Playlist

Živé vysílání

18:05 Písničky
18:30 Průsečíky
Já a AI: v obchodě (R)
19:00 Písničky
19:15 Kanafásek
Ruměnička Lipůvka a její kamarádi (16/16): Jak ruměnice vystrojily Lipůvce svatbu
19:30 Písničky
19:45 Pravda pod mikroskopem
James Mallory (2/2): Jak jsem se stal křesťanem (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

K čemu povede využívání umělé inteligence?


Nedávno odvysílané pořady

Řazení po týdnech


Hledat:

Zobrazit reprízy:
Světem BibleSvětem Bible
Podcast tohoto pořaduPodcast tohoto pořadu  Poslouchejte na SpotifyPoslouchejte na Apple Podcasts

Legendární cyklus rozhlasových biblických výkladů, které se poprvé v éteru objevily v USA v roce 1967. K dnešnímu dni se vysílá ve více než stovce jazyků po celém světě a podle posluchačských ohlasů má stále nebývalý vliv na životy lidí.

Vysílací časy: pondělí-pátek 20:15 / noční reprízy: pondělí-pátek 0:15
Stopáž: 30 minut
Autor: Dr. John Vernon McGee
Hovoří: Pavel Vopalecký

Den/časPořadPopisAudio
Út 11.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (36/44): Přísloví 23. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Šalomoun svým čtenářům radí, jak směřovat ke správnému způsobu života, k jeho pravé kvalitě, abychom dokázali odlišit modrost od hlouposti. Přináší varování na konto alkoholu, nevěstky a dalších zoufalých skutků lidí. Mluví i o výchově, o vztazích mezi rodiči a dětmi a nabízí řešení.

Po 10.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (35/44): Přísloví 22. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Slova Šalamounova Přísloví se nyní věnují tématu bohatství a chudoby. Bývá běžné, že si člověk zařizuje svou budoucnost a stará se o to, z čeho bude živ. Má to vliv na mnohé oblasti našeho života. A jen tak mimochodem, při výběru kamaráda hledíte na majetek nebo na povahu člověka?

Pá 07.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (34/44): Přísloví 21, 1 – 31
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V knize Přísloví už delší dobu postupujeme podle toho, že si verše rozdělíme do tematických hromádek. Král Šalomoun v tomto oddílu mluví o klikaté cestě nemoudrých. O neochotných služebnících, posměvačích, nečestných a pyšných lidech. O srdci člověka a o tom, že před Bohem nemůžeme nic hrát. Umístil sem moudrosti o vítězstvích, která nacházíme jen u Boha, pokud se naše plány prolnou s jeho plány. Bůh čeká, až se svěříme do jeho péče. Chce být naším přítelem.

Čt 06.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (33/44): Přísloví 20, 1 - 30
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví v sobě shrnuje zvláštní božskou moudrost. Slouží jako cílevědomá škola základních směrů a postojů pro nejrůznější oblasti života. Král Šalomoun předává jejím studentům poznání. Školu moudrosti máme i my ve čtení a studiu Božího slova. Ukazuje správnou cestu, směr k Ježíši, k jediné šanci pro věčný život. Abychom byli vzorem pro druhé, pro naše děti, nechme se povzbudit k touze líbit se Bohu.

St 05.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (32/44): Přísloví 19, 1 – 29
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví je sbírkou moudrých vět, které vycházejí z dlouhodobé zkušenosti a jsou předmětem výuky, kterou nabízí sama moudrost. Představuje pohled na prozíravého, obezřetného člověka. Verše krále Šalomouna tu mají co říct k rodinným vztahům, k lenosti, která se projevuje jak v oblasti fyzické, tak oblasti duševní, ale i k plánům, které člověk chystá. Mluví o chudákovi či nemajetném člověku. O touze po duchovním poznání v osobním spojení a živém kontaktu s Ježíšem. Povzbuzují nás k lepší cestě než předkládat Bohu své plány, a to tvořit je rovnou s ním.

Út 04.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (31/44): Přísloví 18,1 - 24
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V knize Přísloví jsme inspirování k touze po moudrém rozměru života. Poznání moudrosti je záležitostí ochoty a touhy ji získávat. Nejsou to kvality vědomostní, ale i vytrvalost a další dobré vlastnosti. Král Šalomoun hovoří o hlupákovi. Ale také o řeči a jejích dobrých a špatných stránkách. Co nese náš jazyk? Klevety, pomluvy nebo zprávu o Ježíši Kristu? Ukazujeme cestu spasení? Bůh se nám v Ježíši chce stát hradem, místem klidu a bezpečí i pro tu nejhorší nepohodu. Ale současně s tím, se nám chce stát tím největším blízkým přítelem, nejen pro těžké situace, ale i pro úspěšné dny v mládí a stáří. Chce celý náš život učinit v sobě šťastným a plným.

Po 03.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (30/44): Přísloví 17, 1 - 28
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V našem přemýšlení budeme opět spojovat verše podle témat: o přátelství, hlupácích, zlých lidech, o úplatcích, sporech a o řeči. Král Šalomoun ve svých textech probírá podstatu chování rozumných, ale i naopak hloupých lidí. Ukazuje nedozírné následky, zdroj zmatku a zklamání při následování zla. A vybízí, abychom konali jinak. Naštěstí aktivita lidí ještě neznamená aktivitu Boží. Bůh touží zničit zlo v našich životech, a dává nám šanci poznat Boží dobro. Abychom byli ratolestí naroubovanou do kmene, kterým je Pán Ježíš Kristus. Mohli být radostnými křesťany a svůj zdroj radosti, Krista, přenášeli dál. Naše radost může mít spolehlivý pramen jedině v něm.

Pá 31.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (29/44): Přísloví 16. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví nabízí bohatství moudrosti. Verše jsou opět čteny ne, jak jdou za sebou, ale podle společného tématu. Krátké věty pocházejí z dlouhé zkušenosti času a životního strádání. Instrukce, které zapsal Šalomoun před mnoha staletími, jsou varováním, aby lidé hlídali svou cestu. Mohou se dotknout kohokoliv, kdo naslouchá pozorně. Za působení Ducha svatého svůj mocný účinek projevují ve všech dobách a promlouvají do srdcí lidí různým způsobem. Text mluví o oblasti řeči, jednoho z nejslabších míst v životě věřícího člověka. Hovoří o plánech, které člověk chystá. Proto plánujme s Bohem na modlitbách.

Čt 30.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (28/44): Přísloví 15. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Myšlenkový náboj knihy Přísloví je obrovský. Její obsah jen obohatí naše životy a dobře poslouží svými opakovanými výzvami k moudrosti a prozíravosti. Píle, vytrvalost a cílevědomost jsou cestou k dosažení cíle jak v materiálním, tak v duchovním světě. Opakem je lenost a pohodlnost. Není totiž možné poznat krásu intimního života s Pánem, pokud se nebudeme schopni vzdát určitého svého duševního pohodlí, které většinou spočívá v pasivním odpočinku. Třeba sledováním televize, médií apod. Sám král Šalomoun píše: „Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.“.

St 29.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (27/44): Přísloví 15. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Stejně jako minule, i toto setkání propojuje ve svém komentáři verše knihy podle společných témat. Začíná tématem lidské řeči a pokračuje rodinnými vztahy, pokorou, srdcem a tváří člověka. Šalomoun vybízí, ať nezůstáváme ve hříchu. Ale pokud budeme zakořeněni v Bohu a plni Ducha svatého, bude nám dávat sílu ovládat naši mysl i naše ústa. Mějme to na paměti, stávejme se moudrými.

Út 28.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (26/44): Přísloví 14. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Výklad veršů čtrnácté kapitoly knihy Přísloví neprobíhá podle sepsaného pořadí. Texty jsou seskupeny podle témat o moudrosti, radosti a smutku, o pohrdání druhými, spravedlnosti a o přímé cestě. Na nich král Šalomoun uvádí protiklady mezi moudrostí a bláznovstvím. Vybízí, abychom se stali bohatí v duchovním životě, ve svém nitru. Naše životní cesta nemá být pasivní, závislá na životních okolnostech, ale všechno máme prověřovat Písmem. Ukazuje, že hlavní orientací pro naši správnou cestu je Bible. Spolupráce s Bohem má představovat vysoce aktivní způsob života. Život služby, odevzdání a důvěry.

Po 27.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (25/44): Přísloví 14,1 – 18
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Už několik týdnů studujeme verše knihy Přísloví. Král Šalomoun nám popisuje podstatu života, a přestože jsou verše psány v minulosti, jedná se o naše současné životní problémy. V tom, co čteme, je obsažena Boží moudrost, která je podávána po kapkách tak, abychom ji byli schopni vstřebat. Ve čtrnácté kapitole knihy Přísloví jsou opět jednotlivé verše samostatnými celky se svým vlastním mocným obsahem. Šalomoun chce jimi vysvobodit naše duše a uvést je do svobody Božích dětí, na cestu pro náš život. „Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě,“ říká.

Pá 24.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (24/44): Přísloví 13,1 – 25
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Třináctá kapitola knihy Přísloví nás povzbuzuje k dobrému životu pomocí různých témat. Jsou to kázeň, výchova, lenost a píle, slovo, spravedlnost a svévole, čekání, bohatství a chudoba a další. Jsme vybízeni, ať vítězíme nad svým starým „já“, s důvěrou v Ježíše Krista, který nás povede. Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti,“ píše autor knihy, král Šalomoun. A dodává, ať hlídáme svá ústa. Dobré slovo je velmi potřebné a vrací radost. Nechme si poradit, buďme moudří v tom, jaké poselství šíříme kolem sebe.

Čt 23.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (23/44): Přísloví 12,1 - 28
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Dvanáctá kapitola knihy Přísloví porovnává spravedlivého se svévolníkem. Ukazuje člověka podle jeho skutečné situace, podle pravdy života, ne podle vnějšího vzhledu nebo podle lidského mínění. Neprohloupíme, budeme-li přijímat instrukce a cvičení, pozorovat a vážit si názorů krále Šalomouna, který nám ve svém textu předává Boží cesty. Pokud jsme dobře zakořenění, můžeme nést dobré ovoce. Projeví se to v přístupu ke všem záležitostem v životě.

St 22.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (22/44): Přísloví 11, 18 – 31
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Literární formu biblické knihy Přísloví vyjadřují dvojice myšlenek – paralely, které jsou základními stavebními kameny hebrejské poezie. V našem vyprávění sledujeme mladíka, který se ve škole moudrosti učí správným a užitečným věcem potřebným pro život. Pochopí, že Boží zákonitosti dobře fungují, i když přímo nevidí aktuální dopad a cele nerozumí své situaci? Probírané verše jedenácté kapitoly nám ukazují rozdíl mezi spravedlností a svévolí. Autor textů, král Šalomoun, nám tu nabízí i jeden humorný verš.

Út 21.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (21/44): Přísloví 11,1 - 19
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Tato část je opět sbírkou poměrně osamocených přísloví, z nichž každé má svou vlastní myšlenku a hloubku. Co platilo za doby krále Šalomouna, platí i dnes. Ve škole moudrosti náš mladý student zjišťuje nejen pravdy duchovní, ale i praktické věci, potřebné pro život. Způsob poznávání Boží cesty a způsob rozhodování je pro každého člověka jiný, ale měřítkem pro život nám zůstává Boží slovo.

Po 20.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (20/44): Přísloví 10,15 – 32
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V desáté kapitole knihy Přísloví nám autor textu, král Šalomoun, nabízí další část výuky o moudrosti. Vybízí nás, abychom moudrostí nechali zasáhnou náš život a vydali se správným směrem, za pravým cílem cesty života. Máme tu mnoho samostatných prohlášení, která ukazují dobrý příklad pro naše jednání nebo také výstrahu. Jejich moudrost přináší bohatství, které nelze pořídit za peníze. Například obrací pohled na naše slova, jejich vhodné a laskavé používání. Na vysokou moc jazyka, který dovede napáchat mnoho užitečného i špatného.

Pá 17.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (19/44): Přísloví 10, 1 – 14
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Studujeme desátou kapitolu knihy Přísloví. Tento oddíl dává světlo do vztahů mezi lidmi. Objevují se tu dvě protichůdné postavy, které spolu komunikují. První, která jedná bez rozumu. Její bezbožnost jí může přinést chvíle bohatství, ale dopadají na ní důsledky jejího chování. Druhá postava je rozumná, má moudrost a ve svém životě dostává něco mnohem vyššího, vysvobození ze smrti a věčný život. Kéž bychom se svým zájmem o Boží slovo stali moudrými. Oddanost Bohu poskytuje nezměřitelný zisk ve všech oblastech našeho života.

Čt 16.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (18/44): Přísloví 9,1 – 18
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Ve výkladu deváté kapitoly knihy Přísloví se nacházíme ve fázi, kdy je mladík přijat za studenta školy moudrosti. Přesně tam, kde je ředitelem sám Bůh. Moudrost otevřela svou školu a hlasitě zve všechny, kteří se nechají pozvat, a to i nás. Buďme těmi, kteří chtějí opustit hloupost, abychom ve spojení s Pánem poznávali dobré věci a pokoj Boží. Nenechme si hloupostí zaslepit oči, přehlušit svědomí povrchními věcmi a zastřít potřebu duše po věčnosti.

St 15.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (17/44): Přísloví 8,17-36
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Moudrost jedná férově, nikdy nevede k nečestným skutkům, k falešným úmyslům, popisuje autor textu, král Šalomoun v osmé kapitole knihy Přísloví. Moudrost je ráda s člověkem a ráda střeží lidské kroky. Boží láska se zaměřila právě na člověka. Pro získání moudrosti je třeba investovat čas. Žít s Bohem v úzkém kontaktu, v blízkosti s Duchem Božím, který promění postoj srdce a mysli člověka. A v tom je naše výhra, když se vědomě a dobrovolně odevzdáme Boží vůli.

Út 14.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (16/44): Přísloví 8,1-19
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví k nám v osmé kapitole mluví o moudrosti, která není záležitostí vzdělání, nýbrž je dostupná všem lidem. To, co moudrost dělá moudrostí nejsou naše hezké myšlenky a vysoce morální názory, ale je to Boží slovo provázané působením Božího ducha. Jde o rozlišování mezi dobrem a zlem. Král Šalomoun ji charakterizuje tak, jak ji převzal od Boha. Jsme vybízeni, abychom moudrost chtěli získat, abychom ji hledali v pokoře před Pánem. Ten pak odstraní závoj z lidského srdce a vzdálí nepochopení.

Po 13.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (15/44): Přísloví 7,1-27
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Autor sedmé kapitoly knihy Přísloví, král Šalomoun, nám představí příběh mladíka, který se nechal svést cizí ženou. Uvidíme jeden z příkladů, jak je člověk váben, aby byl získán pro pro špatné cíle. Takových lákavých nabídek je dnes mnoho a je na nás, jak omezíme jejich vliv. Chraňme své manželství, nejdůvěrnější a nejtěsnější spojení s druhým člověkem. Pisatel ukazuje, jak moc si máme přisvojovat zapsané rady. Máme je na sebe navléknout, a tak je ukazovat druhým. Pak naše moudré jednání otvírá cestu Boží spásy.

Pá 10.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (14/44): Přísloví 6,20-35
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Autor knihy přísloví, moudrý král Šalomoun, nás ve druhé polovině šesté kapitoly nabádá před cizoložstvím, před špatnými představami a vášní, jež jsou původci hříchu. Sledujeme život mladého člověka, který opustil domov a odešel do světa na zkušenou. Nemá zapomenout na věci, které ho učili jeho rodiče. Poučení má mít stále na mysli, tím se mi stanou ochranou před pádem. Partnerský vztah je třeba si hlídat. Ať je náš život a naše manželství svědectvím o tom, že s Bohem se žije lépe. Pak i naše slova budou mít před druhými váhu.

Čt 09.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (13/44): Přísloví 6,1-19
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Člověk, který nemluví jasně, vyvolává hádky a říká ano zlu, může být jak člověk nevěřící, tak bohužel i věřící. Stává se tak při představě Boha, který přivírá oči nad lidskými hříchy. Taková představa je ale milná. Bůh miluje tak, že jeho lásku nejde srovnat s ničím jiným v celém tvorstvu. Stejně tak ale i nenávidí. Šestá kapitola knihy Přísloví obsahuje několik samostatných témat. Král Šalomoun tu uděluje užitečné rady. Mluví o způsobu života, který narušuje kvalitní a efektivní práci a vyjmenovává několik věcí, které Bůh nemá rád.

St 08.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (12/44): Přísloví 5,1-23
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Autor textu, král Šalomoun, zde popisuje vážné téma manželského vztahu. Bůh nás stvořil jako muže a ženu a ustanovil pravidla, která se pro tento vztah uplatňují. Nenechme si deformovat svědomí, nevstupujme do duševní bolesti a potíží, nedopouštějme se kroků směrem ke smrti. Král Šalomoun nemá důvod něco zakrývat a hovoří otevřeně a pravdivě. O hezkých věcech mluví pěkně, o nepěkných tak, aby nás varoval. Rozprava o intimní povaze manželství hovoří otevřeně o nebezpečí, které vychází ze sblížení s cizí ženou.

Út 07.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (11/44): Přísloví 4,18-27
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Pisatel knihy Přísloví, král Šalomoun, nám v krátkých větách nabízí různé cesty života. Úzkou cestu, která nemá mnoho příznivců, ale vede k životu. Druhou cestu širokou plnou zástupů lidí. Je to však cesta soumraku a vede k záhubě. Ono totiž množství příznivců jednoho myšlenkového směru není zárukou správného rozhodnutí. Důležitý je cíl, ke kterému vede. Další věcí je, aby rozhodnutí našeho srdce bylo vědomé a pevné. Pak můžeme v moci Ducha svatého žít posvěcený život, který se Pánu Bohu líbí.

Po 06.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (10/44): Přísloví 4,1-18
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Párová vyjádření veršů v knize Přísloví nás vedou k možnosti volby. Máme na výběr a my se musíme rozhodnout. Některá jdou správným směrem, některá ne. A pro náš život z toho plyne buď užitek a požehnání nebo zátěž svědomí se ztrátou radosti. Autor textu, král Šalomoun, nám nabízí poznávání Božího slova otevřeně i skrytě. Jsme ve fázi, kdy mladý muž opouští otcovský dům a je na něm, aby se orientoval podle toho, co se naučil. Podlehne nebo obstojí? Podle čeho se rozhodujete vy?

Pá 03.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (9/44): Přísloví 3, 23 – 35
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Bojíte se? Lidé se bojí zlých věcí, které by se mohly stát. V obavách z horších dnů, ve stresu z očekávaných nezdarů žijí vyčerpaný život. Pokud máš důvěrný vztah s Pánem Ježíšem, můžeš žít bezpečně. Víš, jak si počínat v konkrétních situacích, vždyť rozumíš Božímu volání, jeho úmyslům s námi. Každý si může vybrat, kterou cestou se vydá. Král Šalomoun nám v knize Přísloví takových rozcestí a možností volby předkládá mnoho. Představuje je v párových vyjádření, která nám ukazují protikladný směr. Učí nás tak správnému rozhodování. Buď moudrost a směr k Bohu nebo pokušení. Kudy se vydáme? Podlehneme nebo obstojíme?

Čt 02.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (8/44): Přísloví 3, 7 – 22
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Blaze tomu, kdo našel moudrost. Boží moudrost má být předmětem našeho zájmu a pozorování. Tyto a další myšlenky vyplývají z textu sedmého až dvacátého druhého verše třetí kapitoly knihy Přísloví. Král Šalomoun nás zdravě poučuje o tom, co člověku prospívá, usměrňuje a vybízí k řádu v Boží rodině. Nabádá k trvalému a čistému vztahu s Bohem a ukazuje potřebu důvěry Pánu a jeho slovu. Mysleme na to, že věčný život a jeho důsledky není možné srovnávat s jakýmikoliv majetkem, zážitkem či pohodlím tohoto světa. Kdo se Božího Písma chopí a drží se ho, ten poznává nový život a působení Ducha svatého.

St 01.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (7/44): Přísloví 3, 1- 8
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Jakmile mladý člověk opustí domov, dostává se do reality života. Šalomoun nás na začátku třetí kapitoly knihy Přísloví vybízí, ať chceme a držíme se poznání Božího zákona, jeho myšlení a vůli. Bůh si totiž přeje, abychom měli stejné vlastnosti jako on, abychom mu byli co nejvíce podobni. A to za všech okolností. Poznávání Hospodina je nejlepším způsobem, jak napřímit své klikaté životní stezky. Základem je důvěra Bohu. Ta má mít v našem životě jasnou převahu nad vlastními názory. Král Šalomoun nás ve svém textu orientuje právě na oblast každodenního života, kdy nám hrozí, že bychom si mohli vystačit s vlastní zkušeností a rozumností. Ale pozor, tak to není.

Út 30.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (6/44): Přísloví 2, 1-22
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Jak víte, zkoumání biblických textů nám přináší vysoký užitek. Poznání totiž nepřichází samo sebou. Je závislé na nás samotných, na ochotě obětovat čas a energii. Pokud dostává prostor Boží slovo, Boží vůle, Bůh se stává naší pomocí, je ochráncem a dohlíží na naši cestu. Poznávání Pána Boha a jeho věcí otevírá možnost stát se novými lidmi. Ztrácí se totiž naše falešná sebejistota, naše pýcha. Pakliže si uvědomujeme svoji nedokonalost, jsme ochotni přijímat rady a napomenutí, pak jsme také připraveni k růstu a k získávání moudrosti. Autor textu, král Šalomoun, nám v začátku druhé kapitoly probírané knihy Přísloví sděluje, že ti, kdo mají s Bohem vyjasněný vztah, mohou též počítat s tím, že moudrost vejde do jejich srdce. Ukryjme i my Boží příkazy ve svém nitru.

Po 29.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (5/44): Přísloví 1, 20 – 2, 5
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Zveme vás k poslechu výkladu konce první a začátku druhé kapitoly knihy Přísloví. Není to jen sbírka lidových moudrostí, ukazuje nám příběh mladíka, který roste v muže, v moudrého člověka, který má rozhled. Ne nadarmo se tato část nazývá „Pozváním do školy moudrosti“. Tato výzva nás volá k tomu, abychom se stali učedníky, kteří se budou proměňovat ve svém charakteru. Tedy abychom byli těmi, se kterými může Bůh počítat pro své dílo. Pojďme se na cestu věrnosti Hospodinu podívat do textu krále Šalamouna, ponořit se do myšlenek Božího slova, které proměňují život. Nebudete zklamáni.

Pá 26.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (4/44): Přísloví 1, 10-33
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
První kapitola knihy Přísloví od desátého do třicátého třetího verše, rozebírá téma o pokušení mimo domov. Pojem hřích. Smrt za hřích totiž neznamená zánik těla, ale ztrátu Boží přítomnosti. Přesto pokušení bývá veliké, promyšlené a snadno můžeme přijmout normu lidí kolem nás. Šalomoun nás vybízí, ať nechodíme cestou hříchu. Ať se nehoníme za pomyslným cílem, za ziskem, který pouze chystá léčku života. Boží moudrost volá všechny do školy. Učme se podle měřítek Božího slova, abychom mohli pracovat na Božím díle.

Čt 25.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (3/44): Přísloví 1, 5-9
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Věnujeme se první kapitole knihy Přísloví, pátému až devátému verši. Autor, král Šalomoun, ukazuje, k čemu jsou přísloví dobrá. Těm, kdo budou naslouchat, pomohou k vlastnímu rozvoji. Bůh svůj klenot moudrosti nerozházel po Zemi, ale ukryl ho v Písmu a je na nás, abychom ho studiem odhalili. Učení je cesta, jak se stali mnozí lidé rozumnými. Obohaceni Písmem se můžeme stát moudrými. Zkoumání Písma nás obrátí správným směrem. Kniha Přísloví je postavena na takové formulaci textu, která nám ukazuje, jak si v životě počínat moudře a zároveň vidět kontext s hloupostí. Odlišuje věci důležité od nepodstatných.

St 24.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (2/44): Přísloví 1, 1-4
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Starozákonní kniha Přísloví je sbírkou moudrosti. Obsahuje nejen mnoho užitečných myšlenek, které přináší užitek pro náš osobní život. Buď nás příjemně utvrdí, že děláme věci správně, nebo napomene. Posláním Božího slova je, abychom poznali, jak jednáme. Moudrost, tedy schopnost správně využívat znalosti, je umění, kterou nám tento starozákonní biblický šperk pomůže vidět.

Út 23.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (1/44): Přísloví – úvod
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Obracíme se opět do Starého zákona, knihy Přísloví, která nás přenese nás do Šalomounovy moudrosti, jeho rozhledu a schopnosti pozorovat jak věci viditelné, tak věci skryté. Ano, jedná se o knihu, která dokáže vystihnout podstatu, precizně formulovat myšlenky v krátkých výstižných větách. Slova pravdy, která si snadno zapamatujeme, protože vycházejí ze života. Řadíme ji do básnických knih staré hebrejské poezie. Autorem textu je král Šalomoun a kniha Přísloví ukazuje modrost, kterou dostal od Boha.

Po 22.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (32/32): Efezským 6,17-24
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Nahlédneme do poslední částí listu Efezským. Zamyslíme se nad výzbrojí, kterou křesťan potřebuje k účinnému duchovnímu boji. Aby dokázal obstát tam, k čemu ho Pán Bůh povolává. Apoštol Pavel nám ukazuje na mocnou zbraň - meč ducha, jímž je Boží slovo, na jeho účinnost v případě, že ho známe a umíme používat. Při proměně našeho života je právě tou zbraní, která proniká na rozhraní duše a ducha a rozsuzuje touhy a myšlenky člověka.

Pá 19.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (31/32): Efezským 6,12-17
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Pokračujeme v tématu duchovního boje. Šestá kapitola listu Efezským od 12.do 17. verše odhalí pohled Božího bojovníka. Přináší zprávu, jak se bránit proti nepříteli, abychom vykonali, co máme a zůstali stát. Totiž jedině Boží slovo může přinést jasno a dát nám moudrost do situací, které v životě přicházejí, abychom mohli stát bez otřesů a stresů. Spolehněme se na Boha, neboť jeho dílo je dokonalé.

Čt 18.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (30/32): Efezským 6,10-17
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Z oblasti rodinných vztahů se při studiu listu Efezským přesuneme do oblasti duchovního boje. Vstupujeme do vojenské sféry, o které apoštol Pavel v šesté kapitole listu Efezským mluví jako o vojákovu nepříteli, obraně, trvalém boji Božího dítěte a nabízí tu informace, jak se zachovat na bitevním poli. Jeho slova nás povzbuzují, abychom v sobě pěstovali čisté Boží slovo, které může v pravý čas přinést praktický mnohonásobný užitek. Opřeme se o Boží slovo a moc Ducha svatého. Pojďme zjistit, v jakém boji jsme vlastně zapojeni?

St 17.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (29/32): Efezským 6,4-9
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
V relaci Světem Bible se chystáme vstoupit na pole jednání muže. Šestá kapitola listu Efezským nám předkládá pokyny o tom, jak mají otcové jednat se svými dětmi. Rodiče se stávají příkladem pro děti a děti rodiče napodobují. Opět se otevírá nesnadné téma výchovy. Budeme sledovat ale i doporučení, která apoštol Pavel zaměřuje na celý dům a všechny, kteří v něm pracují. Hledá správnou míru moudrého přístupu pro vztahy mezi podřízenými a nadřízeným.

Út 16.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (28/32): Efezským 6,1-3
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V tomto dílu Světem Bible se věnujeme prvním třem veršům závěrečné šesté kapitoly listu Efezským. Apoštol Pavel navazuje na téma manželství a rozvádí ho směrem k dětem. Jak na to, aby vzájemná úcta byla srdečná? Výchova dítěte v sobě zahrnuje nesmírně široký záběr správného vlivu a vedení. Vztahy mezi rodiči a dětmi nebývají jednoduché. Sledujme doporučení Božího řádu, která budují život rodiny a křesťanský domov.

Po 15.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (27/32): Efezským 5,25-33
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Pořad Světem Bible otevírá 5. kapitolu listu Efezským od 25. do 33. verše a věnuje se oblasti vztahu muže a ženy. Dotýká se tématu dvou opačných pozic – postavení být hlavou a postavení podřízenosti. A že to není snadné, víme mnozí. Ve spojení s proměnou smýšlení podle Božího slova jde o úžasné konkrétní příklady. Oblast lásky, která se v různých manželstvích projevuje podstatnými rozdíly, pokládá apoštol Pavel do obrazu církve.

Pá 12.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (26/32): Efezským 5,22-33
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Manželství jako vztah Krista a církve se představí v textu 5. kapitoly listu Efezským od 22. do 33. verše. Stojí na předpokladu vzájemné podřízenosti a lásky věřících, kteří setrvávají v bázni před Kristem. Pán Ježíš dokonale rozumí člověku. Plně ho chápe a může tedy dávat pokyny a instrukce pro praktický život. Jaké byly původní Boží záměry s církví? Co je to být hlavou? Pojďme se podívat na Kristovu poddanost Otci a současně na jeho lásku k církvi a ponořit se do Božího slova, které je skutečným návodem do reality života.

Čt 11.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (25/32): Efezským 5,15-33
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Co to je – být naplněn Duchem? Jedná se o zkušenost církve s tím, že Bůh je spolehlivým zdrojem našeho potěšení. Bůh chce zachránit každého člověka a otvírá mu jeho vlastní cestu. Dostáváme poklad nového života, který nese ovoce. Abychom co nejlépe odráželi podobu Pána Ježíše Krista. Jaké nástroje máme k dispozici, abychom dosáhli této životní proměny? Tohoto stálého procesu obnovy našeho myšlení?

St 10.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (24/32): Efezským 5,5-17
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V textu 5. kapitoly listu Efezským od 5. do 17. verše apoštol Pavel vysvětluje věřícím lidem, aby si dávali dobrý pozor na to, jak žijí. Ukazuje, že Boží dítě nemá mít podíl na neužitečných skutcích tmy. Abychom se nestávali těmi, kteří nemají objektivní hodnocení, a neznají Boží pohled. Bůh totiž vidí podstatu všech věcí a Jeho moudrost je dostupná každému věřícímu člověku.

Út 09.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (23/32): Efezským 4,31–5,4
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Dotýkáme se konce 4. a začátku 5. kapitoly listu Efezským. Apoštol Pavel nás vybízí, abychom nezarmucovali Ducha svatého, ale dělali to, co si přeje. Povzbuzuje nás k posvěcenému životu, k životu v lásce. Hořkost produkuje tvrdé jednání vůči druhým. Způsobuje, že vidíme okolí ve špatném světle a prohlubuje propast mezi námi. Jak na to? Jak se přiblížit k pravé duchovní realitě, abychom mohli lépe odmítat hřích zloby a hněvu? Pojďme se nechat vést a podpořit v rozhodnutí k laskavosti, k odpouštění. A změnu života, který máme vědomě opustit a nebrat jako běžný způsob lidského jednání, začněme ve své mysli.

Po 08.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (22/32): Efezským 4,25-32
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V závěru 4. kapitoly listu Efezským apoštol Pavel předkládá to, co máme odložit, co zarmucuje Ducha svatého. Také ukazuje řadu kladných projevů, které má věřící člověk přijmout do své mysli a jednání. Jsme vybízeni, aby obnova smýšlení byla naší stálou činností. V naší mysli začíná proces hodnocení, vznikají postoje a formuje se konání. Naše pomyslná pravda vychází často pouze z domněnek a z pohledu daného člověka. S tím Boží děti nemají být spokojeny. Klíčová je změna postojů, smýšlení. Pojďme se věnovat tomu, jak se vyhnout naší prohře.

Pá 05.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (21/32): Efezským 4,14-24
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V tomto oddílu listu Efezským ve 4. kapitole, ve 14.24. verši čteme výroky adresované Božím dětem. Apoštol Pavel nás vybízí, abychom se odvrátili od zlého. Chce nás nasměrovat na předlohu zralého člověka. Ví, že až kdybychom dosáhli zralého lidství, přiblížili se k dokonalosti Krista a zůstávali v plném poznání Syna Božího – pak můžeme mluvit o duchovní zralosti. O novém člověku. Popisuje tu však i podstatu života lidí bez Boha, a ví, že se lehko do tohoto stavu můžeme dostat také. Jak se to děje? I o tomto nenápadném postupu se v tomto pořadu mluví.

Čt 04.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (20/32): Efezským 4,17-19
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Apoštol Pavel v tomto oddílu z listu Efezským nemluví zrovna mile. Ukazuje hloubku a dopad odmítnutí Boha, Božího řádu pro náš život. Varuje před pádem a vybízí k útěku od špatnosti. Od našich lidských představ, zákazů a příkazů podobných těm, ve kterých žijí pohané. Chce, abychom nastoupili cestu zralého lidství. Cestu k dospělosti. Nezůstávejme v prázdné iluzi svého štěstí. Vykročme za tím, který je hlavou, za Kristem.

St 03.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (19/32): Efezským 4,8-13
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
List Efezským je plný hlubokých sdělení, bezprostředně inspirovaných Duchem svatým. Podívejme se na sestoupení Boha do nepředstavitelné hloubky za člověkem a pohlédněme na dary, které naopak souvisejí s vystoupením Pána Ježíše na nebesa, neboť slouží k budování Kristova těla, církve. Pojďme se nechat budovat a povzbuzovat apoštolem Pavlem, jež rozumí tajemstvím, která nejsou známa ostatním. Je pověřený Bohem Otcem, rozvíjí jeho dílo a podílí se na dokončení soupisu Nového zákona pro další generace.

Út 02.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (18/32): Efezským 4,4-14
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Efezským, 4. kapitola, od 4. do 14. verše. Jednota církve v Duchu svatém, ve svazku pokoje, neznamená, že všichni dělají totéž. Jde o jednotu ducha ve vzájemné důvěře, poddanosti a podřízenosti Kristu. Pak sloužíme celému tělu. Bůh dal jednotlivým věřícím dary Ducha sv., které jsou dány pro celou církev. Nemají být využívány sobecky, ale slouží všem, ke společnému užitku. Vzájemně se potřebujeme a každý článek těla (církve) je Kristem uschopněn pro určitý úkol. Vzniká harmonie k přirozenému a zdravému růstu.

Po 01.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (17/32): Efezským 4,1-3
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V epištole Efezským, 4. kapitola 1. - 3. verši, se apoštol Pavel dostává od nebeských k praktickým věcem. Jako Boží děti jsme vyzýváni, abychom tyto duchovní věci projevovali ve svém praktickém životě a chování. Je to dřina, pilná práce na sobě a z vlastních sil to jde těžko. Dobré chování, ke kterému jsme vyzýváni, ještě samo o sobě nikoho nepřivede ke spáse. Záchrana je jedině v díle Pána Ježíše Krista a to, co se událo v srdci člověka.

Pá 29.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (16/32): Efezským 3, 14-19
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Epištola Efezským, 3 kapitola, 14. – 19. verš nás vede modlitbou apoštola Pavla za efezské věřící. Modlí se, aby byl posilněn jejich vnitřní duchovní člověk, rozvíjeli se ke zralosti, ke svatosti. A to jde jedině skrze působení Ducha svatého. Pavel se svěřuje, že v lidské slabosti máme více prostoru, abychom důvěřovali svému Pánu. Pak ustupuje naše lidská síla a projevuje se Boží moc. Pokud Kristus žije v nás, pak je zde nejen jako dočasný návštěvník, ale jako Pán. Bůh bude v našich životech svým způsobem konat veliké dílo , které nemusí být velké co do okázalosti a viditelnosti.

Čt 28.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (15/32): Efezským 3,8-14
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Epištola Efezským, 3. kapitola 8. – 14. verš. Jak zacházet s Božím odhaleným tajemstvím? Jaký je smysl existence církve na této zemi? Je zajímavé, jaké pověření dává církvi Bůh. Církev má zvěstovatelskou úlohu. Má předat poznání nejenom lidem, ale i nebeským mocnostem. Bůh chce, aby nebeským vládám bylo dáno skrze církev poznat jeho mnohotvarou moudrost. Mějme na paměti svou pozici.

St 27.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (14/32): Efezským 3,1-9
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Epištola Efezským, 3. kapitola 1. – 9. verš. Apoštol Pavel znovu připomíná tajemství církve. To tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo. Že i s pohany je počítáno ve spasení. Že budou spolu se židy postaveni na společný základ jednoho těla, jehož hlavou je Pán Ježíš. Pavel upozorňuje, že vstup do Kristovy církve je zaručen pouze vírou v Pána Ježíše. Pojďme vnímat Boží slovo s užitkem, nechme proměňovat naše nitro, naše životy. Dejme se ztvárňovat do podoby Krista.

Út 26.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (13/32): Efezským 3,1-5
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Epištola Efezským, třetí kapitola, 1. – 5. verš, k nám mluví o tajemství. Běžně bychom tajemství skrývali a dělali s ním tajnosti, ale s Kristovým tajemstvím se zachází úplně jinak. To máme zvěstovat a vykřikovat. Bůh v něm odpověděl na předem daná zaslíbení, ale v době Starého zákona a začátku toho Nového nikdo netušil, že by to udělal zrovna takovým způsobem, jakým to udělal. Že bude církev tvořená ze židů i pohanů.

Po 25.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (12/32): Efezským 2,18-20
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Text epištoly Efezským, 2.kapitoly, 18. – 20. verš, popisuje mír, který nastal v osobě Pána Ježíše, když smířil židy a pohany. Tento mír přirovnává apoštol Pavel k obrazu chrámu. Dříve nemyslitelné propojení jednotlivých oddílů stánku úmluvy je nyní pryč. Přehrady táborů židů a pohanů padly, když Kristus dokončil své dílo spasení. Stávají se jedním tělem a jediným kritériem je pro ně Kristus. Pojďme se podívat na roztrženou oponu v chrámu od vrchu až dolů, na nový začátek.

Pá 22.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (11/32): Efezským 2,11-17
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Druhá kapitola listu Efezským od jedenáctého do sedmnáctého verše představuje dvě výrazné skupiny tehdejšího Efezu, pohanství a židovství. Apoštol Pavel popisuje obě tato společenství, a upozorňuje na velikou změnu, která nastává v místní společnosti. A to pro Kristovu prolitou krev, pro zvláštní novou zvěst, která lidi spojuje v jedno a nedělá rozdíl mezi židem a pohanem. Boží smíření totiž spočívá na úplně jiném základě, na hodnotě právoplatného Božího dítěte. Pojďme se do této pravdy zaposlouchat také.

Čt 21.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (10/32): Efezským 2,4-10
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Ve druhé kapitole listu Efezským, od čtvrtého do desátého verše, apoštol Pavel hovoří o spasení z milosti a vybízí nás k tomu, abychom je přijali. Přijde totiž čas, kdy se spojíme s nebeskými bytostmi a budeme oslavovat Boha. Protože nám dal své úžasné spasení, obětoval svého Syna. A jediným motivem pro naši spásu byla a je Boží láska. Člověk se nespasí sám, člověk sám je bez šance. Pojďme se sytit Božím slovem a nechat se povzbudit.

St 20.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (9/32): Efezským 2,1-3
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Ve 2. kapitole listu Efezským, v prvních dvou verších se zaměříme na povídání apoštola Pavla o církvi jako o Božím chrámu. Mluví tu o úžasné Boží moci, která se projevila v nás, jež jsme díky hříchu byli duchovně mrtví, oddělení od zdroje života, od toho, který nás stvořil ke svému obrazu. Jako bytosti stvořené s duchem v těle, zůstaňme těmi, koho Bůh použije a bude z nás stavět svůj chrám. Buďme Kristovým materiálem.

Út 19.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (8/32): Efezským 2, přehled
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V přehledu druhé kapitoly listu Efezským si připomeneme atmosféru prvního století našeho letopočtu, kdy v Efezu výrazně pronikaly dva základní životní směry – modlářství a židovství. Do této atmosféry přináší apoštol Pavel evangelium Pána Ježíše Krista a Boží Duch mocně působí. Lidé se obracejí, opouštějí svůj předchozí způsob života a nechávají se Pánem Ježíšem osvobozovat k životu novému. Stávají se z nich noví lidé a Duch svatý dále pracuje na jejich charakteru. Pojďme o této proměně přemýšlet víc.

Po 18.03
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (7/32): Efezským 1,17-23
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Dostáváme se k závěru 1. kapitoly listu Efezským. Jedná se o soupis Pavlových děkovných i prosebných modliteb, které apoštol vyslovuje na adresu sboru v Efezu. Tento modlitební seznam apoštola Pavla pro nás může být motivací. Zároveň je ale jasné, že pokud by Duch svatý neotevřel náš rozum, naše srdce a nedal moudrost v poznání Boha, neměli bychom pochopení pro Boží slovo, pro texty z Bible. Kde můžeme získat poznání Boha? Toužíte ho vy poznat? Pojďme na to hledat odpověď.

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout