Playlist

Živé vysílání

10:15 #nofilter
Jonáš, příběh rebelujícího proroka (2): Kudy ke mně Bůh může? (R)
10:45 Písničky
11:00 Fortepiano
Recept na šťastné manželství (R)
12:00 Modlitba
12:05 Pohovka
Vedení chval (4/10): Charakter (R)
13:00 Korálky
Zvířecí

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Zapoj se - finančně

Proč nás podpořit?

Trans World Radio (TWR-CZ) je organizace neziskového charakteru, jejíž financování je plně závislé na dobrovolných darech jednotlivců a skupin.TWR-CZ není příjemcem dotačních prostředku z veřejných zdrojů ČR a EU. TWR-CZ  také nevysílá žádnou reklamu. Více o financování a hospodaření TWR-CZ najdete v rubrice Ekonomika TWR. O účelu a činnosti se dozvíte v rubrikách TWR a Rádio7. Pokud vás záměr rádia zaujal, prosíme, zapojte se do finanční podpory TWR.

TWR-CZ také podporuje a zprostředkovává podporu pro činnost dvou redaktorek mezinárodního TWR v severní Africe. Více o tomto projektu najdete zde.

Možnosti platby

1) Platba osobně v hotovosti

Svůj dar můžete v hotovosti předat osobně:

a) V budově TWR-CZ – účetní, která vyhotoví potvrzení o předání hotovosti a dar zaeviduje.

b) Mimo budovu TWR-CZ - kterémukoliv z pracovníků TWR-CZ. Pracovník v nejbližší pracovní den předá dar účetní TWR a ten bude řádně zaevidován. O jeho zaevidování se můžete přesvědčit např. telefonicky nebo e-mailem (Jitka Vyležíková – tel.: 515 535 487, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Pozn.: Peníze v hotovosti neposílejte v dopisech ani jiným nepojištěným způsobem. Pošta nenese žádnou odpovědnost za jejich doručení a při ztrátě jsou takové zásilky prakticky nereklamovatelné.

2) Platba složenkou

a) Je možné využít předdefinované složenky typu, které rozesíláme spolu s časopisem Anténa. Na požádání vám jich zašleme potřebný počet.

U předdefinované složenky nelze měnit variabilní symbol. Pokud chcete poukázat peníze na jiný než obecný účel (více zde) použijte pro zapsání kódu účelu kolonku specifický symbol.

b) Je možné využít prázdné složenky typu A získané na poště. Pak je třeba vyplnit:

číslo bankovního účtu TWR-CZ: 74232621/2010

variabilní symbol: osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením (více zde)

konstantní symbol: 0379

adresa majitele účtu: Trans World Radio, Horníkova 36, 628 00 Brno, Česká republika

3) Bankovní převod v ČR (Kč)

číslo bankovního účtu TWR-CZ: 74232621/2010

bankovní ústav: Fio Banka, a.s., Brno, Česká republika

měna účtu: CZK

variabilní symbol: osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením (více zde)

konstantní symbol: 558

adresa majitele účtu: Trans World Radio, Horníkova 36, 628 00 Brno, Česká republika

Pozn: účet o Komerční banky: 74232621/0100 je stále platný, ale preferujeme zasílání plateb na účet ve Fio Bance.

4) Bankovní převod v SR (Eur)

číslo bankovního účtu TWR-CZ IBAN: SK05 1100 0000 0026 2301 0976

bankovní ústav: Tatra banka, a.s., Hodžovo náměstí 3, 850 05 Bratislava, Slovensko

měna účtu: EUR

variabilní symbol: osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením (více zde)

konstantní symbol: 558

adresa majitele účtu: Trans World Radio, Horníkova 36, 628 00 Brno, Česká republika

5) Platby ze zahraničí – ostatní

a) Na účet v Kč (dar je připisován v Kč)

bankovní ústav: Fio banka, a.s., Brno, Česká republika

číslo účtu: 74232621/2010

IBAN: CZ44 2010 0000 0000 7423 2621

SWIFT kód (BIC): FIOBCZPPXXX

Měna účtu: CZK

variabilní symbol: osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením (více zde)

adresa majitele účtu: Trans World Radio, Horníkova 36, 628 00 Brno, Česká republika

b) Na účet v EUR (dar je připisován v EUR)

Bankovní ústav: Tatra banka, a.s., Hodžovo náměstí 3, 850 05 Bratislava, Slovensko

BIC kód (SWIFT): TATRSKBX

IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976

Číslo účtu: 2623010976/1100

Měna účtu: EUR

variabilní symbol: osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením (více zde)

adresa majitele účtu: Trans World Radio, Horníkova 36, 628 00 Brno, Česká republika

6) Přímá platba - PAYPAL

Uživatelé platebního systému PayPal nám mohou poslat svůj dar přímo z těchto stránek, a to příspěvek na

a) činnost české redakce TWR (bez bližší specifikace)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Částka

b) Podporu práce afrických redaktorek TWR (více zde)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Částka

jinou možnost platby (např. bankovním převodem), prosím zvažte ji vzhledem k poměrně vyšším poplatků za používání služby PAYPAL.

Jak nás podpořit - Identifikační kód

Jsme Bohu i Vám vděční, že přemýšlíte o podpoře rozhlasové misie TWR-CZ. Můžete nás podpořit jednorázovým darem nebo pravidelnými dary (např. zasílanými skrze trvalý příkaz).

Abychom mohli váš dar správně identifikovat a zaevidovat, potřebujeme Vám přiřadit identifikační kód, který je součástí variabilního symbolu pro platbu. Kód je přiřazen k Vašemu jménu a nemění se. Tento kód si vyžádejte v kanceláři TWR-CZ (Jitka Vyležíková – tel.: 515 535 487, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Pokud nechcete čekat na přiřazení identifikačního kódu, pak je možné uvést v platbě jako variabilní symbol vaše rodné číslo a o identifikační číslo a zaevidování platby si zažádat dodatečně. V tomto případě si dobře uchovejte údaje o platbě.

Pokud máte zájem podpořit konkrétní složku činnosti TWR-CZ vyberte si účel, na který chcete platbu poukázat a pošlete dar.

Potvrzení o darech

Informativní oznámení o přijetí daru:

  • Každý jednotlivý dar nad 10.000 Kč potvrzujeme ihned po obdržení.

  • Každý dar bez ohledu na jeho výši potvrzujeme obratem e-mailem v těch případech, kdy dárce uvede svoji e-mailovou adresu.

  • Na zvláštní přání dárce potvrdíme dary vždy dohodnutým způsobem.

Potvrzení pro daňové úlevy

Pro všechny dary, které v součtu za rok tvoří více než 300 Kč, vydáváme v lednu následujícího roku – potvrzení pro daňové úlevy. Toto potvrzení odesíláme nejpozději do 20.ledna.

Pro dary, které v součtu za rok nedosahují výše 300 Kč, vydáváme potvrzení pro daňové úlevy jen na výslovné vyžádání dárce.

Oznámením o přijetí daru i potvrzením pro daňové úlevy chceme vyjádřit vděčnost za dary, ale také zabránit ztrátám darů během transferu. Proto prosíme, abyste své dary kontrolovali se zaslaným potvrzením. Děkujeme! 

Variabilní symbol

je pomocný, ale velmi důležitý údaj, který se uvádí do příslušné kolonky složenky nebo platebního příkazu bance. Ve vzájemné peněžním styku mezi dárcem a TWR-CZ je jednoznačnou (a často také jedinou) možností identifikace dárce.

Proto v platebním styku uvádějte desetimístný variabilní symbol složený takto:

XXXXX 00 XXX

Prvních 5 čísel je vaše identifikační číslo, přidělené od TWR-CZ.

Registrovaní posluchači TWR mají přiděleno osobní číslo, neregistrovaní uvedou například svoje rodné číslo a následně se ohlásí, abychom platbu identifikovali.

O registraci můžete zažádat telefonicky (Jitka Vyležíková – tel.: 515 535 487) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

XXXXX 00 XXX

Další dvě čísla (6. a 7. pozice) jsou vždy 00 (dvě nuly).

XXXXX 00 XXX

Poslední tři čísla (8. až 10. pozice) určují cíl vaší podpory. Pokud ponecháte 000, je podpora určena pro TWR-CZ obecně. V případě vašeho zájmu si můžete vybrat některý z cílů vaší podpory:

Koho podpoříte?

- - - - - - - 000 ... obecný dar pro podporu služby TWR-CZ

- - - - - - - 100 … mzdový fond TWR-CZ

- - - - - - - 101 ... podpora Kateřiny Hodecové

- - - - - - - 107 ... podpora Jitky Vyležíkové 

- - - - - - - 109 ... podpora Daniela Zemana

- - - - - - - 118 ... podpora Lenky Malinové

- - - - - - - 121 ... podpora Lucie Endlicherové

- - - - - - - 124 … podpora Lídy Matuškové

- - - - - - - 126 … podpora Pavla Surého

- - - - - - - 127 … podpora Hany Žíhové

- - - - - - - 130 … podpora Pavla Kohla

- - - - - - - 131 … podpora Luďka Brdečko

- - - - - - - 133 … podpora Michala Crháka

- - - - - - - 137 … podpora Broni Procházkové

- - - - - - - 138 … podpora Kuby Lofítka

- - - - - - - 139 … podpora Karolíny Vološinové

- - - - - - - 201 … knihy

- - - - - - - 202 … kazety, CD a jiné

- - - - - - - 401 … technické vybavení a rozvoj

- - - - - - - 501 … internet download

- - - - - - - 777 … celodenní vysílání Rádia 7

- - - - - - - 724 … vysílání Rádia 7 na DAB - pro novou podporu

- - - - - - - 333 … podpora našich redaktorek pro Afriku

Vyberete-li si za cíl podpory konkrétního pracovníka, Vaše dary nejdou přímo „do kapsy“ vámi zvoleného pracovníka, ale slouží jako účelová pokladnička pro krytí jeho finančních nákladů. Takto cílené dary jsou u jednotlivých pracovníků především velkou motivací pro jejich službu, protože tak vnímají osobní podporu jednotlivců ve svěřeném úkolu. Kromě potvrzení o daru obdržíte i příležitostný osobní dopis podporované osoby.

Pokud přijdou dary s kódem, který neodpovídá žádnému aktuálně vypsanému projektu, budou považovány za obecné dary pro podporu služby TWR-CZ.

QR kód pro rychlou platbu:

qr podpora 150

V případě podpory práce redaktorek TWR v Africe jde celá vámi zaslaná částka na tuto práci. TWR-CZ je pouze zprostředkovatelem tohoto daru.

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout