Playlist

Živé vysílání

21:00 Modlitby podle Bible
Ovce mezi vlky (3/4)
21:30 Písničky
22:00 Řeka života
Božena Jehličková (R)
23:00 Večer pod lampou
Jiří Hurta: Zákon a milost (1/4) (R)
00:00 Přehled pořadů, písničky
00:15 Světem Bible
Kazatel (7/15): Kazatel 6,1-12 (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Trans World Radio (TWR-CZ) je zapsaný spolek, jehož činnost upravují Stanovy, které najdete zde.

Rada TWR-CZ

Rada TWR-CZ je nejvyšším orgánem TWR-CZ. Sleduje hlavní zaměření činnosti TWR-CZ a plnění jeho poslání. Má dohlížecí kompetence, schvaluje ekonomické roční uzávěrky, zprávu o činnosti, jmenuje ředitele TWR-CZ a jeho zástupce.

Členové rady jsou zástupci protestantských církví, kteří zároveň vytváří propojení TWR-CZ s těmito církvemi. Z titulu své funkce jsou členy Rady také ředitel TWR-CZ a jeho zástupce.

Aktuální složení Rady (včetně církevní příslušnosti):

Kateřina Hodecová (ředitelka TWR-CZ), Lucie Endlicherová (zástupkyně ředitelky TWR-CZ), Aleš Navrátil (AC), Marek Prosner (KS), Petr Raus (CB), Kateřina Rybáriková (ČCE), Petr Stoy (ECM), Jaroslav Šupík (KřSb), Libor Trousil (CB), Tomáš Tyrlík (SCEAV), Jan Viktorin (KřSb).

Předsednictvo Rady

Předsednictvo je pětičlenné a tvoří je předseda, místopředseda, ředitel, zástupce ředitele a další pověřený člen Rady.

Do kompetence předsednictva patří návrhy vysílací strategie, zásadní otázky spolupráce s mezinárodním TWR-CZ, národními partnery a dalšími organizacemi, určování hlavních směrů financování TWR-CZ, sledování finančního vývoje TWR-CZ a další.

Aktuální složení Předsednictva Rady:

Marek Prosner (Předseda rady TWR-CZ), Petr Raus (Místopředseda Rady TWR-CZ), Kateřina Hodecová (ředitelka TWR-CZ), Lucie Endlicherová (zástupkyně ředitelky TWR-CZ), Jan Viktorin (člen Předsednictva rady TWR)

Kontrolní komise

Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření TWR-CZ a efektivity nakládání s finančními prostředky.

Aktuální složení Kontrolní komise:

Petr Stoy, Libor Trousil a Jan Viktorin.

Misijní vedení TWR-CZ

Misijní vedení je kolektivní vedení TWR-CZ, složené z jeho zaměstnanců, jehož úkolem je realizovat poslání a cíle rádia. Řídí veškerý chod TWR-CZ, včetně vnějších vztahů. Je tvořeno ředitelem TWR-CZ, zástupcem ředitele TWR-CZ a dalšími členy.

Aktuální složení Misijního vedení:

Kateřina Hodecová (ředitelka TWR-CZ), Lucie Endlicherová (zástupkyně ředitelky TWR-CZ), Pavel Kohl, Daniel Zeman

Oddělení TWR-CZ

Oddělení TWR-CZ tvoří tým zaměstnanců. Práce v TWR-CZ je organizačně rozdělena do několika sekcí.

Redakce – tým pracovníků, zodpovědný za náplň vysílání (okruhy zpracovávaných témat do vysílání a přípravu a zpracování pořadů), výběr spolupracujících autorů, moderátorů. V čele redakčního týmu stojí šéfredaktorka.

Složení redakčního týmu:

Lucie Endlicherová (šéfredaktorka), Kateřina HodecováLudmila Matušková, Pavel Kohl, Jakub Lofítek, Lenka Malinová, Broňa Procházková, Karolína Vološinová a Klára Literová.

Technické oddělení – tým pracovníků, zodpovědný za technická zařízení v budově, přenosové trasy, technické zpracování pořadů a dohled nad vysíláním. V čele týmu stojí vedoucí technik.

Složení technického týmu:

Daniel Zeman (vedoucí technik), Pavel Surý a Michal Crhák.

Ostatní složky:

ekonomika a účetnictví – Jitka Vyležíková

administrativa – Hana Žíhová

návazná služba - Bohdanka Medřická

Externí spolupracovníci

TWR-CZ zapojuje do své činnosti velké množství externích spolupracovníků, většinou na dobrovolnické bázi. Tito spolupracovníci se podílejí na autorské, redakční a technické přípravě pořadů, moderování živého vysílání nebo jakékoliv praktické výpomoci – například péči o budovu apod. Spolupracovníky s trvalejším zapojením do spolupráce najdete zde.

Přátelé TWR-CZ

Přáteli TWR-CZ jsou dobrovolní spolupracovníci, podporovatelé, modlitebníci a posluchači, kteří spolu s Radou a zaměstnanci TWR-CZ tvoří širší rodinu TWR-CZ.

 

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout