Živé vysílání

11:15 Zrcadlo
Pravda pod mikroskopem (93): Výběr nejlepšího možného vysvětlení (R)
11:30 Základy
Základy (12/16): Duch svatý (R)
11:50 Myšlenka na den
Hrstková (R)
12:00 Správy z kresťanského sveta
(vysílá slovenská redakce)
13:00 Poľudňajšie menu Rádia 7 (informačno – duchovný bl
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Hrstková


2. Kdo je Ježíš Kristus?

V minulé části jsme hledali Boha a došli jsme k tomu, že bude mít vlastnosti osoby. Jako tvůrce vesmíru bude obdařen velkou moudrostí, bude mít emoce, nejspíše bude umět naslouchat a uvidí, co se zde na zemi děje.

 


Při našem hledání Boha by bylo asi dobré požádat o radu duchovní vůdce, kteří tvrdí, že boha a cestu k němu již nalezli. Duchovních vůdců bylo a je mnoho, neznám je všechny, proto bych se rád zaměřil jen na ty, kteří zvali k jednomu osobnímu Bohu. Ze světového hlediska jsou nejrozšířenější tři náboženství. Islám, Judaismus a křesťanství. Kromě víry v jednoho Boha mají mnoho společného. Všechny tři vznikly v malé Asii, ale rozrostly se téměř do celého světa.


Z jejich posvátných textů poznáváme vůdce: Mohameda, Mojžíše a Ježíše. Mohamed zval své následovníky, aby striktně dodržovali určitá pravidla, bojovali proti ostatním ve jménu svého boha. Důsledkem jejich působení je ale strach a pohrdání ostatními národy. Následky můžeme vidět v mnoha místech světa, kde nevinní lidé přichází o své životy. Druhý vůdce Mojžíš vedl svůj lid také k dodržování určitých zákonů. Pokud při jejich plnění selžou mohou Boha usmířit životem zvířete. V jeho slovech, ale byla naděje, že to je jen dočasné, že přijde někdo, kdo to změní. Pokud bych, ale považoval Mojžíše za svého duchovního vůdce, musel bych přijmout židovskou kulturu, a dodržovat veškeré zvyklosti a svátky. Z výše uvedených vůdců nám zbývá Ježíš, původem Žid, ale naprosto odlišný od předchozích dvou.


Z historických spisů se o životě Ježíše Krista z Nazareta můžeme dozvědět nejvíce na stránkách Bible, ale i mnohé jiné spisy potvrzují jeho existenci. Čteme o něm, že svůj život zasvětil službě Bohu, cvičil své učedníky, a činil zázraky. Vyučoval nejen v synagogách, ale i po domech nebo venku na pláních. Nevadilo mu stýkat se s ostatními národy, nebo lidmi na okraji společnosti. Svým učením velmi pobuřoval učené a dával naději chudým. Mnozí jej odmítali, ale mnohé svým učením a zázraky přitahoval. Neznám jinou osobu v historii, které by bylo připisováno tolik zázraků a nadpřirozených uzdravení, a která by zároveň zakoušela tolik protivenství a nepochopení.


Co Ježíš říkal o Bohu a mnohdy i sám o sobě? Prohlašoval, nejen na svoji dobu, docela revoluční myšlenky. Prosazoval rovnoprávnost před Bohem, všichni jsou na tom stejně. Žádné lepší nebo horší postavení, lepší nebo horší skutky. Všichni od Boha odpadli.

Některé z jeho dalších výroků zněly: "Já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Tvrdil také, že jeho království není z tohoto světa. Jeho učedníci ho označují za Mesiáše, na kterého svět čeká. Další nejvíce šokující prohlášení byla o jeho vztahu s Bohem. 

Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. V tomto i v jiných výrocích se stavěl do pozice Božího Syna. Kvůli tomuto prohlášení se dostal i před soudy a nakonec na popravčí nástroj, kříž. Ježíš byl asi jediný odsouzenec na smrt, který byl odsouzen za to kým je, ne za to co udělal. Když stál před Římským soudem, nikdo na něm nenalezl vinu. Ale stejně pod tlakem náboženských představitelů dostal trest smrti. Neodmítal jej. To ukazuje buď na jeho absolutní bláznovství, nebo vědomí něčeho většího. Nikdo by nechtěl jít jen tak na smrt, pokud by jeho obvinění nebyla pravdivá. Ježíš proto musel vědět kdo je, a také jaký je jeho úkol tady na zemi. Tím úkolem byla záchrana, spása světa. Splnil svůj úkol?
Jeho život neskončil úplně šťastně. V jeho obvinění stálo, židovský král, a za to zemřel potupnou smrtí na kříži. Zanechal po sobě jen jedenáct ustrašených učedníků, kteří měli naději, že se vrátí. Dostali velký úkol, aby tuto zprávu roznesli do celého světa. Docela troufalé a odvážné, pokud Ježíš chtěl, aby se o Bohu dozvěděl celý svět. Svěřit důležité poselství 11 bezvýznamným lidem, kdesi v malé provincii velké Římské říše. Ale světe div se, ono se mu to vážně povedlo! Učedníci a mnozí další po nich riskovali své životy, aby donesli tuto zprávu do vzdálených končin země. Nevnucovali nic silou, ale láskou a nasloucháním. Křesťanství je dnes jedním z nejvlivnějších náboženství světa, byly na něm postaveny ústavy zemí a hlásí se k němu přibližně třetina lidstva. Něco na tom muži jménem Ježíš je natolik poutavé, že jeho život oslovuje miliony lidí napříč dějinami. Co to je? To už je námět na další úvahu.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.