Luděk Brdečko

Čím je pro Tebe práce v rádiu? Co pro tebe znamená?

Při práci v rádiu si více než jinde uvědomuji, že je to vlastně Bůh, který ji dělá. Je to Bůh, kdo nám otvírá a zavírá cesty, kdo přikrývá naše chyby, kdo zajišťuje přízeň tam, kde je jí třeba. Bůh nám posílá do cesty ty správné lidi, dává nové ochotné spolupracovníky, dárce, modlitebníky, lidi, kteří fandí tomu, co děláme. Je to Bůh, který sjednocuje náš tým a dává do srdce společný cíl: sloužit lidem tak, aby mohli nalézt Boha. Nic z toho bychom jako lidé tak dobře neuměli.

Popiš nějaký svůj zlomový bod na cestě k Bohu.

Zpětně považuji za největší to, že jsem přijal zodpovědnost za svůj život, za hledání a nalezení pravdy, za to, čemu věřím, jak se rozhoduji a jak jednám. Pomohlo mi v tom, když jsem si uvědomil, že Bůh ode mne neočekává předstíranou dokonalost, ale přímost v nedostatcích a slabostech. Tento postoj Mu umožňuje na mě pracovat.

Jak odpočíváš?

Nejraději, když sedím sám někde na zápraží, hledím na bouřku, déšť, západ slunce nebo hvězdy na noční obloze, prostě na Boží dílo, které ještě člověk neměl možnost změnit. Uvědomuji si přitom, jak je Bůh velký a moje problémy pro Něj malé. A to mě naplňuje pokojem.

Co bys chtěl „mimo mikrofon“ vzkázat posluchačům?

Bohu není nikdo z vás lhostejný, ani ten, který si myslí, že je v tom výjimka. Bůh má naději pro váš život, pro vaše zápasy. Má ale také s vaším životem své záměry. A ty stojí za to hledat.

 

 

Vytisknout