Playlist

Živé vysílání

10:45 Písničky
11:00 Fortepiano
Když hudba utichá (R)
12:00 Modlitba
12:05 Pohovka
CityHouse Music: Live Album (R)
13:00 Korálky
Výletní
14:00 Večer pod lampou
Jan Hábl: I když se nikdo nedívá (4/9) (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O bohatství a chudobě


Výběr vánočních pořadů pro vás

Máme pro vás dárek, který voní Vánoci. Vybrali jsme některé pořady z těch, které jsme připravovali speciálně pro sváteční vysílání a umístili je na web k poslechu i případnému stažení. Najdete mezi nimi všechny díly seriálu Daniela Fajfra Setkání s Ježíšem, pět světlem protkaných pohádek, Nasvíceno –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vánoční sérii životních příběhů lidí, kteří prožili setkání s Bohem, i spoustu dalších inspirativních rozhovorů.

Zde je kompletní výběr vánočních pořadů, které si (po přihlášení) můžete znovu poslechnout.

GDPR

V souladu s naplňováním vytyčeného účelu dle Stanov (čl.2.3. Stanov) Trans World Radio (dále jen TWR) zpracovává osobní údaje některých subjektů, především fyzických osob. Činí tak pouze v mezích zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a nařízení Evropské unie (č. 2016/679), tzv. „GDPR“. Subjekty, jejichž údaje jsou zpracovávány, TWR pro své vnitřní potřeby rozděluje do 5 skupin. Těmito skupinami jsou:

 1. Členové spolku – tj. všichni, kteří jsou vedeni jako členové spolku TWR dle požadavků občanského zákoníku
 2. Zaměstnanci – vůči TWR jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru k zabezpečení poslání a cílů TWR
 3. Posluchači a dárci
  posluchači - tj. fyzické osoby, které na základě poslechu vysílání projevují aktivní reakci adresovanou TWR;
  dárci - dobrovolně finančně podporují činnost TWR za účelem naplňování jeho účelu;
  příslušníky skupin posluchačů a dárců mohou být tytéž osoby
 4. Hosté pořadů – osoby, které dobrovolně udělují souhlas s audiovizuálním nebo hlasovým záznamem svého spontánního nebo připraveného projevu za účelem jeho vysílání a distribuce jeho nahrávek
 5. Autoři a protagonisté
  autoři, - tj. osoby vytvářející vlastní pořady, tyto poskytující pro účely distribuce nahrávek těchto pořadů ze strany TWR;
  protagonisté dobrovolně udělují souhlas s audiovizuálním nebo hlasovým záznamem svého spontánního nebo připraveného projevu za účelem jeho vysílání a distribuce jeho nahrávek

II. Právní titul zpracovávání osobních údajů a jeho účel

Osobní údaje příslušníků jednotlivých skupin TWR zpracovává dle následujících pravidel:

 1.  Členové spolku

  Primárně jsou některé osobní údaje členů spolku zpracovávány na základě zákonného dovolení, ke zpracování dalších udělují svůj souhlas písemnou formou vyjádřením aktivního souhlasu, tj. podpisem formuláře, jehož obsahem jsou jednotlivé údaje a jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci členů, ke komunikaci spolku s nimi a k propagaci TWR

 2.  Zaměstnanci

  Primárně jsou některé osobní údaje zaměstnanců TWR zpracovávány na základě zákonného dovolení, ke zpracování dalších udělují svůj souhlas písemnou formou vyjádřením aktivního souhlasu, tj. podpisem formuláře, jehož obsahem jsou jednotlivé údaje a jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci zaměstnanců, naplňování zákonných požadavků kladených na zaměstnavatele, ke komunikaci zaměstnavatele s nimi a k propagaci TWR.

 3.  Posluchači a dárci

  Primárně jsou některé osobní údaje o dárcích zpracovávány na základě zákonného požadavku stran daňových předpisů, ke zpracování dalších údajů dárců a údajů posluchačů tito udělují svůj presumovaný souhlas s neomezenou možností jeho odvolání jimi zvolenou cestou. O zpracovávání svých osobních údajů jsou informováni při prvním zaznamenaném kontaktu a poté kdykoliv na žádost.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci darů, komunikaci s posluchači a dárci a k poradenské službě.

 4. Hosté pořadů 

  Osobní údaje hostů jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu uděleném podpisem formuláře nebo odsouhlasením internetového formuláře. Formuláře obsahují výčet jednotlivých údajů a způsob jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci pořadů, k jejich propagaci při živém vysílání i jinými prostředky (web, sociální sítě, tištěné materiály a další).

 5. Autoři a protagonisté

  Osobní údaje autorů a protagonistů pořadů jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu uděleném podpisem formuláře nebo odsouhlasením internetového formuláře. Formuláře obsahují výčet jednotlivých údajů a způsob jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci pořadů, k jejich propagaci při živém vysílání i jinými prostředky (web, sociální sítě, tištěné materiály a další).

III. Odpověď na konkrétní žádost o zpracovávaných osobních údajích jednotlivých osob

 Osoby, jejichž osobní údaje TWR zpracovává, mohou požádat o výčet konkrétních informací, které o nich TWR má k dispozici, mohou odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i požádat o výmaz některých z těchto údajů, kterému bude vyhověno, pokud je právní titulem pro zpracovávání těchto údajů souhlas dotčeného subjektu. Pokud je to možné, komunikace stran zpracovávaných údajů s dotčenými osobami probíhá elektronickou formou.

IV. Poskytování údajů třetím stranám

Údaje o posluchačích a dárcích jsou v nezbytném rozsahu poskytovány dodavateli poštovních složenek s přítiskem jména a adresy. Dále jsou poskytovány státním organům na základě právního řádu ČR.

V. Interní způsob nakládání s daty

 Data jsou primárně zpracovávána v elektronické databázi zabezpečené heslem a přístupné pouze z konkrétních počítačů určených pro práci zaměstnanců. Pokud to způsob nakládání s konkrétními daty umožňuje, jsou tato data pseudonimizována. Sekundárně jsou data zpracovávána v písemné formě. Tato dokumentace je skladována v archívu s omezeným přístupem (zamčená skříň v zamčené kanceláři).

Ke skladovaným a zpracovávaným údajům mají přístup pouze vybraní zaměstnanci, jejichž pracovní zařazení si tento přístup vyžaduje, tj. zejména pracovník návazné služby, účetní, redaktoři.

Monitor

Orientační přehled odehraných pořadů a písní

160px Metro M.svg

Den/časInterpretNázevAlbum / Pořad
So 18.05 11:00P035991 - FORTEKdyz_hudba_uticha (START)
So 18.05 11:00Host: Pavel Dirda
Provází: Lenka Malinová
Když hudba utichá (R)
Fortepiano
So 18.05 10:53dopoledne s R7 jingle (STOP)
So 18.05 10:53Influence MusicOver And OverRebels (2019)
So 18.05 10:53dopoledne s R7 jingle (START)
So 18.05 10:49HrozenO plevelu
So 18.05 10:45Písničky
So 18.05 10:41BCC worshipNarodený
So 18.05 10:35NOFILT_2024_05_13Talkshow_Mark_Jobe (STOP)
So 18.05 10:35Isaac RecordsKatakomby (2022)
So 18.05 10:15NOFILT_2024_05_13Talkshow_Mark_Jobe (START)
Chris QuilalaYour love never failsYour love never fails (2008)
So 18.05 10:15Host: Mark Jobe
Provází: Milan Michalko
Talkshow: Mark Jobe - povzbuzení pro české křesťany (R)
#nofilter
So 18.05 10:10Hillsong UnitedPrince of PeaceOf Dirt And Grace (2016)
So 18.05 10:04Connect WorshipVítězství je TvéPerfect Love (2016)
So 18.05 09:55Brandon LakeCome to the RiverCloser (2016)
So 18.05 09:53P016977V nebi bude vetri radost (STOP)
So 18.05 09:53BételPřicházím z cestKdyz myslenky bubnuji
So 18.05 09:53P016977V nebi bude vetri radost (START)
So 18.05 09:49co mohu udelat pro rodinu (STOP)
So 18.05 09:49Petr Šťastný | Václav DvorskýJsme zachráněniNěco raší (2023)
So 18.05 09:48co mohu udelat pro rodinu (START)
So 18.05 09:45Ewa FarnaZkraceno v překladuUmami (2021)
So 18.05 09:45Písničky
So 18.05 09:43FiliaSithi jabulankosi, nkosi... (2006)
So 18.05 09:39MercyMeHands UpAlways Only Jesus (2022)
So 18.05 09:38Bozi rande (STOP)
So 18.05 09:37Bozi rande (START)
So 18.05 09:33Rend CollectiveYour Name Is Powersingle (2019)
So 18.05 09:29Miriam KaiserLietamDeň dňu (2014)
So 18.05 09:29SOMAG_2024_05_18recenze Jmena Ducha svateho (STOP)
So 18.05 09:27SOMAG_2024_05_18recenze Jmena Ducha svateho (START)
So 18.05 09:22DórTajemstvíMožná, že nevíš (2022)
So 18.05 09:18MlasKJá vímChceme víc (2017)
So 18.05 09:18za co se modlit (STOP)
So 18.05 09:17za co se modlit (START)
So 18.05 09:13dopoledne s R7 jingle (STOP)
So 18.05 09:13Jindřich ČernohorskýNekonečná touhaŘekni mi (2019)
So 18.05 09:12dopoledne s R7 jingle (START)
So 18.05 09:08Darina KochanzhiJeruzalímZa Jezusa děrzis (2019)
So 18.05 09:03SalvadorTe EntaltezcoDismiss The Mystery (2006)
So 18.05 09:00Michael W. SmithRevolutionA Million Lights (2018)
So 18.05 09:00KLIC_2024_05_18Stedrost (STOP)
So 18.05 09:00Kalendárium, Pozvánky, Magazíny
Cory AsburySparrowsTo love a fool (2020)
Korouhev | T. Zatloukal | Jiřina Gina ČunkováTy mě nejlíp znášBože, posíláš déšť (1999)
OborohŽ 139 - Hospodine zkoumáš mne Spatřujeme světlo (1993)
So 18.05 08:00Host: Viktor Baláž
Provází: Lucie Endlicherová
Štědrost
Klíčové slovo
So 18.05 07:59KLIC_2024_05_18Stedrost (START)
So 18.05 07:55NeedtobreatheBanksOut of Body
So 18.05 07:51Miroslav GrunsbergSpoléhámVětrný mlýny - Žalmy (2015)
So 18.05 07:51P027383 - Uvahy_pro_kazdy_den_33Duch_svaty (STOP)
So 18.05 07:50Autor, čte: Dan Drápal
Duch svatý
Myšlenka na den
So 18.05 07:49P027383 - Uvahy_pro_kazdy_den_33Duch_svaty (START)
So 18.05 07:44NoemiraclesZaczekamPonad Wszystko (2014)
So 18.05 07:39BCC WorshipKam by som inde šielO tebe snívam (2012)
So 18.05 07:36Lifetree KidsIt is Well with My SoulPassport to Peru (2016)
So 18.05 07:32Benjamín DrápalTy JsiKataklysmie (2019)
So 18.05 07:30Písničky
So 18.05 07:28P037062 - MPBPrijd_kralovstvi_tve (STOP)
So 18.05 07:00P037062 - MPBPrijd_kralovstvi_tve (START)
Klára JíchováŽalm 136KJ - Žalmy (2008)
Rend CollectiveBuild Your Kingdom HereHomemade Worship By Handm (2012)
Nadate turbeVzácný hoste přijď jižStojím před tebou (1993)
So 18.05 07:00Hovoří: Dana Kenningová
Přijď království tvé (R)
Modlitby podle Bible
So 18.05 06:55Cory AsburyCanyonsTo love a fool (2020)
So 18.05 06:55P010723Jsme chudi nebo bohati 2 (STOP)
So 18.05 06:45P010723Jsme chudi nebo bohati 2 (START)
So 18.05 06:45Autor, čte: Lenka Malinová
Jsme chudí nebo bohatí? (2/2)
Biblická úvaha
So 18.05 06:42Pavel HelanAfghanistanRapper (2017)
So 18.05 06:39AdorareNevinný
So 18.05 06:34TehilimNaslouchej BožeŽalmy Krále Davida (2007)
So 18.05 06:29ImperioJen v Tebe důvěru mámDrom of life / Cesta živo (2011)
So 18.05 06:26VockapČekám na to stáleA capella spirituály (2006)
So 18.05 06:25Písničky
So 18.05 06:22Dominika GurbaľováDýchamMedzi mnou a Tebou (2018)
So 18.05 06:15Tichý čas
So 18.05 06:11SouZněníTřetí denVím, že tam jsi (2022)
So 18.05 06:08je s vámi R7 jingle (STOP)
So 18.05 06:08Spirituál kvintetTohle už známZatim dobry (2009)
So 18.05 06:08je s vámi R7 jingle (START)
So 18.05 06:04TAYAFor All My LifeTaya (2022)
So 18.05 06:01AwakenHezký densingle (2018)
So 18.05 06:00Přehled pořadů, písničky
So 18.05 05:54Magda EliášováMou cestu v rukou mášRiding the storm (2005)
So 18.05 05:53P028883_04Roman_Hosek (STOP)
So 18.05 05:45Písničky
So 18.05 05:36P028883_04Roman_Hosek (START)
So 18.05 05:36P028883_03Roman_Hosek (STOP)
So 18.05 05:25P028883_03Roman_Hosek (START)
So 18.05 05:25P028883_02Roman_Hosek (STOP)
So 18.05 05:15P028883_02Roman_Hosek (START)
So 18.05 05:15Hovoří: Roman Hošek, ptá se: Kateřina Hodecová
Roman Hošek (R)
Život víry
So 18.05 05:14P028883_01Roman_Hosek (STOP)
So 18.05 05:14P028883_01Roman_Hosek (START)
So 18.05 05:10Deep InsideŽalm 23Mojí radostí (2010)
So 18.05 05:04Sarah LibermanWorthy Is The LambI am Before You (201)
So 18.05 05:00The NeonsTichý hlas
So 18.05 04:55Jesús CabelloEspírituCausa y Consecuencia (2021)
So 18.05 04:48HeartbeatZavolaj ma domovKam ma zavolá (2017)
So 18.05 04:45Písničky
So 18.05 04:44Adam BubíkVelebím jméno TvéChci blíž ti být (2015)
So 18.05 04:41I Am TheyStill HereTrial & Triumph (2018)
So 18.05 04:35Lubomír HonekDokonalý plánsingle (2020)
So 18.05 04:35NOFILT_2024_05_13Talkshow_Mark_Jobe (STOP)
So 18.05 04:15NOFILT_2024_05_13Talkshow_Mark_Jobe (START)
Chris QuilalaYour love never failsYour love never fails (2008)
So 18.05 04:15Host: Mark Jobe
Provází: Milan Michalko
Talkshow: Mark Jobe - povzbuzení pro české křesťany (R)
#nofilter
So 18.05 04:10Tretí deňPane, príďK Tebe blízko (2004)
So 18.05 04:05ElementumTy mě nejlíp znášElementum - Demo (2012)
So 18.05 04:01Shilo Ben HodBeforeOnce Again
So 18.05 04:00Písničky
So 18.05 03:58P021409 - Za_obzorLitva (STOP)
So 18.05 03:58Jana PeřtováJestli chceš
So 18.05 03:00P021409 - Za_obzorLitva (START)
SoliarisJausmaiPodviguba saule (2008)
BiplanLabas rytasBraskes (1998)
In CultoWelcome to LithuaniaMarios Žemés Superhitai (2006)
So 18.05 03:00Host: Monika Hanych
Provází: Petra Eliášová
Litva - pět měsíců studentského života (R)
Za obzor
So 18.05 02:59OktetoChceme srdcem svým ti chválu vzdátOkteto (2013)
So 18.05 02:58Daša Voskárová.tuJedno.tu (2020)
So 18.05 02:46HLAS_2024_05_15Vztah_je_vic_nez_dary (STOP)
So 18.05 02:46Miroslav GrunsbergVzýváme těVětrný mlýny - Žalmy (2015)
So 18.05 02:45Písničky
So 18.05 02:16HLAS_2024_05_15Vztah_je_vic_nez_dary (START)
So 18.05 02:15Host: Veronika Nekudová, Marie Lásková
Provází: Tomáš Kratochvíl
Vztah je víc než dary (R)
hLáska
So 18.05 02:10Brandon LakeThe GardenCloser (2016)
So 18.05 02:05Karel Řežábek | Dana PechánkováNeboj seDárky (2019)
So 18.05 02:01Nad čarouSynMůj svět se točí kolem Te (2007)
So 18.05 02:00Písničky
So 18.05 01:56www.radio7.cz jingle (STOP)
So 18.05 01:56BCC worshipVernost, čo nemá hranicElyon (2018)
So 18.05 01:56www.radio7.cz jingle (START)
So 18.05 01:50Cory AsburyDear GodTo love a fool (2020)
So 18.05 01:46MC BandVelkolepýsingle (2022)
So 18.05 01:46INTER_2024_05_16 - Zuby_nehtySrdce_ven (STOP)
Zuby nehtySan FranciscoSrdce ven (2021)
Zuby nehtyBraníSrdce ven (2021)
Zuby nehtyUrubambaSrdce ven (2021)
Zuby nehtyKapkaSrdce ven (2021)
Zuby nehtyPaní VIII.Srdce ven (2021)
Zuby nehtyJmelíSrdce ven (2021)
Zuby nehtyVývarSrdce ven (2021)
Zuby nehtyVlciSrdce ven (2021)
Zuby nehtyMeteliceSrdce ven (2021)
Zuby nehtyPtačíSrdce ven (2021)
Zuby nehtySiliuetaSrdce ven (2021)
Zuby nehtyEl CapitanSrdce ven (2021)
Zuby nehtyPavíSrdce ven (2021)
So 18.05 01:00Provází: Lucie Endlicherová Zuby nehty: Srdce ven (R)
Interval
So 18.05 00:59INTER_2024_05_16 - Zuby_nehtySrdce_ven (START)
So 18.05 00:54Růžena 01 poslouchám (STOP)
So 18.05 00:53Room For MoreBoh s namiPisnya Tvorinnya (2020)
So 18.05 00:53Růžena 01 poslouchám (START)
So 18.05 00:51Křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice | Křesťanský sbor VsetínMesiáš
So 18.05 00:44ACba CHVÁLYSo zborom anjelovVeď ma ty sám (2006)
So 18.05 00:43AKAD_2024_05_11Smetana_s_hudbou (STOP)
So 18.05 00:01AKAD_2024_05_11Smetana_s_hudbou (START)
MedvědČeské tance (2011)
So 18.05 00:00Hovoří: Cyril Höschl
Bedřich Smetana očima psychiatra (R)
Akademie

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout