Playlist

Živé vysílání

02:45 Písničky
03:00 Za obzor
Aljaška (1/2) (R)
04:00 Písničky
04:15 #nofilter
Jonáš, příběh rebelujícího proroka (2): Kudy ke mně Bůh může? (R)
04:45 Písničky
05:15 Život víry
Jan Fleischmann (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Nejen chlebem

images/porady/chleb.png

„Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Životodárný pokrm pro lidskou duši z toho nejčistšího zdroje - Bible - si můžete dopřát s pořadem Nejen chlebem, ve kterém se v ročních cyklech střídají kazatelé Božího slova. 

Vysílací časy: čtvrtek 8:30 + 10:15 na Radiu Proglas / pátek 19:45 ® / pondělí 5:00 ®
Stopáž: 15 minut
Hovoří: Jiří Kostelník
Odpovědný redaktor: Jakub Lofítek

Izák a Jákob

Autor celoročního cyklu úvah pro relaci Nejen chlebem, pastor Jiří Kostelník, představuje v aktuálním dílu kontrast mezi Ezauem a Jákobem, ale také Bábelem a Bét-elem. U Jákoba vidíme, že to, za čím se pohané v Bábelu marně lopotili, se Abrahamovu potomku děje „jen tak“ shůry – od Boha! Sám Bůh sestoupil až dolů na zem, aby se s ním setkal. O co vzácnější možnost máme my, kteří se můžeme osobně setkat s Bohem v Ježíši Kristu.

Premiéra: čtvrtek 25. 7., 8:30, Reprízy: čtvrtek 25. 7., 10:15, pátek 26. 7., 19:45, pondělí 29. 7., 5:00

Izák - předobraz Krista

Obětování Izáka byla vrcholná zkouška Abrahamovy víry v Boží zaslíbení. Z Izáka měl vzejít veliký národ – a v budoucnu Kristus. Kontext daného biblického příběhu přináší relace Nejen chlebem a úvaha pastora Jiřího Kostelníka.

Premiéra: čtvrtek 18. 7., 8:30, Reprízy: čtvrtek 18. 7., 10:15, pátek 19. 7., 19:45, pondělí 22. 7., 5:00

Hospodinova osobní návštěva

„Abraham měl svému potomstvu stále připomínat tu nejdůležitější věc: aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo.“ Kontext této výzvy objasní aktuální vydání relace Nejen chlebem a úvaha Jiřího Kostelníka, pastora sboru Apoštolské církve v Kopřivnici.

Premiéra: čtvrtek 04. 7., 8:30, Reprízy: čtvrtek 04. 7., 10:15, pátek 05. 7., 19:45, pondělí 08. 7., 5:00

Všichni se budou smát

„Když lidé uslyší o Kristu – každý se bude smát. Jednoho naplní radost, druhého posměch. Jednoho úžas, protože rozumí a věří, druhého smích, protože nerozumí a nevěří.“ Jak tato slova korespondují s příběhem biblické knihy Genesis, objasňuje pastor Jiří Kostelník.

Premiéra: čtvrtek 11. 7., 8:30, Reprízy: čtvrtek 11. 7., 10:15, pátek 12. 7., 19:45, pondělí 15. 7., 5:00

Smlouva obřízky

„Cesta smlouvy, ve které je Bůh našim Bohem, vede přes chladné vody křtu do reálného života každodenního rozhodného následování,“ konstatuje Jiří Kostelník, pastor sboru Apoštolské církve v Kopřivnici a autor celoročního cyklu úvah pro pořad Nejen chlebem. Aktuální díl nabízí výklad další části biblické knihy Genesis.

Premiéra: čtvrtek 27. 6., 8:30, Reprízy: čtvrtek 27. 6., 10:15, pátek 28. 6., 19:45, pondělí 01. 7., 5:00

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout