Rádio7

Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti

Jan 10,10

TWR-CZ
 
...vysíláme, i když vy neposloucháte ...
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7

Právě vysíláme:

Raňajky Rádia 7 (ranný magazín s duchovnými úvaham
(vysílá slovenská redakce)

Myšlenka na den

 

Vysílá
slovenská redakce

wma_smallwma128|64|32 |  mp3logomp3 128|32 aacplusaac+128|32 oggogg 128|24
youtube facebook flag_czflag_enflag_geflag_ruflag_fr
N0wlNDA4WCU1Q2haOSU4MCU3RnRZSSU3RUZUbSUyQyU3RnRDWUdR
 

Hledat


Ekonomická bilance

Ekonomická bilance

 

Kontakty

radio7@radio7.cz

+420 544 233 771

P.O.Box 96
656 96
Brno

facebook

youtube_icon_small

Další kontakty

Slovenská redakce Rádia 7:

TWR-SK

  

Mobilní platformy

mobile-logos

 

Anketa

busyNačítání ankety...

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 1239 
TWR-I - současnost PDF Tisk Email
TWR-I

Trans World Radio (TWR) je naddenominační křesťanská rozhlasová síť s největším dosahem na světě. Pořady jsou vysílány ve více než 225 jazycích a dialektech prostřednictvím více než 2.000 různých vysílacích kanálů po celém světě (14 velkých mezinárodních vysílačů, řada lokálních stanic, vysílání přes satelit, kabelové sítě a internet). Vysílání TWR každodenně oslovuje miliony posluchačů ve více než 160 zemích. V současnosti je ročně odvysíláno asi 282.737 hodin rozhlasových pořadů TWR, což je pro představu asi 775 hodin programů denně!

 

Poslání:

Cílem TWR je napomáhat církvi k naplňování příkazu Ježíše Krista o získávání učedníků ze všech národů, a to s využitím a zpřístupněním hromadných sdělovacích prostředků tak, aby:dobrou zprávu o spasení mohlo slyšet co nejvíce lidí věřící rostli v biblickém poznání a každodenním životě s Kristem poselství bylo formováno vzájemnými vztahy

 

Vize:

Získat svět pro Krista prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků tak, aby zůstalo trvalé ovoce (tzn. trvalý dopad na osobní život posluchačů díky pochopení a přijetí evangelia).

 

Globální strategický plán

tvoří 6 oblastí, na něž se TWR zaměřuje:

 • Vůdcovství: Posilování víry nových věřících a příprava nových vedoucích jsou jedním z výrazných rysů práce TWR. Pořady TWR každodenně přináší systematické vyučování pro pastory a vedoucí.

 • Narativní komunikace: Narativní kultury po celém světě komunikují prostřednictvím příběhů, písní a rčení. K zasažení těchto skupin používá TWR příběhy – podobenství, podobně jako to kdysi dělal Ježíš.

 • Děti a mládež: Na celém světě žijí téměř 3 miliardy lidí mladších 25 let, z toho více než 1,8 miliardy ve věku do 15 let. Průzkumy ukazují, že čím dříve jsou lidé osloveni zprávou o Kristu, tím snáze u nich může vzniknout trvalý vztah víry.

 • Ženy: Sebevraždy, sexuální zneužívání, chudoba a potraty. To jsou tragédie, jejichž obětmi jsou zejména ženy. Pořady TWR přináší milionům žen po celém světě poselství naděje. Evangelijní zpráva, pronikající do rodin prostřednictvím pořadů pro ženy, má moc zásadně změnit jejich životní podmínky.

 • Celostní pohled na zdraví: Velmi špatné životní podmínky milionů chudých po celém světě jim často brání v zájmu o duchovní věci. TWR vytváří rozhlasové pořady hovořící o základních zdravotních a hygienických zásadách, aby tak pomohlo trpícím a podpořilo pracovníky zdravotní péče Božím slovem o nepodmínečné lásce a odpuštění.

 • Rozšiřování dosahu: V současné době roste naléhavost výzvy získat světa pro Krista. Stejně tak roste i potřeba využívání nových technologií. Pokud je to efektivní a vhodné, TWR se snaží rozšiřovat a přizpůsobovat svoji technologickou kapacitu k umocnění svého misijního dopadu.

APC_08

 

Celosvětový tým a partneři:

Tým TWR tvoří více než 2.000 pracovníků po celém světě. Partnery TWR je více než 200 organizací ve více než 40 zemích, mj. Thru the Bible (Světem Bible), In Touch (Doteky), Words Of Hope (Slova naděje) a další.

 

Regionální rozdělení:

TWR je organizačně rozděleno na geografické regiony:           

 • Střední východ a severní Afrika

 • Evropa

 • Severní a Jižní Amerika

 • Asie

 • Afrika

 

Náš evropský region je rozdělen na subregiony – viz mapka. Z ní je patrné, že Česká republika patří do subregionu střední a východní Evropa (CEEM – Central and East European Ministries). Právě s partnery z ostatních zemí našeho subregionu se setkáváme nejčastěji.

TWR-E

Řízení: 

Lauren_Libby_presidentNejvyšším orgánem TWR-I je desetičlenná správní rada, jejímž předsedou je Thomas Lowell (v druhé polovině 90. let ředitel TWR-I).

Výkonné řízení má na starosti skupina ředitelů (Global Leadership Team) čítající v současnosti 10 členů, vedená prezidentem Laurenem Libbym (na obrázku). Členy této skupiny jsou ředitelé jednotlivých regionů (viz výše) a úseků (personálního, financí, informatiky a rozvoje).

 

 

 

Základní hodnoty:

 

Boží Slovo

Věříme v doslovnou a úplnou inspiraci Starého a Nového Zákona, v jejich spolehlivost a neomylnost v původních rukopisech, a bereme je jako rozhodující autoritu pro naši víru a život.

2. Timoteovi 3:16

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.

 

Víra a modlitba

Poddáváme se Božímu řízení naší služby skrze modlitbu jako nejzákladnější vyjádření naší zbožnosti a závislosti na Pánu. Jsme misie víry, naše plánování a každodenní práce je prolnuta vroucími modlitbami, jimiž rozeznáváme a podvolujeme se Božímu vedení.

Jeremjáš 33:3

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.

 

Bezúhonnost

Zavazujeme se rozvíjet křesťanské a skutečně „kristovské“ způsoby chování v našem životě i práci tak, aby nevznikal důvod pro výtky.

Žalmy 41:13

Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář.

 

Církev

Věříme, že místní církev je jedinečným a Bohem ustanoveným nástrojem na Zemi určeným k Jeho oslavě.

Koloským 1:24

... za jeho tělo, to jest církev.

 

Kvalita

Veškerou naši službu se snažíme dělat co nejlépe. Tato snaha se odráží v kvalitě našich pracovníků a v efektivním využívání nejvhodnějších technologií.

Filipským 4:8

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

 

Zodpovědnost

Zavazujeme se zachovávat nejvyšší etické standardy, tak aby správa času, prostředků a vztahů nám svěřených byla vedena v zodpovědnosti před Bohem.

2. Korintským 8:21

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, ale i před lidmi.

 

Partnerství

Zavazujeme se k partnerství se stejně smýšlejícími organizacemi, domácími i vysílajícími církvemi v návazné práci, učednictví, vedení, zakládání a rozmnožování sborů.

Římanům 12:4–5

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

Respekt, úcta

Respektujeme důstojnost jednotlivce. Takto přistupujeme k našim zaměstnancům, partnerům, spolupracujícím rozhlasovým společnostem, sponzorům, církvím a posluchačům, které pokládáme za sobě rovné a Bohem povolané spoluslužebníky v práci pro Jeho království.

Římanům 12:10

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Efezským 4:15

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.

 

Postoj služebníka

Jsme služebníky našeho Pána Ježíše Krista.

 

Otevřenost

Jsme oddáni duchu spolupráce, charakterizovanému kreativitou, používáním vhodných a nových technologií, otevřenému postoji k riziku, smělým rozvojem, aktivním přístupem a aplikací biblických pravd na měnící se potřeby.

Žalmy 96:3

Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.

 

 

  Zpět
Přečteno:: 23979
Pridat.eu Facebook! Twitter! Google! CZIN.eu
 
© 2017 Trans World Radio