• Nalaďte se
Playlist

Živé vysílání

14:00 Poklady z archivu
Víra a dobré skutky (R)
15:00 Concertino
Český filharmonický sbor Brno: Oratorium Křest sv. Ludmily, Symfonie č. 1 C dur
16:00 Séla
Dva světy
16:30 Písničky z archivu
Petr Coufal (R)
17:00 Bohoslužba archiv
Obecenství s Bohem
18:05 Sváteční slovo
Hospodin vzal a nahradí (R)

Vysíláním vás provází

Organizační struktura

Trans World Radio (TWR-CZ) je zapsaný spolek, jehož činnost upravují Stanovy, které najdete zde.

Rada TWR

Rada TWR-CZ je nejvyšším orgánem TWR-CZ. Sleduje hlavní zaměření činnosti TWR a plnění jeho poslání. Má dohlížecí kompetence, schvaluje ekonomické roční uzávěrky, zprávu o činnosti, jmenuje ředitele TWR-CZ a jeho zástupce.

Členové rady jsou zástupci protestantských církví, kteří zároveň vytváří propojení TWR s těmito církvemi. Z titulu své funkce jsou členy Rady také ředitel TWR-CZ a jeho zástupce.

Aktuální složení Rady (včetně církevní příslušnosti):

Luděk Brdečko (ředitel TWR-CZ), Marie Frydrychová (SŽ), Kateřina Hodecová (zástupce ředitele TWR-CZ), Aleš Navrátil (AC), Marek Prosner (KS), Petr Raus (CB), Kateřina Rybáriková (ČCE), Petr Stoy (ECM), Jaroslav Šupík (KřSb), Jan Viktorin (KřSb).

Předsednictvo Rady

Předsednictvo je pětičlenné a tvoří je předseda, místopředseda, ředitel, zástupce ředitele a další pověřený člen Rady.

Do kompetence předsednictva patří návrhy vysílací strategie, zásadní otázky spolupráce s mezinárodním TWR, národními partnery a dalšími organizacemi, určování hlavních směrů financování TWR, sledování finančního vývoje TWR a další.

Aktuální složení Předsednictva Rady:

Marek Prosner (Předseda rady TWR), Petr Raus (Místopředseda Rady TWR), Luděk Brdečko (ředitel TWR), Kateřina Hodecová (zástupce ředitele TWR), Jan Viktorin (člen Předsednictva TWR)

Kontrolní komise

Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření TWR a efektivity nakládání s finančními prostředky.

Aktuální složení Kontrolní komise:

Petr Stoy, Jaroslav Šupík a Jan Viktorin.

Misijní vedení TWR-CZ

Misijní vedení je kolektivní vedení TWR, složené z jeho zaměstnanců, jehož úkolem je realizovat poslání a cíle rádia. Řídí veškerý chod TWR, včetně vnějších vztahů. Je tvořeno ředitelem TWR, zástupcem ředitele TWR a dalšími členy.

Aktuální složení Misijního vedení:

Luděk Brdečko (ředitel TWR), Kateřina Hodecová (zástupce ředitele TWR), Jitka Vyležíková, Daniel Zeman

Oddělení TWR

Oddělení TWR tvoří tým zaměstnanců. Práce v TWR-CZ je organizačně rozdělena do několika sekcí.

Redakce – tým pracovníků, zodpovědný za náplň vysílání (okruhy zpracovávaných témat do vysílání a přípravu a zpracování pořadů), výběr spolupracujících autorů, moderátorů. V čele redakčního týmu stojí šéfredaktorka.

Složení redakčního týmu:

Kateřina Hodecová (šéfredaktorka), Luděk Brdečko, Lucie Endlicherová,  Ludmila Hojková, Pavel Kohl, Lenka Malinová, Bohdana Medřická a Broňa Procházková

Technické oddělení – tým pracovníků, zodpovědný za technická zařízení v budově, přenosové trasy, technické zpracování pořadů a dohled nad vysíláním. V čele týmu stojí vedoucí technik.

Složení technického týmu:

Daniel Zeman (vedoucí technik), Michal Crhák a Pavel Surý.

Ostatní složky:

ekonomika a účetnictví – Jitka Vyležíková

administrativa – Hana Žíhová

návazná služba - Lucie Endlicherová

Externí spolupracovníci

TWR zapojuje do své činnosti velké množství externích spolupracovníků, většinou na dobrovolnické bázi. Tito spolupracovníci se podílejí na autorské, redakční a technické přípravě pořadů, moderování živého vysílání nebo jakékoliv praktické výpomoci – například péči o budovu apod. Spolupracovníky s trvalejším zapojením do spolupráce najdete zde.

Přátelé TWR

Přáteli TWR jsou dobrovolní spolupracovníci, podporovatelé, modlitebníci a posluchači, kteří spolu s Radou a zaměstnanci TWR tvoří širší rodinu TWR.

 

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.