Playlist

Živé vysílání

02:45 Písničky
03:00 Za obzor
Aljaška (1/2) (R)
04:00 Písničky
04:15 #nofilter
Jonáš, příběh rebelujícího proroka (2): Kudy ke mně Bůh může? (R)
04:45 Písničky
05:15 Život víry
Jan Fleischmann (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

O světě, ve kterém je všecko špatně


Nedávno odvysílané pořady

Řazení po týdnech


Hledat:

Zobrazit reprízy:
Světem BibleSvětem Bible
Podcast tohoto pořaduPodcast tohoto pořadu  Poslouchejte na SpotifyPoslouchejte na Apple Podcasts

Legendární cyklus rozhlasových biblických výkladů, které se poprvé v éteru objevily v USA v roce 1967. K dnešnímu dni se vysílá ve více než stovce jazyků po celém světě a podle posluchačských ohlasů má stále nebývalý vliv na životy lidí.

Vysílací časy: pondělí-pátek 20:15 / noční reprízy: pondělí-pátek 0:15
Stopáž: 30 minut
Autor: Dr. John Vernon McGee
Hovoří: Pavel Vopalecký

Den/časPořadPopisAudio
Pá 19.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (7/15): Kazatel 6,1-12
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Rozhodující otázkou je, pro co vlastně žijeme. Co ponejvíce zaměstnává naši mysl, čemu věnujeme svůj čas, svůj život? Co je naší hlavní vidinou po které toužíme, a na kterou často myslíme? O Šalomounově moudrosti snad nikdo nepochybuje. Dokonce o ní nepochyboval ani sám Šalomoun. Ale podívejte se, kam dospěl i se svou moudrostí, když se vzdálil od Boha.

Čt 18.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (6/15): Kazatel 5,1-20
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Kazatel nám ukazuje, jak to může docela snadno dopadnout s člověkem, který je velice obdarovaný. I Šalomoun, tento Bohem mimořádně obdařený člověk, který měl tolik zkušeností s Hospodinem, člověk, který postavil snad nejkrásnější chrám Hospodinu, a proslavil izraelský národ, i tento člověk v závěru svého života zklamal a nebyl právě vzorem hodným následování.

St 17.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (5/15): Kazatel 4,1-16
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Beznaděj někdy člověka zachvátí a pronásleduje i dlouhou dobu. Může být důsledkem různých životních zklamání, ztráty nadějí, ideálů nebo zklamáním o sobě samém. Dostaví se pochybnost o smyslu věcí. Kde tedy vzít spolehlivé výchozí informace pro naše úvahy o životě? Bezchybnou logikou totiž můžeme klidně dospět k úplným nesmyslům i v matematice. Pokud výchozí předpoklady nebudou správné, nepomůže ani správná logická úvaha.

Út 16.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (4/15): Kazatel 3,1-22
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Ano, když člověk odmítl Boží cestu a vydal se hned v ráji svou vlastní životní zkratkou, Pán Bůh mu v tom nebránil. Velkoryse jej nechal, aby si sám ověřil, že lepší cesta než ta podle Boží rady prostě neexistuje. Přesvědčili jste se o tom také? Tyto myšlenky dolehly i na samotného Šalomouna a nebyl s tím spokojen.

Po 15.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (3/15): Kazatel 2,8-26
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Je asi těžké odhadnout, jakou část svého života zaměřil Šalomoun na budování domů a měst, na zúrodňování zahrad a vinic, na získávání vzácných předmětů a materiálů. Tato činnost byla jistě velmi zajímavá a dávala mu náplň pro zítřejší den, pro budoucí rok. Ale pak přišlo období, kdy Šalomoun začal uvažovat, k čemu to všechno vlastně bude dobré! A co s tím vůbec bude dál.

Pá 12.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (2/15): Kazatel 1,9-18
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Člověk touží stále po něčem novém, po nějakém vzrušení. Proto podniká spoustu věcí a pachtí se za novými zážitky nejrůznějšího druhu. Koneckonců i to lidské poznání je zážitek po kterém lidé touží, a to taky není nic nového. Život člověka v podstatě přes všechnu technickou inovaci zůstává v principu stejný, a především stejně neuspokojený. V Šalomounově textu jde právě o tyto základní principy, které platí dodnes a které budou platit, dokud člověk bude existovat.

Čt 11.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Kazatel (1/15): Kazatel 1, 1-8
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Z knihy Kazatel zjistíme, že bez Krista se nemůžeme líbit Bohu a že dokonce ani sami nemůžeme dosáhnout nějakého uspokojení, i kdybychom se zmocnili celého světa. Svět totiž nemůže uspokojit srdce člověka. Klíčovým slovem knihy Kazatel je slovo "marnost".

St 10.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (13/13): Filipským 4,9-23
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Závěrečný komentář k listu Filipským nám ukáže, jak si apoštol Pavel uvědomuje odpovědnost, kterou jako vůdce v církvi má. Kterou mu dal Bůh, neboť lidi kolem sebe učí nejen svými slovy, nýbrž především svým příkladem. A utvrzuje, že "Příklad číslo jedna" je sám Pán Ježíš Kristus a Pavel jen zprostředkovává, jak Pána Ježíše následovat.

Út 09.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (12/13): Filipským 4,4-8
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Apoštol Pavel, stejně jako všichni jeho současníci, předpokládal, že Pán Ježíš přijde velmi brzy, že vlastně už přichází. Proto také své jednání, rozhodování a celý způsob života svému očekávání podřizovali. A s velkým nasazením usilovali o záchranu dalších lidí. Možná by nějak ovlivnilo naše smýšlení, naše hodnocení různých situací i samotné chování, kdybychom si blízkost Pánova příchodu také lépe uvědomovali.

Po 08.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (11/13): Filipským 3,17-4,4
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Apoštol Pavel nám v dnešní části listu Filipským ukazuje, že zakotvení v Pánu Ježíši je velmi důležité. Náš život může stát jedině na něm samotném. Nejde tu o věrnost, kterou v sobě nějak vyprodukujeme my sami, ale jedná se primárně o vztah s Pánem, který způsobí naše duchovní zrání.

Pá 05.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (10/13): Filipským 3,14-21
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Přemýšleli jste někdy o tom, že vlastně ve svém životě každý následujeme příklady lidí kolem nás? Aniž nám to někdo radí, od dětství následujeme lidské příklady. Někdy dobré příklady, někdy velmi dobré, někdy i méně dobré, nebo dokonce zlé. Apoštol Pavel používá příklad Pána Ježíše.

Čt 04.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (9/13): Filipským 3,7-14
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Lidé si někdy zakládají na neuvěřitelných věcech a myslí si, jaké nemají přednosti! Totéž si to o sobě myslel apoštol Pavel. Ovšem jen do chvíle, než se osobně setkal s Ježíšem Kristem! To setkání na cestě do Damašku znamenalo pro Pavla nepředstavitelnou proměnu měřítek a hodnot. Všechno, na čem si do té doby zakládal, všechno, čím se chlubil, se mu najednou v přítomnosti Pána Ježíše rozplynulo v páru. A zmiňuje proč.

St 03.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (8/13): Filipským 3,1-11
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Radost, o které zde apoštol Pavel hovoří, je "radost v Pánu". Nejde tu jen o nějaký emocionální stav, který přichází na povel, odněkud ze vzduchoprázdna, nebo dokonce stav, který lze určitým způsobem nacvičit, ale tato radost je výsledkem úzkého a radostného vztahu s Pánem Ježíšem. Takováto radost pak už nemusí být tolik závislá na vnějších okolnostech. I když život přinese těžké věci, jak to sám apoštol Pavel v tomto listu velmi zřetelně dokazuje, přesto je možné mít plnou radost v Pánu.

Út 02.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (7/13): Filipským 2,14-30
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Čím větší je tma, tím více je vidět každé maličké světélko, to je známý efekt. I my máme být třeba jako ta malá světélka ve svém okolí, jako ty docela nenápadné hvězdy na temné noční obloze a svítit. Co to pro nás znamená? Jak se dělá takové svícení?

Po 01.07
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (6/13): Filipským 2, 6-16
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Náš text hovoří o panství Pána Ježíše. Je nutno vzít na vědomí, že hlavním Božím záměrem je vyvýšení Krista nade vše. To, co činí naši malou planetu Zemi jedinečnou a mimořádně významnou v celém vesmíru, proč Bůh tuto nemocnou planetu ještě nechává existovat a proč se jí dále zabývá, je právě oběť Pána Ježíše. Ježíš Kristus je naplněním mnoha Božích slibů a cestou k uskutečnění Božích záměrů.

Pá 28.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (5/13): Filipským 2,1-11
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Přestože je apoštol Pavel ve vězení, raduje se v Pánu. Dává najevo, že jeho radost může být ještě plnější, ještě bohatší, ještě větší, když bude vědět, že evangelium naplno pracuje v životech filipských věřících i se všemi svými blahodárnými účinky na proměnu jejich myšlení.

Čt 27.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (4/13): Filipským 1,14-30
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Apoštol Pavel před nás staví základní filozofii křesťanova života. "Žít je Kristus" a "zemřít je zisk". Je to člověk zdravě zaměřený na cíle, na účel věcí. Zisk chápe jako to, co dostaneme navíc, když jsme do něčeho investovali. Jestliže tedy "život je Kristus a zemřít je zisk, znamená to získat ještě více z Krista". S čistým srdcem chce sloužit svému milovanému Pánu a lidem ke spáse.

St 26.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (3/13): Filipským 1, 9-18
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Apoštol Pavel hovoří o lásce. A nejde pouze o city, ale i o rozum, o poznání a o hlubokou vnímavost, která nás má vést k rozpoznání toho, na čem záleží! Mluví o důležitých věcech, které ochraňují a vedou naše myšlenky, směr našeho srdce. A přímo souvisí s rozeznáváním tzv. Boží vůle pro náš praktický život.

Út 25.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (2/13): Filipským 1,1-8
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Apoštol Pavel měl ke společenství věřících křesťanů ve Filipech opravdu krásný vztah. Kromě projevů díků ale nezapomíná ani na potřebné přímluvy a povzbuzení. Slova z této epištoly, že něco činí s radostí, totiž nápadně vyniknou v okamžiku, kdy si uvědomíme, odkud je píše, z jakých podmínek. Totiž ze svého vězení. Přesto je vhodné nazvat tento dopis dopisem radosti.

Po 24.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Filipským (1/13): Úvod
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Přinášíme rozbor další knihy Nového zákona, epištoly Filipským. Apoštol Pavel navštívil město Filipis na své druhé misijní cestě. Teď píše tamním křesťanům dopis z římského vězení. Tento díl nám nastíní určité dobové a historické zázemí této knihy.

Pá 21.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (44/44): Přísloví 31. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Myšlenky poslední kapitoly knihy Přísloví stojí za to. Nyní totiž přichází "Píseň o statečné ženě" a zkoumání jejích zvláštních charakteristických rysů.

Čt 20.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (43/44): Přísloví 30. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký
St 19.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (42/44): Přísloví 29. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký
Út 18.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (41/44): Přísloví 28. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V této kapitole se zaměříme na hřích. Doktor McGee vyzdvihuje aktuálnost tohoto textu. Ve svém výkladu hovoří o komplexu viny, který člověka pronásleduje, i když viník není zjištěn a vina ještě vůbec není prokázána. Zmiňuje výhody správného jednání a čestnosti v poměru k nevýhodám.

Po 17.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (40/44): Přísloví 27. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
27. kapitola se zaměřuje na vztahy. Popisuje skutečného přítele, který nás dokáže pravdivě ohodnotit, nebo naopak pokrytce, který se snaží druhému především zalíbit. Přináší napomenutí a povzbuzení do vztahů s druhými lidmi, jak s nimi vycházet a s kterými se sblížit.

Pá 14.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (39/44): Přísloví 26. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Předložený text se z velké míry dotýká zrádných lidí. Nazývá je blázny, protože jejich jednání je zkažené a neprospívá jim samým ani okolí. Naznačuje, že spadnou do jámy, kterou sami kopou druhým. Prochází kolem moudrosti a ani si ji nevšimnou.

Čt 13.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (38/44): Přísloví 25. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
25. kapitolou začíná nový úsek knihy Přísloví, který byl sepsán později a je z pera moudrých mužů judského krále Chizkijáše. Přináší verše z prostředí královského paláce. Vybízí, ať se vyhýbáme podlým formám jednání a poskytuje rady k uzdravení duše člověka.

St 12.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (37/44): Přísloví 24. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Rozloučíme se s texty psanými rukou krále Šalomouna. Vzkaz jeho sbírek přináší jasné poselství: „Moudrý muž je mocný, a kdo má poznání, upevňuje svou sílu.“ Znovu nám ukazuje, jak důležitá je v životě člověka moudrost. Snaží se nás vybídnout, abychom ji hledali a drželi se jí, neboť jen ona nám zajistí nadějnou budoucnost.

Út 11.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (36/44): Přísloví 23. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Šalomoun svým čtenářům radí, jak směřovat ke správnému způsobu života, k jeho pravé kvalitě, abychom dokázali odlišit modrost od hlouposti. Přináší varování na konto alkoholu, nevěstky a dalších zoufalých skutků lidí. Mluví i o výchově, o vztazích mezi rodiči a dětmi a nabízí řešení.

Po 10.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (35/44): Přísloví 22. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Slova Šalamounova Přísloví se nyní věnují tématu bohatství a chudoby. Bývá běžné, že si člověk zařizuje svou budoucnost a stará se o to, z čeho bude živ. Má to vliv na mnohé oblasti našeho života. A jen tak mimochodem, při výběru kamaráda hledíte na majetek nebo na povahu člověka?

Pá 07.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (34/44): Přísloví 21, 1 – 31
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V knize Přísloví už delší dobu postupujeme podle toho, že si verše rozdělíme do tematických hromádek. Král Šalomoun v tomto oddílu mluví o klikaté cestě nemoudrých. O neochotných služebnících, posměvačích, nečestných a pyšných lidech. O srdci člověka a o tom, že před Bohem nemůžeme nic hrát. Umístil sem moudrosti o vítězstvích, která nacházíme jen u Boha, pokud se naše plány prolnou s jeho plány. Bůh čeká, až se svěříme do jeho péče. Chce být naším přítelem.

Čt 06.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (33/44): Přísloví 20, 1 - 30
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví v sobě shrnuje zvláštní božskou moudrost. Slouží jako cílevědomá škola základních směrů a postojů pro nejrůznější oblasti života. Král Šalomoun předává jejím studentům poznání. Školu moudrosti máme i my ve čtení a studiu Božího slova. Ukazuje správnou cestu, směr k Ježíši, k jediné šanci pro věčný život. Abychom byli vzorem pro druhé, pro naše děti, nechme se povzbudit k touze líbit se Bohu.

St 05.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (32/44): Přísloví 19, 1 – 29
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví je sbírkou moudrých vět, které vycházejí z dlouhodobé zkušenosti a jsou předmětem výuky, kterou nabízí sama moudrost. Představuje pohled na prozíravého, obezřetného člověka. Verše krále Šalomouna tu mají co říct k rodinným vztahům, k lenosti, která se projevuje jak v oblasti fyzické, tak oblasti duševní, ale i k plánům, které člověk chystá. Mluví o chudákovi či nemajetném člověku. O touze po duchovním poznání v osobním spojení a živém kontaktu s Ježíšem. Povzbuzují nás k lepší cestě než předkládat Bohu své plány, a to tvořit je rovnou s ním.

Út 04.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (31/44): Přísloví 18,1 - 24
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V knize Přísloví jsme inspirování k touze po moudrém rozměru života. Poznání moudrosti je záležitostí ochoty a touhy ji získávat. Nejsou to kvality vědomostní, ale i vytrvalost a další dobré vlastnosti. Král Šalomoun hovoří o hlupákovi. Ale také o řeči a jejích dobrých a špatných stránkách. Co nese náš jazyk? Klevety, pomluvy nebo zprávu o Ježíši Kristu? Ukazujeme cestu spasení? Bůh se nám v Ježíši chce stát hradem, místem klidu a bezpečí i pro tu nejhorší nepohodu. Ale současně s tím, se nám chce stát tím největším blízkým přítelem, nejen pro těžké situace, ale i pro úspěšné dny v mládí a stáří. Chce celý náš život učinit v sobě šťastným a plným.

Po 03.06
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (30/44): Přísloví 17, 1 - 28
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V našem přemýšlení budeme opět spojovat verše podle témat: o přátelství, hlupácích, zlých lidech, o úplatcích, sporech a o řeči. Král Šalomoun ve svých textech probírá podstatu chování rozumných, ale i naopak hloupých lidí. Ukazuje nedozírné následky, zdroj zmatku a zklamání při následování zla. A vybízí, abychom konali jinak. Naštěstí aktivita lidí ještě neznamená aktivitu Boží. Bůh touží zničit zlo v našich životech, a dává nám šanci poznat Boží dobro. Abychom byli ratolestí naroubovanou do kmene, kterým je Pán Ježíš Kristus. Mohli být radostnými křesťany a svůj zdroj radosti, Krista, přenášeli dál. Naše radost může mít spolehlivý pramen jedině v něm.

Pá 31.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (29/44): Přísloví 16. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví nabízí bohatství moudrosti. Verše jsou opět čteny ne, jak jdou za sebou, ale podle společného tématu. Krátké věty pocházejí z dlouhé zkušenosti času a životního strádání. Instrukce, které zapsal Šalomoun před mnoha staletími, jsou varováním, aby lidé hlídali svou cestu. Mohou se dotknout kohokoliv, kdo naslouchá pozorně. Za působení Ducha svatého svůj mocný účinek projevují ve všech dobách a promlouvají do srdcí lidí různým způsobem. Text mluví o oblasti řeči, jednoho z nejslabších míst v životě věřícího člověka. Hovoří o plánech, které člověk chystá. Proto plánujme s Bohem na modlitbách.

Čt 30.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (28/44): Přísloví 15. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Myšlenkový náboj knihy Přísloví je obrovský. Její obsah jen obohatí naše životy a dobře poslouží svými opakovanými výzvami k moudrosti a prozíravosti. Píle, vytrvalost a cílevědomost jsou cestou k dosažení cíle jak v materiálním, tak v duchovním světě. Opakem je lenost a pohodlnost. Není totiž možné poznat krásu intimního života s Pánem, pokud se nebudeme schopni vzdát určitého svého duševního pohodlí, které většinou spočívá v pasivním odpočinku. Třeba sledováním televize, médií apod. Sám král Šalomoun píše: „Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.“.

St 29.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (27/44): Přísloví 15. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Stejně jako minule, i toto setkání propojuje ve svém komentáři verše knihy podle společných témat. Začíná tématem lidské řeči a pokračuje rodinnými vztahy, pokorou, srdcem a tváří člověka. Šalomoun vybízí, ať nezůstáváme ve hříchu. Ale pokud budeme zakořeněni v Bohu a plni Ducha svatého, bude nám dávat sílu ovládat naši mysl i naše ústa. Mějme to na paměti, stávejme se moudrými.

Út 28.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (26/44): Přísloví 14. kapitola
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Výklad veršů čtrnácté kapitoly knihy Přísloví neprobíhá podle sepsaného pořadí. Texty jsou seskupeny podle témat o moudrosti, radosti a smutku, o pohrdání druhými, spravedlnosti a o přímé cestě. Na nich král Šalomoun uvádí protiklady mezi moudrostí a bláznovstvím. Vybízí, abychom se stali bohatí v duchovním životě, ve svém nitru. Naše životní cesta nemá být pasivní, závislá na životních okolnostech, ale všechno máme prověřovat Písmem. Ukazuje, že hlavní orientací pro naši správnou cestu je Bible. Spolupráce s Bohem má představovat vysoce aktivní způsob života. Život služby, odevzdání a důvěry.

Po 27.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (25/44): Přísloví 14,1 – 18
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Už několik týdnů studujeme verše knihy Přísloví. Král Šalomoun nám popisuje podstatu života, a přestože jsou verše psány v minulosti, jedná se o naše současné životní problémy. V tom, co čteme, je obsažena Boží moudrost, která je podávána po kapkách tak, abychom ji byli schopni vstřebat. Ve čtrnácté kapitole knihy Přísloví jsou opět jednotlivé verše samostatnými celky se svým vlastním mocným obsahem. Šalomoun chce jimi vysvobodit naše duše a uvést je do svobody Božích dětí, na cestu pro náš život. „Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě,“ říká.

Pá 24.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (24/44): Přísloví 13,1 – 25
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Třináctá kapitola knihy Přísloví nás povzbuzuje k dobrému životu pomocí různých témat. Jsou to kázeň, výchova, lenost a píle, slovo, spravedlnost a svévole, čekání, bohatství a chudoba a další. Jsme vybízeni, ať vítězíme nad svým starým „já“, s důvěrou v Ježíše Krista, který nás povede. Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti,“ píše autor knihy, král Šalomoun. A dodává, ať hlídáme svá ústa. Dobré slovo je velmi potřebné a vrací radost. Nechme si poradit, buďme moudří v tom, jaké poselství šíříme kolem sebe.

Čt 23.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (23/44): Přísloví 12,1 - 28
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Dvanáctá kapitola knihy Přísloví porovnává spravedlivého se svévolníkem. Ukazuje člověka podle jeho skutečné situace, podle pravdy života, ne podle vnějšího vzhledu nebo podle lidského mínění. Neprohloupíme, budeme-li přijímat instrukce a cvičení, pozorovat a vážit si názorů krále Šalomouna, který nám ve svém textu předává Boží cesty. Pokud jsme dobře zakořenění, můžeme nést dobré ovoce. Projeví se to v přístupu ke všem záležitostem v životě.

St 22.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (22/44): Přísloví 11, 18 – 31
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Literární formu biblické knihy Přísloví vyjadřují dvojice myšlenek – paralely, které jsou základními stavebními kameny hebrejské poezie. V našem vyprávění sledujeme mladíka, který se ve škole moudrosti učí správným a užitečným věcem potřebným pro život. Pochopí, že Boží zákonitosti dobře fungují, i když přímo nevidí aktuální dopad a cele nerozumí své situaci? Probírané verše jedenácté kapitoly nám ukazují rozdíl mezi spravedlností a svévolí. Autor textů, král Šalomoun, nám tu nabízí i jeden humorný verš.

Út 21.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (21/44): Přísloví 11,1 - 19
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Tato část je opět sbírkou poměrně osamocených přísloví, z nichž každé má svou vlastní myšlenku a hloubku. Co platilo za doby krále Šalomouna, platí i dnes. Ve škole moudrosti náš mladý student zjišťuje nejen pravdy duchovní, ale i praktické věci, potřebné pro život. Způsob poznávání Boží cesty a způsob rozhodování je pro každého člověka jiný, ale měřítkem pro život nám zůstává Boží slovo.

Po 20.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (20/44): Přísloví 10,15 – 32
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
V desáté kapitole knihy Přísloví nám autor textu, král Šalomoun, nabízí další část výuky o moudrosti. Vybízí nás, abychom moudrostí nechali zasáhnou náš život a vydali se správným směrem, za pravým cílem cesty života. Máme tu mnoho samostatných prohlášení, která ukazují dobrý příklad pro naše jednání nebo také výstrahu. Jejich moudrost přináší bohatství, které nelze pořídit za peníze. Například obrací pohled na naše slova, jejich vhodné a laskavé používání. Na vysokou moc jazyka, který dovede napáchat mnoho užitečného i špatného.

Pá 17.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (19/44): Přísloví 10, 1 – 14
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Studujeme desátou kapitolu knihy Přísloví. Tento oddíl dává světlo do vztahů mezi lidmi. Objevují se tu dvě protichůdné postavy, které spolu komunikují. První, která jedná bez rozumu. Její bezbožnost jí může přinést chvíle bohatství, ale dopadají na ní důsledky jejího chování. Druhá postava je rozumná, má moudrost a ve svém životě dostává něco mnohem vyššího, vysvobození ze smrti a věčný život. Kéž bychom se svým zájmem o Boží slovo stali moudrými. Oddanost Bohu poskytuje nezměřitelný zisk ve všech oblastech našeho života.

Čt 16.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (18/44): Přísloví 9,1 – 18
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Ve výkladu deváté kapitoly knihy Přísloví se nacházíme ve fázi, kdy je mladík přijat za studenta školy moudrosti. Přesně tam, kde je ředitelem sám Bůh. Moudrost otevřela svou školu a hlasitě zve všechny, kteří se nechají pozvat, a to i nás. Buďme těmi, kteří chtějí opustit hloupost, abychom ve spojení s Pánem poznávali dobré věci a pokoj Boží. Nenechme si hloupostí zaslepit oči, přehlušit svědomí povrchními věcmi a zastřít potřebu duše po věčnosti.

St 15.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (17/44): Přísloví 8,17-36
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Moudrost jedná férově, nikdy nevede k nečestným skutkům, k falešným úmyslům, popisuje autor textu, král Šalomoun v osmé kapitole knihy Přísloví. Moudrost je ráda s člověkem a ráda střeží lidské kroky. Boží láska se zaměřila právě na člověka. Pro získání moudrosti je třeba investovat čas. Žít s Bohem v úzkém kontaktu, v blízkosti s Duchem Božím, který promění postoj srdce a mysli člověka. A v tom je naše výhra, když se vědomě a dobrovolně odevzdáme Boží vůli.

Út 14.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (16/44): Přísloví 8,1-19
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Kniha Přísloví k nám v osmé kapitole mluví o moudrosti, která není záležitostí vzdělání, nýbrž je dostupná všem lidem. To, co moudrost dělá moudrostí nejsou naše hezké myšlenky a vysoce morální názory, ale je to Boží slovo provázané působením Božího ducha. Jde o rozlišování mezi dobrem a zlem. Král Šalomoun ji charakterizuje tak, jak ji převzal od Boha. Jsme vybízeni, abychom moudrost chtěli získat, abychom ji hledali v pokoře před Pánem. Ten pak odstraní závoj z lidského srdce a vzdálí nepochopení.

Po 13.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (15/44): Přísloví 7,1-27
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Autor sedmé kapitoly knihy Přísloví, král Šalomoun, nám představí příběh mladíka, který se nechal svést cizí ženou. Uvidíme jeden z příkladů, jak je člověk váben, aby byl získán pro pro špatné cíle. Takových lákavých nabídek je dnes mnoho a je na nás, jak omezíme jejich vliv. Chraňme své manželství, nejdůvěrnější a nejtěsnější spojení s druhým člověkem. Pisatel ukazuje, jak moc si máme přisvojovat zapsané rady. Máme je na sebe navléknout, a tak je ukazovat druhým. Pak naše moudré jednání otvírá cestu Boží spásy.

Pá 10.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (14/44): Přísloví 6,20-35
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Autor knihy přísloví, moudrý král Šalomoun, nás ve druhé polovině šesté kapitoly nabádá před cizoložstvím, před špatnými představami a vášní, jež jsou původci hříchu. Sledujeme život mladého člověka, který opustil domov a odešel do světa na zkušenou. Nemá zapomenout na věci, které ho učili jeho rodiče. Poučení má mít stále na mysli, tím se mi stanou ochranou před pádem. Partnerský vztah je třeba si hlídat. Ať je náš život a naše manželství svědectvím o tom, že s Bohem se žije lépe. Pak i naše slova budou mít před druhými váhu.

Čt 09.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (13/44): Přísloví 6,1-19
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Člověk, který nemluví jasně, vyvolává hádky a říká ano zlu, může být jak člověk nevěřící, tak bohužel i věřící. Stává se tak při představě Boha, který přivírá oči nad lidskými hříchy. Taková představa je ale milná. Bůh miluje tak, že jeho lásku nejde srovnat s ničím jiným v celém tvorstvu. Stejně tak ale i nenávidí. Šestá kapitola knihy Přísloví obsahuje několik samostatných témat. Král Šalomoun tu uděluje užitečné rady. Mluví o způsobu života, který narušuje kvalitní a efektivní práci a vyjmenovává několik věcí, které Bůh nemá rád.

St 08.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (12/44): Přísloví 5,1-23
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Autor textu, král Šalomoun, zde popisuje vážné téma manželského vztahu. Bůh nás stvořil jako muže a ženu a ustanovil pravidla, která se pro tento vztah uplatňují. Nenechme si deformovat svědomí, nevstupujme do duševní bolesti a potíží, nedopouštějme se kroků směrem ke smrti. Král Šalomoun nemá důvod něco zakrývat a hovoří otevřeně a pravdivě. O hezkých věcech mluví pěkně, o nepěkných tak, aby nás varoval. Rozprava o intimní povaze manželství hovoří otevřeně o nebezpečí, které vychází ze sblížení s cizí ženou.

Út 07.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (11/44): Přísloví 4,18-27
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Pisatel knihy Přísloví, král Šalomoun, nám v krátkých větách nabízí různé cesty života. Úzkou cestu, která nemá mnoho příznivců, ale vede k životu. Druhou cestu širokou plnou zástupů lidí. Je to však cesta soumraku a vede k záhubě. Ono totiž množství příznivců jednoho myšlenkového směru není zárukou správného rozhodnutí. Důležitý je cíl, ke kterému vede. Další věcí je, aby rozhodnutí našeho srdce bylo vědomé a pevné. Pak můžeme v moci Ducha svatého žít posvěcený život, který se Pánu Bohu líbí.

Po 06.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (10/44): Přísloví 4,1-18
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Párová vyjádření veršů v knize Přísloví nás vedou k možnosti volby. Máme na výběr a my se musíme rozhodnout. Některá jdou správným směrem, některá ne. A pro náš život z toho plyne buď užitek a požehnání nebo zátěž svědomí se ztrátou radosti. Autor textu, král Šalomoun, nám nabízí poznávání Božího slova otevřeně i skrytě. Jsme ve fázi, kdy mladý muž opouští otcovský dům a je na něm, aby se orientoval podle toho, co se naučil. Podlehne nebo obstojí? Podle čeho se rozhodujete vy?

Pá 03.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (9/44): Přísloví 3, 23 – 35
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Bojíte se? Lidé se bojí zlých věcí, které by se mohly stát. V obavách z horších dnů, ve stresu z očekávaných nezdarů žijí vyčerpaný život. Pokud máš důvěrný vztah s Pánem Ježíšem, můžeš žít bezpečně. Víš, jak si počínat v konkrétních situacích, vždyť rozumíš Božímu volání, jeho úmyslům s námi. Každý si může vybrat, kterou cestou se vydá. Král Šalomoun nám v knize Přísloví takových rozcestí a možností volby předkládá mnoho. Představuje je v párových vyjádření, která nám ukazují protikladný směr. Učí nás tak správnému rozhodování. Buď moudrost a směr k Bohu nebo pokušení. Kudy se vydáme? Podlehneme nebo obstojíme?

Čt 02.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (8/44): Přísloví 3, 7 – 22
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Blaze tomu, kdo našel moudrost. Boží moudrost má být předmětem našeho zájmu a pozorování. Tyto a další myšlenky vyplývají z textu sedmého až dvacátého druhého verše třetí kapitoly knihy Přísloví. Král Šalomoun nás zdravě poučuje o tom, co člověku prospívá, usměrňuje a vybízí k řádu v Boží rodině. Nabádá k trvalému a čistému vztahu s Bohem a ukazuje potřebu důvěry Pánu a jeho slovu. Mysleme na to, že věčný život a jeho důsledky není možné srovnávat s jakýmikoliv majetkem, zážitkem či pohodlím tohoto světa. Kdo se Božího Písma chopí a drží se ho, ten poznává nový život a působení Ducha svatého.

St 01.05
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (7/44): Přísloví 3, 1- 8
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Jakmile mladý člověk opustí domov, dostává se do reality života. Šalomoun nás na začátku třetí kapitoly knihy Přísloví vybízí, ať chceme a držíme se poznání Božího zákona, jeho myšlení a vůli. Bůh si totiž přeje, abychom měli stejné vlastnosti jako on, abychom mu byli co nejvíce podobni. A to za všech okolností. Poznávání Hospodina je nejlepším způsobem, jak napřímit své klikaté životní stezky. Základem je důvěra Bohu. Ta má mít v našem životě jasnou převahu nad vlastními názory. Král Šalomoun nás ve svém textu orientuje právě na oblast každodenního života, kdy nám hrozí, že bychom si mohli vystačit s vlastní zkušeností a rozumností. Ale pozor, tak to není.

Út 30.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (6/44): Přísloví 2, 1-22
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Jak víte, zkoumání biblických textů nám přináší vysoký užitek. Poznání totiž nepřichází samo sebou. Je závislé na nás samotných, na ochotě obětovat čas a energii. Pokud dostává prostor Boží slovo, Boží vůle, Bůh se stává naší pomocí, je ochráncem a dohlíží na naši cestu. Poznávání Pána Boha a jeho věcí otevírá možnost stát se novými lidmi. Ztrácí se totiž naše falešná sebejistota, naše pýcha. Pakliže si uvědomujeme svoji nedokonalost, jsme ochotni přijímat rady a napomenutí, pak jsme také připraveni k růstu a k získávání moudrosti. Autor textu, král Šalomoun, nám v začátku druhé kapitoly probírané knihy Přísloví sděluje, že ti, kdo mají s Bohem vyjasněný vztah, mohou též počítat s tím, že moudrost vejde do jejich srdce. Ukryjme i my Boží příkazy ve svém nitru.

Po 29.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (5/44): Přísloví 1, 20 – 2, 5
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Zveme vás k poslechu výkladu konce první a začátku druhé kapitoly knihy Přísloví. Není to jen sbírka lidových moudrostí, ukazuje nám příběh mladíka, který roste v muže, v moudrého člověka, který má rozhled. Ne nadarmo se tato část nazývá „Pozváním do školy moudrosti“. Tato výzva nás volá k tomu, abychom se stali učedníky, kteří se budou proměňovat ve svém charakteru. Tedy abychom byli těmi, se kterými může Bůh počítat pro své dílo. Pojďme se na cestu věrnosti Hospodinu podívat do textu krále Šalamouna, ponořit se do myšlenek Božího slova, které proměňují život. Nebudete zklamáni.

Pá 26.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (4/44): Přísloví 1, 10-33
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
První kapitola knihy Přísloví od desátého do třicátého třetího verše, rozebírá téma o pokušení mimo domov. Pojem hřích. Smrt za hřích totiž neznamená zánik těla, ale ztrátu Boží přítomnosti. Přesto pokušení bývá veliké, promyšlené a snadno můžeme přijmout normu lidí kolem nás. Šalomoun nás vybízí, ať nechodíme cestou hříchu. Ať se nehoníme za pomyslným cílem, za ziskem, který pouze chystá léčku života. Boží moudrost volá všechny do školy. Učme se podle měřítek Božího slova, abychom mohli pracovat na Božím díle.

Čt 25.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (3/44): Přísloví 1, 5-9
Autor: John V. McGee, překlad, čte: Pavel Vopalecký 
Věnujeme se první kapitole knihy Přísloví, pátému až devátému verši. Autor, král Šalomoun, ukazuje, k čemu jsou přísloví dobrá. Těm, kdo budou naslouchat, pomohou k vlastnímu rozvoji. Bůh svůj klenot moudrosti nerozházel po Zemi, ale ukryl ho v Písmu a je na nás, abychom ho studiem odhalili. Učení je cesta, jak se stali mnozí lidé rozumnými. Obohaceni Písmem se můžeme stát moudrými. Zkoumání Písma nás obrátí správným směrem. Kniha Přísloví je postavena na takové formulaci textu, která nám ukazuje, jak si v životě počínat moudře a zároveň vidět kontext s hloupostí. Odlišuje věci důležité od nepodstatných.

St 24.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (2/44): Přísloví 1, 1-4
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Starozákonní kniha Přísloví je sbírkou moudrosti. Obsahuje nejen mnoho užitečných myšlenek, které přináší užitek pro náš osobní život. Buď nás příjemně utvrdí, že děláme věci správně, nebo napomene. Posláním Božího slova je, abychom poznali, jak jednáme. Moudrost, tedy schopnost správně využívat znalosti, je umění, kterou nám tento starozákonní biblický šperk pomůže vidět.

Út 23.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Přísloví (1/44): Přísloví – úvod
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Obracíme se opět do Starého zákona, knihy Přísloví, která nás přenese nás do Šalomounovy moudrosti, jeho rozhledu a schopnosti pozorovat jak věci viditelné, tak věci skryté. Ano, jedná se o knihu, která dokáže vystihnout podstatu, precizně formulovat myšlenky v krátkých výstižných větách. Slova pravdy, která si snadno zapamatujeme, protože vycházejí ze života. Řadíme ji do básnických knih staré hebrejské poezie. Autorem textu je král Šalomoun a kniha Přísloví ukazuje modrost, kterou dostal od Boha.

Po 22.04
20:15
Světem BibleSvětem Bible
Efezským (32/32): Efezským 6,17-24
Autor: John V. McGee, čte, překlad: Pavel Vopalecký 
Nahlédneme do poslední částí listu Efezským. Zamyslíme se nad výzbrojí, kterou křesťan potřebuje k účinnému duchovnímu boji. Aby dokázal obstát tam, k čemu ho Pán Bůh povolává. Apoštol Pavel nám ukazuje na mocnou zbraň - meč ducha, jímž je Boží slovo, na jeho účinnost v případě, že ho známe a umíme používat. Při proměně našeho života je právě tou zbraní, která proniká na rozhraní duše a ducha a rozsuzuje touhy a myšlenky člověka.

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Audioarchiv podpora

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout