Playlist

Živé vysílání

21:30 Písničky
22:00 Řeka života
Božena Jehličková (R)
23:00 Večer pod lampou
Jiří Hurta: Zákon a milost (1/4) (R)
00:00 Přehled pořadů, písničky
00:15 Světem Bible
Kazatel (7/15): Kazatel 6,1-12 (R)
00:45 Písničky

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Světem Bible

images/porady/ttb.png

Legendární cyklus rozhlasových biblických výkladů, které se poprvé v éteru objevily v USA v roce 1967. K dnešnímu dni se vysílá ve více než stovce jazyků po celém světě a podle posluchačských ohlasů má stále nebývalý vliv na životy lidí.

Vysílací časy: pondělí-pátek 20:15 / noční reprízy: pondělí-pátek 0:15
Stopáž: 30 minut
Autor: Dr. John Vernon McGee
Hovoří: Pavel Vopalecký

Přísloví (37/44): Přísloví 24. kapitola

Rozloučíme se s texty psanými rukou krále Šalomouna. Vzkaz jeho sbírek přináší jasné poselství: „Moudrý muž je mocný, a kdo má poznání, upevňuje svou sílu.“ Znovu nám ukazuje, jak důležitá je v životě člověka moudrost. Snaží se nás vybídnout, abychom ji hledali a drželi se jí, neboť jen ona nám zajistí nadějnou budoucnost.

Premiéra: středa 12. 6., 20:15, Reprízy: čtvrtek 13. 6., 0:15

Přísloví (36/44): Přísloví 23. kapitola

Šalomoun svým čtenářům radí, jak směřovat ke správnému způsobu života, k jeho pravé kvalitě, abychom dokázali odlišit modrost od hlouposti. Přináší varování na konto alkoholu, nevěstky a dalších zoufalých skutků lidí. Mluví i o výchově, o vztazích mezi rodiči a dětmi a nabízí řešení.

Premiéra: úterý 11. 6., 20:15, Reprízy: středa 12. 6., 0:15

Přísloví (34/44): Přísloví 21, 1 – 31

V knize Přísloví už delší dobu postupujeme podle toho, že si verše rozdělíme do tematických hromádek. Král Šalomoun v tomto oddílu mluví o klikaté cestě nemoudrých. O neochotných služebnících, posměvačích, nečestných a pyšných lidech. O srdci člověka a o tom, že před Bohem nemůžeme nic hrát. Umístil sem moudrosti o vítězstvích, která nacházíme jen u Boha, pokud se naše plány prolnou s jeho plány. Bůh čeká, až se svěříme do jeho péče. Chce být naším přítelem.

Premiéra: pátek 07. 6., 20:15, Reprízy: pondělí 10. 6., 0:15

Přísloví (35/44): Přísloví 22. kapitola

Slova Šalamounova Přísloví se nyní věnují tématu bohatství a chudoby. Bývá běžné, že si člověk zařizuje svou budoucnost a stará se o to, z čeho bude živ. Má to vliv na mnohé oblasti našeho života. A jen tak mimochodem, při výběru kamaráda hledíte na majetek nebo na povahu člověka?

Premiéra: pondělí 10. 6., 20:15, Reprízy: úterý 11. 6., 0:15

Přísloví (33/44): Přísloví 20, 1 - 30

Kniha Přísloví v sobě shrnuje zvláštní božskou moudrost. Slouží jako cílevědomá škola základních směrů a postojů pro nejrůznější oblasti života. Král Šalomoun předává jejím studentům poznání. Školu moudrosti máme i my ve čtení a studiu Božího slova. Ukazuje správnou cestu, směr k Ježíši, k jediné šanci pro věčný život. Abychom byli vzorem pro druhé, pro naše děti, nechme se povzbudit k touze líbit se Bohu.

Premiéra: čtvrtek 06. 6., 20:15, Reprízy: pátek 07. 6., 0:15

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout