Helena Brdečková

Čím je pro Tebe práce v rádiu? Co pro tebe znamená?

Pro Rádio 7 píšu Modlitby podle bible. Modlitbu považuji za základ svého osobního živého vztahu s živým Bohem. Modlitbou můžeme vstupovat do duchovního světa a jednat v něm. Modlitby inspirované biblickými texty nás mohou učit, jak se modlit ve shodě s Boží vůlí, jak zavádět biblické principy do svého života, jak vstupovat do Boží blízkosti způsobem, který před námi prožili jiní bohumilí lidé. Hluboký a správně zakotvený vztah s Bohem velmi obohacuje život. Přeji sobě i posluchačům růst ve známosti Písma, moci i lásky Boží i ve schopnosti modlit se a důvěřovat Bohu. Práce v rádiu mně umožňuje se o tuto zkušeností sdílet s dalšími lidmi.

Popiš nějaký svůj zlomový bod na cestě k Bohu.

Vyrostla jsem v rodině, kde jsem se dozvídala o Bohu, ale nebyla jsem opravdu věřící. O Bohu jsem přemýšlela, ale neznala jsem Ho. Když mi bylo asi 19 let, rozhodla jsem se, že si ujasním, zhodnotím, jestli Bůh je nebo není. Začala jsem intenzivněji číst Bibli, abych se na základě toho, co v ní je, rozhodla, jestli s Bohem ve svém životě budu počítat nebo ne. Zlomovým bodem pro mě bylo, když jsem si uvědomila, že to sama nedokážu správně vyhodnotit, a začala jsem se modlit, aby se mi Pán Bůh - jestli je - dal poznat.

Jak odpočíváš?

Jsem ráda ve společnosti lidí, kteří jsou mně blízcí, s přáteli. Odpočívám také ráda prostě jen ve společnosti své rodiny. Letos v létě jsme hodně odpočívali fyzickou prací, v lese při kácení stromů, malováním v bytě … Ráda se dívám na filmy. A taky, když překonám prvotní nechuť, ráda odpočívám sportem, třeba plaváním nebo turistikou.

Co bys chtěla „mimo mikrofon“ vzkázat posluchačům?

Asi přeji posluchačům mimo mikrofon totéž, co na mikrofon. Přeji jim totéž, co sobě. Abychom poznávali Boží lásku, která převyšuje každé poznání, a dali se prostoupit vší plností Boží. Vlastně jsem v tom přání využila verš z Bible Efezským 3/19 a zní to trochu příliš zbožně, možná i nadneseně. Tak civilněji přeji posluchačům, aby hledali Boha a měli se dobře.

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.