Živé vysílání

12:45 Písničky, kalendárium
13:00 Fortepiano
Proč jít na misii
14:00 Myšlenka na den
Houby a očekávání (R)
14:15 Písničky na přání
14:45 Klika
Duchovní ovoce (3/5): Láska jako důkaz (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


7. Odpuštění

Pokračujeme v naší sérii úvah o základech křesťanství. Dnes chceme navázat tam, kde jsme minule skončili. Mluvili jsme o odpuštění hříchů a položili jsme si otázku, jak můžeme vědět, že nám Bůh hříchy odpustil.

 

 

Když se zeptáte nějakého psychologa, tak vám asi řekne, že s přiznáním viny přichází úleva. Je to určitě velká pravda. Když se přiznáte k selhání, tak je to, jako by vám ze srdce spadl velký kámen. A pokud je to navíc doprovázeno odpuštěním, tak je to velmi osvobozující pocit. Ale někdy se nám stane i u lidí, že nám sice řeknou, že nám odpustili, ale jejich chování vypadá jinak. Jako bychom viděli rozpor mezi slovy a činy a my se ptáme, zda nám opravdu odpustili nebo ne.

A co teprve u odpuštění od Boha? Říkali jsme si, že Boha můžeme poprosit o odpuštění našich hříchů. Ale jak víme, zda nám odpustil, nebo ne? Jak víme, že se stále nehněvá? Jak víme, co všechno je schopen odpustit? Odpustí každý hřích, nebo jsou některé až příliš velké? A co když ty hříchy stále opakujeme a nedokážeme přestat? Kolikrát nám odpustí? Ano, může nám na mysl přicházet opravdu spousta dotazů.

Dovolte, že se vrátíme k něčemu, co jsme tady již říkali. Mluvili jsme o tom, že Ježíš Kristus zaplatil svojí smrti za naše hříchy. To je ten důvod, proč nám Bůh může odpustit. A to první, co bych tady chtěl říci je to, že žádné naše selhání není natolik velké, aby ho nepřevýšila oběť Ježíše Krista. Jinými slovy, Kristova oběť je tak dokonalá, že Bůh může odpustit komukoli cokoli. A nejenže je tady ta možnost. Je to zároveň něco, co Bůh chce. On chce odpustit každý hřích. A tak pokud k Němu přichází člověk s jakýmkoli hříchem v upřímném pokání, Bůh s radostí odpouští!

Jak to mohu vědět? Jak mohu vědět, že nám Bůh chce odpustit a že nám odpustí? Je jen jediný zdroj - Bible, Boží slovo. Je to zdroj, na který se můžeme spolehnout. Dovolte dva citáty s Janova listu. Čteme tam: "Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu." (1Jan 1:7) Jan tady zdůrazňuje, že skrze smrt Pána Ježíše máme opravdu očištění od každého hříchu. Nenechává své čtenáře na pochybách. Bůh je opravdu připraven odpustit každý hřích. Možná si vzpomenete na různé situace v Bibli, kdy vidíme velikost Božího odpuštění. Vidíme Ježíše, který odpouští prostitutce. Vidíme Ježíše, který odpouští zločinci, který vedle Něj visel na kříži. Je jen jeden typ hříchů, které Bůh neodpustí. Jsou to hříchy, z kterých nikdo nedělal pokání. Kde není pokání, není odpuštění hříchu. Kde je pokání, tam je odpuštění každého hříchu.

Dovolte ještě ten druhý verš z pera apoštola Jana. On nás ujišťuje: "Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." (1Jan 1:7) Tady to Jan popisuje celé. Pokud Bohu vyznáme své hříchy, On nám odpustí každý hřích.
Milí přátelé, tohle je Boží odpověď na vaše vyznání hříchů. On vás ujišťuje, že odpouští. Přijměte toto ujištění vírou, kdykoli vyznáváte své hříchy.

Možná mi teď někdo namítne, že to není férové. Člověk si vesele hřeší, pak poprosí o odpuštění a hřeší si vesele dál. Ano, někdo to tak může mít, ale v tom případě nepochopil princip pokání a přichází o všechno. Představte si dítě, které poprosí rodiče za odpuštění a hned vědomě dělá stejnou věc. Rodičům brzo dojde, že tady nebyla opravdová lítost. O co víc Bůh převyšuje lidské rodiče. On ví, zda to odpuštění je reálná lítost nad hříchem nebo jen divadelní představení. Jen tam, kde člověk svých hříchů opravdově lituje, tam Bůh přichází s odpuštěním. Nepotřebujete dnes Pánu Bohu něco vyznat i vy?

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.