Živé vysílání

09:15 Život víry
(R)
10:00 Fortepiano
Splněný sen (R)
11:15 Zrcadlo
Pravda pod mikroskopem (93): Výběr nejlepšího možného vysvětlení (R)
11:30 Základy
Základy (12/16): Duch svatý (R)
11:50 Myšlenka na den
Hrstková (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Hrstková


5. Co je to hřích?

Nikdo z nás není dokonalý, pokud bychom dokonalí byli, žili bychom v ráji, nebyly by zde války, rozepře, ale všichni bychom se nad daný problém povznesli s klidem mnicha. Jenže tak tomu tady na zemi není. Proč? Je tu nepřítel, který se ukrývá v srdci každého z nás, hřích. Otázka zní, co je to hřích?

 


Hřích bývá určitým strašákem, kterým se můžeme ohánět, když někdo činí něco zlého. Hříchem může být i tabulka čokolády, kterou sníme v době diety. Obecně by šlo říci, že bychom chtěli dělat něco jiného, třeba si nevzít čokoládu, ale mnohdy neodoláme a podlehneme pokušení. Podlehneme, protože hřích a pokušení tvoří blízké spojenectví a usadili se v naší mysli a v našem srdci. A pokušení, když počne, zplodí hřích a ovocem hříchu je smrt. To jsou slova jednoho z apoštolů, Jakuba, bratra Ježíše Krista. To je ta smrt, o které jsem se zmiňoval na konci minulé úvahy. Nechci tím říci, že kostička čokolády nás přivede k záhubě, ale jen chci ukázat princip, který funguje podobně jako fyzikální zákony. Není vidět, přesto platí.
Na mnoha místech Bible najdeme záznam o tom, že hřích přináší smrt. Už hned na začátku, v 66. verši Bible, vidíme první hřích a jeho důsledky. Možná znáte příběh Adama a Evy a utrženého jablka. Může se zdát, že jim Bůh chtěl něco dobrého odepřít, ale opak je pravdou. Bůh se je právě snažil ochránit od zla a strašného konce. A důsledkům jejich neposlušnosti a nedůvěry teď čelíme všichni. Uvědomme si, že oni viděli Boha tváří v tvář, procházeli se s ním v zahradě, což se v historii nikomu jinému nepodařilo. I Boží služebník Mojžíš viděl jen Boží záda. Jen Ježíš viděl Boha tváří v tvář, protože od něho přišel. A po něm zatím nikdo další.
Proto, když nám apoštol Pavel píše - Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, bude na tom něco pravdy. (Ř 3,23) Hřích je tedy něco, co nás odlučuje od Boha a jeho blízkosti, to platí už od nepaměti. A protože se hřích v nás usídlil a společně s pokušením už hrají duet několik tisíc let, nemáme žádnou ochranu proti jejich vlivu. Proto si myslím, že když je napsáno všichni, jsou tím myšleni opravdu všichni lidé. To znamená já, i ty i naši vládcové a přátelé. Mimochodem, desatero Božích přikázání, na které se mnozí odkazujeme, nedodržuje téměř nikdo. Dobře, je mnoho těch, kteří nezabíjí, nekradou, ctí rodiče, ale to jsou až přikázání další. Největší a nejdůležitější přikázáním je (Mt 22,37) - Miluj Hospodina celým svým srdcem a celou svou myslí. A upřímně, můžeme i v tomto případě dokázat naši nevinu? Pokud bychom milovali Boha, dělali bychom to, co mu dělá radost, ne to co jej zraňuje. A on poslal svého Syna Ježíše, abychom mu věřili. Takže pokud Ježíše neznáme, zůstáváme v největším hříchu, který nás dříve nebo později dovede ke smrti. Nepřijali jsme dárce života, proto nám nezbývá jiná nabídka než smrt, není nic mezi tím.
A zde je celé kouzlo Božího plánu. Právě příchodem Ježíše na tuto zem je příležitost toto přikázání naplnit. Víme, že s sebou neseme břemeno, hřích, ale jaké je pokračování? Je potřeba se tohoto břemene zbavit. Stačí si uvědomit naši potřebu záchrany a svěřit se Zachránci. Slovy apoštola Pavla (Ř 10,9) -Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. To je celé. První přikázání je splněno, teď ta další. A o nich si řekneme příště.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.