• 2023_09_01 - TWR 33 let vyroci
  • 2023_09_02 - samostatne podcasty
Playlist

Živé vysílání

07:50 Myšlenka na den
Vděčnost
08:00 Klíčové slovo
Domácí násilí
09:00 Kalendárium, Pozvánky, Magazíny
09:45 Písničky
10:15 Doteky
Rozkolísaná víra (R)
10:45 Písničky

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

Uvažování o nátlakových demonstracích


Rádio 7 na DAB

Rádio 7, celodenní české vysílání rozhlasové misie Trans World Radio na internetu a satelitu, plánuje vstup na platformu digitálního rozhlasového vysílání DAB. Cílem je usnadnit posluchačům přístup k vysílání, rozšířit jeho dopad mezi širokou veřejnosti, a zasáhnout i ty, kteří by křesťanské vysílání cíleně nevyhledávali.

Nejprve stručné představení, co DAB vlastně je: jedná se o digitální rozhlasové vysílání, šířené pomocí pozemních vysílačů, zachytitelné v jejich dosahu - podobně jako běžné (analogové, FM…) rozhlasové vysílání - pomocí DAB rozhlasových přijímačů. Ty jsou běžně dostupné v různých provedeních - od malých přenosných, přes autorádia, až po stolní přijímače, v cenách od cca 600,- Kč. Posluchač neplatí žádné poplatky za připojení, způsob a komfort poslechu odpovídá tomu, na co jsme zvyklí u běžného rádia (např. mobilita, jednoduchá obsluha). Ač tento systém existuje už poměrně dlouho, v České republice zažívá masivnější rozvoj až v posledních pár letech.

Současná doba se nám jeví jako optimální pro vstup do DAB. Na jednu stranu je tato platforma v ČR už poměrně rozšířená, na druhou stranu do ní lze zatím ještě relativně snadno vstoupit (snadné získání licence, volná kapacita vysílačů). Chceme tak využít aktuální příležitost, která nemusí být trvalá.

Díky tomu, že počet stanic na DAB je výrazně menší (aktuálně v ČR několik desítek), než nepřeberné množství rádií na internetu, je možnost, kdy hledající posluchač na Rádio 7 mimoděk narazí, mnohem pravděpodobnější. Mezi další výhody patří např. snadný poslech v autě (nově vyráběné automobily už musí být přijímačem DAB vybaveny) a jednoduchost příjmu pro posluchače obecně (odpadají poplatky za internet, nemusí se řešit instalace satelitu, přijímače jsou snadno přenosné).

Vedeni těmito úvahami jsme letos na jaře navázali kontakt s provozovateli DAB vysílačů (multiplexů), abychom zjistili konkrétní možnosti. Na základě získaných informací jsme se rozhodli jít touto cestou a podnikli další kroky k realizaci.

Naším cílem je, aby signál Rádia 7 zasáhl co nejvíce potenciálních posluchačů v celé ČR. Momentální technologický limit, daný počtem vybudovaných DAB vysílačů, je cca 70 % obyvatel. Územní rozložení pokrytí je patrné z mapky.

DAB pokryti TELEKO RTI 2021

Zdroj obrázku: http://www.digitalradiodab.cz/mapy-pokryti.html

Zobrazená mapa je pouze orientační. Konkrétní dosah může záviset m.j. i na použitém přijímači. Podrobné mapy pokrytí naleznete na webu Českého telekomunikačního úřadu, kde v sekci "Parametry / Držitel přídělu" v levém sloupci zvolte podle oblasti "RTI" nebo "Teleko"

Cena je následující:

Technické zajištění (roční platba provozovatelům DAB vysílačů (multiplexu)): 1.346 tis.

Autorské poplatky ochranným svazům: 150 tis.

Propagace: 120 tis.

Licence: 25 tis.

NÁKLADY DAB CELKEM: 1.641 tis. ročně

Prostřednictvím DAB by se vysílal stejný signál (program), jako ve nynějším internetovém a satelitním vysílání Rádia 7, stejně tak by se nadále využívaly stávající přenosové technologie. V této souvislosti by tedy nevznikly další vícenáklady nad rámec současného provozního rozpočtu (cca 6 mil. Kč) ani personální potřeby.

V každém případě je finanční stránka projektu, tedy oněch 1.641 tis. Kč ročně navíc, jeho největší “výzvou”. Oslovujeme možné nové podporovatele (slovo “nové” je v tomto případě velmi důležité, protože i nadále je potřeba krýt finanční náklady provozu redakce, na němž je rozšíření vysílání na DAB přímo závislé).

V listopadu 2021 jsme podali žádost o licenci na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud vše dobře půjde, vysílání Rádia 7 na DAB by mohlo být zahájeno začátkem roku 2022.

Vytisknout E-mail

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout