Playlist

Živé vysílání

02:00 Písničky
02:15 hLáska
Jak sdílet dobrou zprávu v rodině (R)
02:45 Písničky
03:00 Za obzor
Aljaška (1/2) (R)
04:00 Písničky
04:15 #nofilter
Jonáš, příběh rebelujícího proroka (2): Kudy ke mně Bůh může? (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Tomáš Tyrlík

Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Měl jsem tu výsadu, že jsem byl od dětství veden mými rodiči k víře. Každý den nám dětem rodiče četli z obrázkové Bible, učili se zpívat dětské písně a společně jsme se modlili, za což jsem Pánu velmi vděčný. Rovněž prarodiče, zvláště babičky byly pro mě velkým vzorem víry a pokorného následování Pána a oddanosti ve službě vyučování dětí na nedělní besídce. Moje cesta k osobní víře neprošla nějakým dramatickým zlomem či vzdorem. Pán Bůh se velmi intenzivně a mocně dotkl mého srdce na jednom letním pobytu mládeže, když mi bylo 14 let. Tehdy jsem si uvědomil, že Pán zemřel i za moje hříchy a provinění a v modlitbě jsem svěřil svůj život Pánu. Od toho okamžiku se učím žít s Ním a toužím, aby mě vedl a formoval svým Slovem a naplňoval Duchem svatým ke každému dobrému dílu.  

Po několika letech od onoho doteku Boží milosti jsem se stal vedoucím skupiny mládeže v našem sboru a postupně jsem vstupoval do dalších služeb a odpovědností ve sboru.

Pak ve mně, po celkem dramatických událostech vzpoury a odmítání Božího povolání, dozrálo rozhodnutí jít studovat teologii a věnovat svůj život pastýřské a kazatelské službě, v níž mohu za velké a obětavé podpory mé milované manželky sloužit už téměř 30 let. Bez opory a podpory manželky bych už mnohdy tuto službu možná vzdal a opustil, ale je to ona, která  se za mě modlí (a modlíme se i společně), neustále mě povzbuzuje, dodává sil a pomáhá vstát a jít dál, když člověk mnohdy klesá, padá únavou a vyčerpáním. Jsem za ní nesmírně vděčný Pánu Bohu. Je pro mě velkou oporou.   

Pán Bůh mě stále učí lásce, trpělivosti, pokoře, a především vědomí toho, že bez Něho, bez Jeho lásky a dobroty bychom byli ztraceni, bez pravého smyslu a cíle v životě. Každý den se modlím, abych byl dobrým nástrojem v Božích rukou a následoval Jeho záměry a vůli pro život v rodině i ve službě Jemu.

Moje první kontakty s rádiem TWR byly za hlubokého socialismu, kdy jsme doma společně u jednoho nekvalitního rádia poslouchali relace TWR. Poté jsem se osobně při studiu na VUT v Brně seznámil s bratrem Jiřím Dedeciusem, který byl tehdy plně zapojen do nahrávání a přípravy pořadů rádia TWR.

V posledních letech jsem pak byl jako pastor několikrát pozván pracovníky Rádia 7 ke spolupráci na různých pořadech nebo požádán o napsání nějakého článku či zamyšlení.

A před několika léty přišla nabídka Katky Hodecové, zda bych měl ochotu se zapojit a stát se součástí rady Rádia 7. Po zvážení jsem nakonec s pokorou přijal tuto výzvu. Chtěl bych svým malým dílem sloužit k šíření evangelia v naší zemi a povzbuzovat tým pracovníků redakce Rádia 7 v jejich náročné, ale věřím také požehnané práci a službě. Jsem si vědom, že tato práce vyžaduje velké nasazení a vytrvalou obětavost. Proto jsem za celý tým pracovníků Rádia 7 velmi vděčný a vyprošuji pro ně u Pána sílu, neutuchající inspiraci Duchem svatým, vytrvalost, radost a svěžest ducha a také pevné zdraví. 

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout