Playlist

Živé vysílání

01:00 Interval
Oboroh: Když Věčnost navštívila čas (R)
02:00 Písničky
02:15 hLáska
Jak začít (2/2) (R)
02:45 Písničky
03:00 Za obzor
Z Nepálu do Bhútánu (R)
04:00 Písničky

Vysíláním vás provází

Lenka Macháčková

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Trans World Radio

Kdo jsme?

Trans World Radio (zkratka TWR-CZ) je nezisková misijní organizace zaregistrovaná jako zapsaný spolek, registrovaný u Krajského soudu v Brně pod značkou L 314.

Organizační struktura TWR-CZ je popsána zde.

TWR-CZ je nezávislým národním partnerem největší rozhlasové sítě světa, mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Trans World Radio – International (TWR-I) a její pobočky TWR-Europe (TWR-E).

TWR–CZ se připojilo ke společnému programu šíření evangelia. Evangelium je dobrá zpráva o Bohu Stvořiteli a Jeho synu Pánu Ježíši Kristu, který byl ukřižován jako výkupné za hříchy lidí. Díky tomu Bůh nabízí věčný život jako protipól věčného posmrtného trápení. Tuto nabídku může přijmout každý člověk tak, že činí pokání ze svých hříchů, přijímá, že za ně zaplatil svým životem Ježíš Kristus a rozhoduje se pro osobní vztah s Bohem a život pod Jeho vedením.

TWR-CZ je tedy společenství lidí, kteří prostřednictvím rozhlasového vysílání sdělují zprávu o Bohu a Jeho poselství dalším lidem.

TWR-CZ nepodléhá žádné církvi, ale úzce s církvemi spolupracuje na principu dobrovolnosti a hledání společných cest k naplňování poslání církve. Základem pro spolupráci je vyznání Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele.

Jaké máme cíle?

Posláním TWR-CZ je pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista získávat Jeho učedníky ze všech lidí.

TWR-CZ přináší evangelium lidem všech generací v České republice prostřednictvím mluveného slova vysílaného skrze rádio.

TWR-CZ chce oslovovat lidi hledající Boha a zároveň pomáhat křesťanům v jejich duchovním růstu.

Jaké máme hodnoty?

TWR-CZ ve své práci především ctí autoritu biblického textu; respektuje přitom znění základních dokumentů mezinárodní sítě TWR-I (Vyznání víry, Lausannská smlouva).

TWR-CZ se nevyjadřuje k politickým otázkám. Aktuální společenská témata, zejména jejich etickou stránku, nahlíží z pohledu Bible.

Služba TWR-CZ je naddenominační – spojujícím prvkem je základní zvěst evangelia. Na činnost TWR-CZ dohlíží Rada TWR-CZ, složená ze zástupců různých protestantských církví.

Co děláme?

Těžiště činnosti spočívá v produkci křesťanských rozhlasových pořadů (v současné době zajišťujeme 55 pořadů týdně) a zajištění jejich vysílání zejména prostřednictvím stanice Rádio 7 (24 hodinové české vysílání na internetu a na satelitu).

Kromě vysílání Rádia 7 připravuje TWR-CZ také pořady pro Radio Proglas, které vysílá celoplošně také na VKV (neděle – pátek 15 minut, sobota – 60 minut).

Odvysílané pořady Rádia 7 jsou po určitý čas nabízeny k poslechu a ke stažení v audioarchivu na stránkách TWR-CZ a Radia7 (www.twr.cz a www.radio7.cz).

Na webových stránkách TWR360 (www.twr360.org) je trvale k dispozici celý cyklus výkladových pořadů Světem Bible (více než 1500 relací), cyklus Základy a také vybraná svědectví.

Pracovníci TWR-CZ také navštěvují církevní sbory v ČR. Nabízí službu kázáním, popř. semináře (rétorika, příprava svědectví...). Při tom informují o záměrech a činnosti TWR-CZ. Cílem je rozšířit oblast posluchačů, a to nejen z církve. Usilujeme o to, aby církve co nejvíce využívaly vysílání jako nástroj pro získávání a budování učedníků i celých společenství a zároveň, aby se zapojily do činnosti rádia.

Historie

Trans World Radio (TWR-CZ) je nezisková společnost, která vznikla v roce 1990 a která navázala na činnost české redakce TWR fungující v letech 1970-1990 v rámci mezinárodní misijní společnosti Trans World Radio – International (TWR-I).

Historii činnosti TWR a zejména prvních 20 let TWR v České republice je možné shlédnout na videu v plné nebo zkrácené verzi

Plná verze (27 min):

Tisíce slov o naději from Trans World Radio - CZ on Vimeo.

Zkrácená verze (11 min):

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout