Playlist

Živé vysílání

01:00 Interval
Oboroh: Šel přes potok Cedron k hoře (R)
02:00 Písničky
02:15 hLáska
Jak sdílet dobrou zprávu v rodině (R)
02:45 Písničky
03:00 Za obzor
Aljaška (1/2) (R)
04:00 Písničky

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Pomoc v Africe

Česká redakce symbolicky adoptuje dvě redaktorky TWR v Africe

Dvě věřící ženy pracující jako redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe, potřebují pro svou práci nejen modlitební, ale i finanční podporu.

Žijí a pracují v silně muslimském prostředí, které nemá pro křesťany pochopení a už vůbec není přátelsky nakloněné zvěsti evangelia. Protože jsou tyto ženy mnohdy vystaveny pronásledování, nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejnit jejich jména ani fotografie. Jména, pod kterými vám je představíme, jsou tedy jen přezdívky. Seznamte se s těmi, které jsme „adoptovali“ do pomyslné rodiny naší redakce: Sestra Tamara byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné době připravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví v jazyce této oblasti severní Afriky – severoafrické francouzštině.

Pro sestru Sunny je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při přípravě křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje ve svém rodném jazyce rozhlasové programy pro mládež a také relace pro rodinu. Na oba programy docházejí stovky reakcí, protože se v nich dotýká témat, o kterých se v její kultuře zřídkakdy diskutuje.

Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím nepřátelského světa; finanční pokrytí jejich osobní potřeby mají na starosti jiní.

Pracovníci české redakce se v roce 2010 rozhodli tyto redaktorky symbolicky adoptovat. Co tím myslíme?

České vysílání Trans World Radia z Monte Carla od roku 1970 bylo v době komunismu plně sponzorováno dary věřících ze zahraničí. I po vzniku samostatné redakce TWR na českém území v roce  závisela její činnost zpočátku cele a později částečně na darech ze zahraničí.

Jsme vděční za to, že si čeští věřící a české církve uvědomují svoji zodpovědnost za křesťanskou misii a zapojili se do financovaní TWR-CZ. Dnes tvoří dary věřících z české republiky nejdůležitější zdroj financování činnosti TWR. Menší část zdrojů pochází z darů ze zahraničí a ze společných projektů spolupráce s TWR-E.

Po 20 letech od revoluce si redakce TWR-CZ řekla, že je čas k převzetí alespoň částečné zodpovědnosti za jiné, za ty, kteří v nesvobodě nesou evangelium lidem a riskují nejen svoje osobní pohodlí, ale také bezpečnost, vlastní životy a mnohdy i životy svých blízkých. 

Rozhodli jsme se přijmout na dálku patronát nad oběma sestrami tak, abychom jejich kousek služby nesli společně s nimi. Představujeme si je jako součást naší širší rodiny – tedy rodiny, kterou tvoří redakční tým se stovkami našich modlitebních, morálních a finančních podporovatelů.

Co pomoc pro Tamaru a Sunny obnáší v praxi?

  • Naši modlitební podporu pro jejich práci i osobní život. O potřebách pro práci sester v prostředí jejich služby čtěte zde.

  • Materiální zajištění jejich mzdy (nebo alespoň části)

Tímto dáváme každému zájemci možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce uvnitř Trans World Radia. Jako tým TWR-CZ chceme spolu s těmi z vás, kteří vnímáte tuto situaci podobně jako my, také nést kousek jejich finančních potřeb. Tento krok činíme s vědomím toho, že jsme součástí Kristovy církve, s biblickou odpovědností vůči potřebám druhých a také jako rodina přátel a posluchačů TWR.

Nezáleží na tom, zda se společnou cestou podaří pokrýt celou mzdu obou sester, (která ve srovnání s naším prostředím není vysoká), nebo jen její část. Vše se jednoduše bude odvíjet podle našich možností a ochoty a není třeba deklarovat žádné závazky.

Pokud se kdokoliv z vás bude chtít k této iniciativě připojit může své dary poukazovat na účet TWR-CZ. K rozlišení účelu uveďte koncové trojčíslí variabilního symbolu 333.

Podrobné informace o tom, jak poslat dar, najdete v rubrice Zapoj se - finančně.

První peníze na tento projekt se začaly vybírat v listopadu roku 2009. Předpokládaná potřeba  na plné krytí mzdových nákladů byla asi 19 tis. Kč měsíčně. TWR-CZ není vázáno povinností uhradit plnou výši mzdy, přesto jsme rádi, že můžeme touto cestou přispět a zprostředkovat vaši pomoc. Do 31.12. 2016 bylo prostřednictvím TWR-CZ zasláno na konto Afrika 370 tis Kč, z toho se v roce 2016 vybralo 38 tis.

 Děkujeme!

 

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout