Playlist

Živé vysílání

01:00 Interval
Oboroh: Šel přes potok Cedron k hoře (R)
02:00 Písničky
02:15 hLáska
Jak sdílet dobrou zprávu v rodině (R)
02:45 Písničky
03:00 Za obzor
Aljaška (1/2) (R)
04:00 Písničky

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Volání z Afriky

O co prosí sestry Tamara a Sunny?

  • Duchovní bitva, ve které jsme, není malá! Modlete se proto, aby bratři a sestry v severní Africe nepodlehli nástrahám, nebezpečím a protivenství toho, kdo se jim staví do cesty víry – nepříteli našich duší, Satanu.

  • Vypozorovali jsme, že když žena obrátí své srdce k Pánu Ježíši, získá následně celou rodinu. Dětem se tak dostává základní biblické vzdělání! Modlete se za ženy v muslimských rodinách.

Ukázky z dopisů, ve kterých afričtí posluchači reagují na rozhlasové pořady připravené našimi sestrami (pozn.: psát mohou jen gramotní lidé, většina oslovených je ovšem negramotná):

„Děkuji nekonečně Bohu, protože díky vašim programům jsem našel cestu k vysvobození a Boží záchraně. Jsem teď se svou manželkou a zažíváme nádherné věci při četbě Božího slova a v modlitbách.“

„Srdečně zdravím své bratry v Kristu. Jsem vaše sestra a nikdy si nenechám ujít vaše večerní vysílání. Byla jsem úplně zoufalá, ale teď jsem našla naději. Jak bývá ve vašem vysílání zvykem, hrajete na konec píseň na přání. Chtěla bych ji věnovat všem zoufalým dívkám, aby mohly najít naději v Ježíši. Nechci vás dlouho zdržovat, ale ráda bych vám v krátkosti napsala o svém trápení. Rodiče mě vzali ze školy, když mi bylo 16. Takové je prokletí naší kultury – dospívající dívka musí být zavřená doma, dokud nedostane nabídku k sňatku. Celé měsíce jsem plakala. Byla jsem tak zoufalá, že jsem si chtěla vzít život. Toho dne jsem zaslechla hlas svého Spasitele, Ježíše, který přicházel z nebe...skrze rádio. Slyšela jsem, jak říkáte: „Ježíš nás přišel zachránit a setřít každou slzu z našich očí.“ Začala jsem volat k Ježíši. A pak jsem pocítila, jak se mě dotkly jeho jemné ruce. Moje srdce se otevřelo a já Ho přijala jako Spasitele. Mé oči se otevřely a já uviděla život místo smrti. Vyznejte spolu se mnou Haleluja a sláva Pánu! Od té doby žiji s nadějí a láskou. Nezapomeňte mi poslat Bibli v mém jazyce. Zanechávám vás v Pánově pokoji. Setkáme se v mém příštím dopise. Vaše sestra.“

„Zdravím vás, přátelé z programu TWR. Píši vám první dopis s poděkováním za tu dobrou zprávu, kterou vysíláte každý den. Už dlouho vás pozorně poslouchám. Musím vás pochválit za způsob, jakým nám vysvětlujete Boží slovo. Pochopil jsem, že slovo od Boha lze nalézt ve svaté knize, jíž je Bible. Jsem starý člověk, který už má mnohé zkušenosti a který studoval mnoho náboženství a doktrín. Nic se ale nedá srovnat s Biblí, jež je na hony vzdálená pouhému náboženství. Všímám si, že z Boží milosti je Bible plná života Ježíše Krista, který je naživu. Omlouvám se, nechtěl jsem kázat vám, kteří jste kazateli, jen jsem vyjádřil, co cítím k Písmu svatému. Pošlete mi, prosím, několik písní.“

„Zdravím vás, moji drazí přátelé. Píši vám třetí dopis a přináším několik novinek od nás. Duchovně se nám vede velmi dobře a Pán se dokonce postaral i materiálně, jak jsme potřebovali. Dostal jsem křesťanskou literaturu, kterou jste nám poslali; u nás doma přijali všichni Ježíše jako osobního Spasitele! Nastaly problémy s našimi sousedy. Dlouhou dobu nás pak odmítali. Vytrvale jsme se za ně modlili. Pak jim někdo řekl, že se za ně modlíme, a to je velmi překvapilo a potěšilo. Dotklo se jich to tak silně, že se z nás stali dobří přátelé. Bůh je dobrý, že? Zůstávejte v Božím pokoji.“

„Nikdy vám nedokážu povědět, jak moc mě vaše rozhlasové programy povzbuzují. Jsem skutečně rád za každodenní zvěst. Vždycky přijde ve správný čas! Modlete se, prosím, za spasení zbytku mé rodiny. Miluji Krista z celého svého srdce a můžu směle říci, stejně jako apoštol Pavel: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad protivenství a těžkosti, nouze či nahota, nebezpečí či meč?“ Ať vám Pán žehná ve vaší službě, skrze kterou zasahujete každodenně mnoho srdcí.“

„Drazí přátelé, kteří připravujete program Slovo Boží. Už dlouho plánuji, že vám napíšu, ale každodenní shon tento záměr vždycky odsunul. Až do této chvíle. Jsem mladá 27letá žena a vaše evangelické rádio jsem objevila před třemi měsíci. Věřte, ten den jsem našla radost. Od té doby vás poslouchám pravidelně. Pán Ježíš plní mé srdce radostí; mé srdce je najednou plné dobrých a upokojujících slov, která bych chtěla sdílet s ostatními. Reakce sousedů a známých nejsou příjemné: „Hodláš se postavit na stranu těch křesťanských pohanů, o nichž se teď hodně mluví?“ A tak jsem raději potichu a jen se modlím za ty lidi, kteří jsou doposud ve tmě. Modlete se za mne, protože nemůžu skrývat ta požehnání, která dostávám od svého Pána. Tak ráda bych Ho předala dalším, i kdyby mě to mělo stát život. Nečtěte můj dopis do vysílání.“

„Všichni členové naší rodiny jsou křesťané; evangelium k nám přišlo skrze našeho osmiletého syna. Možná vás zaujme kratičký příběh, který vám posílám... Byli jsme prostí lidé bez kontaktu s nějakým náboženstvím. Doslechl jsem se, že ve vedlejší vesnici je při jedné církvi škola, kde děti vyučují také Boží moudrosti z Bible. A tak jsem se souhlasem své ženy poslal do té školy syna. Pokaždé, když přišel ze školy, vyprávěl nám, co jim učitel říkal – o Boží lásce! Pověděl nám, že Bůh je láska, a když přijmeme jeho Syna, Ježíše Krista, staneme se také Božími syny a dcerami skrze moc Ducha svatého. Rozplakali jsme se radostí, když jsme slyšeli slovo o Kristu z úst dítěte. Následující týden jsme šli do církve jako rodina. Tak jsme přijali Ježíše Krista do svých srdcí a teď Mu sloužíme. Děkujeme vám, přátelé, za vaši pozornost. Prosíme, modlete se za nás, jsme uprostřed velkého duchovního boje!“

„Chci vám poděkovat za věčný poklad, Boží slovo, které jste mi poslali. Také děkuji za dopis, který jste mi poslali – opravdu mě posílil ve víře. Posloucháme vaše vysílání každý večer. Každý večer sleduje můj otec hodiny. Když je deset minut před začátkem programu, svolává všechny do obývacího pokoje, kde naladí vaši stanici. Nikdo z nás nesmí při vysílání vstávat, protože to ruší. Můj otec vždycky říká, že „Ježíš zaplatil nejvyšší cenu, aby nás zachránil před věčnou smrtí, takže to nejmenší, co můžeme my udělat, je naslouchat Jeho slovu s pozorností a velikou úctou.“ Jako první se stal křesťanem můj otec a po něm všichni z rodiny. Mnohokrát děkuji za vaše pořady.“

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout