a jmenuje ředitele TWR-CZ a jeho zástupce. Oba jsou z titulu své funkce členy Rady.

Podrobnosti o poslání Rady TWR-CZ upravují Stanovy, které najdete zde.

Předsednictvo Rady

se skládá z pěti členů – automaticky sem patří předseda a místopředseda Rady, dále ředitel TWR-CZ, jeho zástupce a ještě jeden volený člen Rady.

Podrobnosti o poslání Předsednictva Rady TWR-CZ upravují Stanovy, které najdete zde.

Aktuální personální obsazení Rady a Předsednictva najdete zde.

Karel Káňa a Aleš Navrátil (místopředseda Rady) přemýšlí o cílech TWR-CZ

Misijní vedení TWR-CZ

je kolektivní vedení TWR-CZ, jehož úkolem je realizovat poslání a cíle rádia. Řídí veškerý chod TWR-CZ včetně vnějších vztahů. Do kompetence Misijního vedení patří vše, co není vyjmuto Stanovami a svěřeno Radě TWR-CZ. Za realizaci přijatých usnesení a celý chod TWR-CZ je osobně zodpovědný ředitel TWR-CZ, případně jeho zástupce.

Tři po sobě úřadující ředutelé TWR-CZ: Václav Kadlec, Petr Raus, Aleš BartošekJednání Misijního vedení TWR-CZ

Oddělení TWR-CZ

Práce v TWR-CZ je organizačně rozdělena do několika hlavních sekcí.

Redakce – tým pracovníků, zodpovědný za to, aby všechny vysílací časy byly vyplněny patřičnými programy, přičemž má na starosti jejich přípravu, zpracování, evidenci atd. Redaktoři jsou také zodpovědní za výběr spolupracujících autorů, moderátorů a za okruhy zpracovávaných témat do vysílání.

Pro Rádio 7 je vytvořen speciální tým v čele s šéfredaktorkou.

Technické oddělení – tým pracovníků, jejichž úkolem je zabezpečit fungování veškerých technických zařízení v budově, přenosových tras a podobně. Dále zabezpečují technický dohled živého vysílání, řeší technické kolize, zálohují data a zpracovávají všechny zvukové soubory v redakci. V čele týmu stojí šéftechnik, který koordinuje činnost týmu i kolektivu externích pomocníků.

Ostatní složky nemají zvláštní oddělení (návazná služba, ekonomika, administrativa).

Společné foto v roce 2010

Aktuální personální složení týmu a misijního vedení najdete zde.

  Zpět
Přečteno:: 26653
Pridat.eu Facebook! Twitter! Google! CZIN.eu
 
© 2017 Trans World Radio