Playlist

Živé vysílání

19:30 Písničky
19:45 Nejen chlebem
Němý Bobeš (R)
20:00 Písničky
20:15 Světem Bible
Žalmy (44/108): Žalm 62,1-13
20:45 Písničky
21:00 Večer pod lampou
Jan Heller: Bůh sestupující (8)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

Ještě ke stávce škol


Pomoc v Africe

Česká redakce symbolicky adoptuje dvě redaktorky TWR v Africe

Dvě věřící ženy pracující jako redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe, potřebují pro svou práci nejen modlitební, ale i finanční podporu.

Žijí a pracují v silně muslimském prostředí, které nemá pro křesťany pochopení a už vůbec není přátelsky nakloněné zvěsti evangelia. Protože jsou tyto ženy mnohdy vystaveny pronásledování, nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejnit jejich jména ani fotografie. Jména, pod kterými vám je představíme, jsou tedy jen přezdívky. Seznamte se s těmi, které jsme „adoptovali“ do pomyslné rodiny naší redakce: Sestra Tamara byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné době připravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví v jazyce této oblasti severní Afriky – severoafrické francouzštině.

Pro sestru Sunny je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při přípravě křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje ve svém rodném jazyce rozhlasové programy pro mládež a také relace pro rodinu. Na oba programy docházejí stovky reakcí, protože se v nich dotýká témat, o kterých se v její kultuře zřídkakdy diskutuje.

Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím nepřátelského světa; finanční pokrytí jejich osobní potřeby mají na starosti jiní.

Pracovníci české redakce se v roce 2010 rozhodli tyto redaktorky symbolicky adoptovat. Co tím myslíme?

České vysílání Trans World Radia z Monte Carla od roku 1970 bylo v době komunismu plně sponzorováno dary věřících ze zahraničí. I po vzniku samostatné redakce TWR na českém území v roce  závisela její činnost zpočátku cele a později částečně na darech ze zahraničí.

Jsme vděční za to, že si čeští věřící a české církve uvědomují svoji zodpovědnost za křesťanskou misii a zapojili se do financovaní TWR-CZ. Dnes tvoří dary věřících z české republiky nejdůležitější zdroj financování činnosti TWR. Menší část zdrojů pochází z darů ze zahraničí a ze společných projektů spolupráce s TWR-E.

Po 20 letech od revoluce si redakce TWR-CZ řekla, že je čas k převzetí alespoň částečné zodpovědnosti za jiné, za ty, kteří v nesvobodě nesou evangelium lidem a riskují nejen svoje osobní pohodlí, ale také bezpečnost, vlastní životy a mnohdy i životy svých blízkých. 

Rozhodli jsme se přijmout na dálku patronát nad oběma sestrami tak, abychom jejich kousek služby nesli společně s nimi. Představujeme si je jako součást naší širší rodiny – tedy rodiny, kterou tvoří redakční tým se stovkami našich modlitebních, morálních a finančních podporovatelů.

Co pomoc pro Tamaru a Sunny obnáší v praxi?

  • Naši modlitební podporu pro jejich práci i osobní život. O potřebách pro práci sester v prostředí jejich služby čtěte zde.

  • Materiální zajištění jejich mzdy (nebo alespoň části)

Tímto dáváme každému zájemci možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce uvnitř Trans World Radia. Jako tým TWR-CZ chceme spolu s těmi z vás, kteří vnímáte tuto situaci podobně jako my, také nést kousek jejich finančních potřeb. Tento krok činíme s vědomím toho, že jsme součástí Kristovy církve, s biblickou odpovědností vůči potřebám druhých a také jako rodina přátel a posluchačů TWR.

Nezáleží na tom, zda se společnou cestou podaří pokrýt celou mzdu obou sester, (která ve srovnání s naším prostředím není vysoká), nebo jen její část. Vše se jednoduše bude odvíjet podle našich možností a ochoty a není třeba deklarovat žádné závazky.

Pokud se kdokoliv z vás bude chtít k této iniciativě připojit může své dary poukazovat na účet TWR-CZ. K rozlišení účelu uveďte koncové trojčíslí variabilního symbolu 333.

Podrobné informace o tom, jak poslat dar, najdete v rubrice Zapoj se - finančně.

První peníze na tento projekt se začaly vybírat v listopadu roku 2009. Předpokládaná potřeba  na plné krytí mzdových nákladů byla asi 19 tis. Kč měsíčně. TWR-CZ není vázáno povinností uhradit plnou výši mzdy, přesto jsme rádi, že můžeme touto cestou přispět a zprostředkovat vaši pomoc. Do 31.12. 2016 bylo prostřednictvím TWR-CZ zasláno na konto Afrika 370 tis Kč, z toho se v roce 2016 vybralo 38 tis.

 Děkujeme!

 

Vytisknout E-mail

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout