11. Význam Bible

Má Bible v dnešní době ještě nějaký význam? Historicky ho nepochybně měla, na tom se asi shodneme, formovala evropskou kulturu i historii – ale dnes? Kolik lidí ji ještě bere vážně?

Kupodivu, ve světovém měřítku je Bible stále nejprodávanější knihou. Ani v pohanském Česku se tak úplně neztrácí (pokud ovšem nesledujeme žebříčky některých knihkupectví, kde se všechny nejprodávanější knihy nabízejí se slevou). Co na ní stále tak táhne?

Objektivně jde o sbírku starých textů, vzniklých v obrovském časovém rozpětí, vyprávějících nejprve o víře starých Izraelců, ve druhé části pak o osudu této víry, když ji přijaly další národy. Za sebe bych ale řekl, že toto objektivní zhodnocení nemá samo o sobě valnou cenu. Jakkoli Bible mluví o řadě objektivních skutečností, to podstatné na ní je subjektivní. Bible není učebnice, a to ani učebnice života, jakkoli se i tak použít dá. Bible je dopis, osobní vzkaz Boha člověku (včetně zpráv o událostech, které o tomto vztahu podávají pozoruhodné svědectví).

Pokud si tuto skutečnost uvědomíme, ovlivní to způsob našeho čtení biblického textu. Pokud mu necháme prostor, začne se nás dotýkat. Osobně dotýkat. Začneme si uvědomovat souvislosti, které nám při soustředění na objektivní stránku Písma většinou uniknou. Objevíme souvislosti dávných příběhů se svým vlastním životem.

Tuto schopnost Písma ale není dobré přecenit, není dobré chtít od Bible víc, než nám chce povědět sama. Potkal jsem křesťany, kteří toužili vyčíst ze stránek Bible, kterého konkrétního partnera si mají vzít, na jakou školu se mají přihlásit a jakému zaměstnání se věnovat. Jiní nad stránkami Písma konstruovali obraz posledních dní naší planety nebo popisy procesů, probíhajících při jejím vzniku. Ještě jiní si lámali hlavu čísly a řadami čísel, kterých je Bible plná, a hledali v nich skrytá tajemství. Nešlo jim o poznávání Boha, ale o popisy minulých či budoucích dějů. Nechci nikoho takového soudit, sám pro sebe si ale myslím, že se mýlí. Bible je totiž dopisem, osobním vzkazem Boha, který člověku představuje sebe a nabízí svou lásku.

Bible vznikala v průběhu dlouhého časového období a psali ji různí lidští autoři. Jejich lidství je na textu Písma vidět, někdy z něj vystupuje docela syrově. Na druhou stranu, navzdory okolnostem vzniku, působí Bible podivuhodně kompaktně, čtenář za ní může rozpoznat jednu linii vzkazu. Církev proto mluví o Boží inspiraci biblického textu. Ne že by Hospodin své myšlenky lidským autorům diktoval, i když i takové pasáže se v Bibli najdou. Evidentně je ale vedl, motivoval, řídil. Navíc, když dnes Bibli čteme s očekáváním, oživuje svým Duchem její slova, takže Bible pak mluví, dotýká se lidských srdcí a dovede proměnit náš život.

Přiznávám, že mě Bible fascinuje. Baví mě ji číst, hledat řešení těch zdánlivě rozporných věcí. Uvědomuji si přitom, jak je ošidné absolutizovat její jednotlivé výroky a nebrat ohled na její jiná místa. Ono totiž všechno, co Bible říká, dává pravdivý smysl až tam, kde se nám podaří dát dohromady všechny biblické výroky, které k tomu kterému tématu mají co povědět. Bible je totiž skutečně jedním textem, jedním dopisem, vyprávějícím o Bohu, kterému na nás záleží.

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.